Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 051  «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 1. Калькулювання собівартості продукції.
 2. Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції.
 3. Методика розрахунку собівартості продукції.
 4. Видатки державного бюджету України.
 5. Основні виробничі засоби.
 6. Сутність, склад і структура основного капіталу.
 7. Доходи державного бюджету України.
 8. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 9. Сутність, склад і структура обігових коштів.
 10. Види прибутку.
 11. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
 12. Аналіз фінансового стану підприємства.
 13. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 14. Оцінка виробничої діяльності: обсяг, асортимент, номенклатура та ритмічність.
 15. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.
 16. Аналіз використання основних засобів.
 17. Сутність поняття трудового потенціалу.
 18. Фінансова система України та її характеристика.
 19. Види цінних паперів, порядок їхнього випуску в Україні.
 20. Поняття і показники виробничої програми підприємства. Особливості їхнього розрахунку.
 21. Спосіб порівнянні в аналізі господарської діяльності.
 22. Амортизація основних виробничих засобів. Норми амортизації.
 23. Види цін підприємства і податки, що включаються до складу роздрібної ціни.
 24. Вимір і оцінка потенціалу в економіці
 25. Виробнича потужність. Поняття і методика розрахунку.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

 1.   Калькулювання собівартості продукції.
 2.   Сутність, склад і зміст калькуляційних статей собівартості продукції.
 3.   Методика розрахунку собівартості продукції.
 4.   Видатки державного бюджету України.
 5.   Основні виробничі засоби.
 6.   Сутність, склад і структура основного капіталу.
 7.   Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 8.   Сутність, склад і структура обігових коштів.
 9.   Види прибутку.
 10. Податок на прибуток та методика його розрахунку.
 11. Поняття господарського обліку. Види обліку.
 12. Оцінка виробничої діяльності: обсяг, асортимент, номенклатура та ритмічність.
 13. Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.
 14. Аналіз використання основних засобів.
 15. Фінансова система України та її характеристика.
 16. Види цінних паперів, порядок їхнього випуску в Україні.
 17. Поняття і показники виробничої програми підприємства. Особливості їхнього розрахунку.
 18. Амортизація основних виробничих засобів. Норми амортизації.
 19. Види цін підприємства і податки, що включаються до складу роздрібної ціни.
 20.  Виробнича потужність. Поняття і методика розрахунку.