Прийом заяв і документів, співбесіди, які проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 
 
Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

*25 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

* 25 серпня 2020 року

** 25 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині
22 серпня 2020 року

* 22 вересня 2020 року

22 серпня 2020 року

*22 вересня 2020 року

** 22 жовтня 2020 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

 

23 серпня  – 26 серпня

2020 року

 

23 – 26 серпня 2020 року

* 23 – 26 вересня 2020 року

** 22 - 26 жовтня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

27 серпня 2020 року

* 28 вересня 2020 року

не пізніше

27 серпня 2020 року

*28 вересня 2020 року

** 28 жовтня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 31 серпня 2020 року.

* не пізніше 30 вересня 2020 року

за державним замовленням – не пізніше 29 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 31 серпня 2020 року; *30 вересня 2020 року.

* не пізніше 30 вересня 2020 року

** не пізніше 30 жовтня 2020 року

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1.    Заява на вступ в ОНАХТ.

  • Заява подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.   Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);
  • сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури*(оригінал + 3 копії)*
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та громадянство)(3 копії);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних(1 копія).

*для вступу на спец. 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність необхідний 2-й сертифікат з Математики або Історії України

3.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за власним бажанням (оригінали та 2 копії);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство(3 копії);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

УВАГА. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019, 2020 років. Для сертифікатів ЗНО з іноземної мови - 2018 та 2019, 2020 років

  • Для паспортів громадянина України старого зразку окремо надається картка платника податків. Необхідна повна копія документу із відміткою місця реєстрації особи!
  • Для паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надається додатково витяг з єдиного державного реєстру.

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНАХТ або в установленому законодавством порядку.

 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

УВАГА. Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування; середнього балу оцінок із додатка до диплому молодшого спеціаліста та вноситься до Єдиної бази.
Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».