Прийом заяв і документів, співбесіди, які проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 
 
Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2022 року 01 липня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2022 року

Д.н. 25 липня

Д.н. 23 серпня

Д.н.26 вересня

Д.н.25 жовтня

14 липня 2022 року

Д.н. 25 липня

Д.н. 23 серпня

Д.н.26 вересня

Д.н.25 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год.
22 липня 2022 року

Д.н. 22 серпня

Д.н. 22 вересня

Д.н. 24 жовтня

Д.н. 24 листопада

о 18.00 год.
22 липня 2022 року

Д.н. 22 серпня

Д.н. 22 вересня

Д.н. 24 жовтня

Д.н. 24 листопада

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

 

23 – 30 липня 2022 року

Д.н.23 – 26 серпня

Д.н. 23 – 26 вересня

Д.н. 25 – 27жовтня

Д.н.25 – 28 листопада

23 – 30 липня 2022 року

Д.н.23 – 26 серпня

Д.н. 23 – 26 вересня

Д.н. 25 – 27жовтня

Д.н.25 – 28 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, не пізніше

02 серпня 2022 року

Д.н. 28 серпня

Д.н.28  вересня

Д.н.28  жовтня

Д.н.28  листопада 

02 серпня 2022 року

Д.н. 28 серпня

Д.н.28  вересня

Д.н.28  жовтня

Д.н.28  листопада  

Терміни зарахування вступників, не пізніше

за державним замовленням:

06 серпня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб:

12 серпня

Д.н.31 серпня

Д.н.30 вересня

Д.н.30 жовтня

Д.н.30 листопада

за державним замовленням:

06 серпня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб:

12 серпня

Д.н.31 серпня

Д.н.30 вересня

Д.н.30 жовтня

Д.н.30 листопада

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1.    Заява на вступ в ОНАХТ.

  • Заява подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.   Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали+3 копії);
  • сертифікати ЗНО *(оригінали + 3 копії);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та громадянство)(оригінал+3 копії);
  • ідентифікаційний код (оригінал+3 копії);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних(оригінал+1 копія);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Конкурсні предмети ЗНО для вступу на навчання наступні*

– Українська мова та література (Українська мова) та Математика на бюджетну форму навчання;

– Українська мова та література (Українська мова) та Історія України, або Іноземна мова, або Географія на небюджетну форму навчання.

 Умовами прийому до закладів вищої освіти 2022 року визначено спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест з української мови, і спеціальності, на які потрібні результати з української мови і літератури.

Вступ на більшість спеціальностей передбачатиме проходження зовнішнього оцінювання з української мови, натомість для вступу на спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань абітурієнти мають скласти тест з української мови і літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2019-2022 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

УВАГА. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021, 2022 років. 

  • Для паспортів громадянина України старого зразку окремо надається картка платника податків. Необхідна повна копія документу із відміткою місця реєстрації особи!
  • Для паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надається додатково витяг з єдиного державного реєстру.

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНАХТ або в установленому законодавством порядку.

 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

УВАГА. Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування; середнього балу оцінок із додатка до диплому молодшого спеціаліста та вноситься до Єдиної бази.
Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».