Прийом заяв і документів, співбесіди, які проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної

кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині
22 липня 2019 року

10 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань

23 липня – 26 липня

2019 року

1 етап: 11 – 13  липня 2019 года

2 етап: 23 – 26 липня 2019 года

3 етап: 9 – 16 серпня 2019 року

*15 – 20 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

29 липня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 31 липня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 02 серпня 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.; *30 вересня 2019 р.

 

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1.    Заява на вступ в ОНАХТ.

  • Заява подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.   Під час подання заяви вступник пред'являє особисто:

  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та громадянство)(3 копії);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних(1 копія).

3.    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за власним бажанням (оригінали та 2 копії);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство(3 копії);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

УВАГА. Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування; середнього балу оцінок із додатка до диплому молодшого спеціаліста та вноситься до Єдиної бази.
Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано».