Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу


Декан
Декан
к.т.н., доц.
Шарахматова Тетяна Євгеніївна,
ауд. А-230,
тел. 712-40-06


Сайт факультета

Факультет завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, теоретичній і прикладній базі навчання здійснює підготовку висококласних фахівців, для м´ясної, молочної, жирової і рибопереробної галузей промисловості за багаторівневою системою бакалавр-магістр на бюджетній і контрактній основах, на денній і заочній формах навчання.
Факультет готує бакалаврів і магістрів за наступними освітніми програмами:

 • 181 «Харчові технології:
  • «Технології та управління молочним бізнесом»
  • «Технології олійно-жирових продуктів і косметики»
  • «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
  • «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»
  • «Технології риби і морепродуктів»
 • 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»:
  • «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі»
 • 073 «Менеджмент»:
  • «Фінансово-економічна та продовольча безпека»
 • 204 «Виробництво і переробка продукції тваринництва»:
  • «Виробництво і переробка продукції тваринництва»


В рамках освітньої програми «Технології та управління молочним бізнесом» студенти вивчають технології виробництва різних груп молочних продуктів; удосконалюють свої знання в області контролю сировини і готової продукції; вивчають основи автоматизованого проектування сучасних підприємств молочної галузі. Студенти навчаються по індивідуальних спеціалізаціях і програмах підготовки:

 • «Технологія морозива»,
 • «Технологія масел і жирів»,
 • «Технологія продуктів дитячого харчування»,
 • «Безпека продуктів харчування»,
 • «Технологія сушіння харчових продуктів».

Студенти освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса» набувають навичків фахівців первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці, а також переробки м´ясної сировини, технологій виробництва різних м´ясних продуктів і делікатесів. Студенти навчаються по індивідуальній спеціалізації і програмі підготовки

 • «Технологія спецій і прянощів».

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Технології риби і морепродуктів», вивчають технологію виробництва морепродуктів, оброблених напівфабрикатів, в´ялених і кулінарних рибних продуктів, консервів, пресервів, швидкозаморожених готових блюд, що не вимагають кулінарного оброблення.


На сьогоднішній день маргаринова, кондитерська, молочна та інші галузі харчової промисловості України мають значну потребу в жирах, що у свою чергу вимагає розвитку масложирової галузі. Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Технології олійно-жирових продуктів і косметики», вивчають технології виробництва жирів рослинного і тваринного походження, хімічні способи отримання жирів, технології майонезів, маргаринів, дрессінгів, соусів.


Один із пріоритетних напрямків розвитку України - це забезпечення харчування людини повноцінними, безпечними продуктами, що є головним завданням гігієнічної експертизи харчових продуктів. Попит на спеціалістів в галузі експертизи харчових продуктів постійно зростає. Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» отримують багатогранні знання з харчової хімії, хімії сировини для виробництва харчових продуктів, володіння сучасними методами визначення якості та оцінки безпечності харчових продуктів, вміння оцінювати ефективність технологічних процесів та ін.

Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій через мережу митниць.

Саме прикордонний статус Одеської області обумовлює гостру потребу у фахівцях високої кваліфікації з освітньої програми «Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі».

На сучасному етапі економічного розвитку України ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає забезпечення постійного й ефективного державного контролю за її якістю. Це викликано потребою виконання основних норм закону «Про захист прав споживачів» для здійснення контролю за якістю і безпекою всіх видів продукції, для забезпечення інтересів населення.

Для цієї категорії спеціалістів велике значення має вміння ідентифікувати товари, аналізувати їх асортимент, досліджувати якість відповідно до діючих норм, проводити експертизу товарів та послуг, здійснювати контроль за митним оформленням експортно-імпортних вантажів.

Випускники одержують професійні навички і глибокі знання з питань: споживчих властивостей товарів, методології вивчення потреб населення в товарах з урахуванням особливостей їхніх споживчих властивостей, формування асортиментів, проведення товарознавчої оцінки і експертизи товарів, сертифікації, кодування та ідентифікації товарів, конкурентоспроможності товарів та інструментів маркетингу.

В рамках магістерської програми у 2014 році відкрито економічну підготовку «Фінансово-економічна та продовольча безпека» з навчанням по індивідуальним програмам підготовки:

 • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • Професіонал з фінансово-економічної безпеки.

Це пов’язано з необхідністю підготовки фахівців для органів державної власті всіх рівнів, підприємств, банків з питань захисту економічної інформації та ефективності їхньої діяльності, протидії рейдерським захватам, питаннями якості харчових продуктів та його забезпечення, охоронна діяльність.
На цю освітню програму можуть поступати абітурієнти з дипломом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якої спеціальності.
Майбутні фахівці – це:

 • Експерти з економічних питань, аналітики по фінансово-економічній безпеці, експерти з з технічної та промислової безпеки, експерти з інформаційної безпеки, економічні радники, експерти з продовольчої безпеки;
 • Професіонали з корпоративної безпеки, приватні детективи, інспектори воєнізованої охорони, спеціалісти з організації майнової та приватної безпеки;
 • Працівники банків з питань фінансово-економічної безпеки, керівники підприємств, керівники підрозділів з безпеки (фінансово-економічної, продовольчої, інформаційної, технічної та ін.).

Під керівництвом викладачів і представників підприємств студенти проходять ознайомчу, технологічну і переддипломну практики на сучасних підприємствах різних галузей України, оснащених високотехнологічним устаткуванням за останнім словом техніки: ТОВ «Данон», ЗАТ «Лакталіс», ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», ТОВ «ІНТЕР ФУД», ЗАТ «Золотоніський маслопереробний завод», ЗАТ «Ласка», ЗАТ «Дельта Вілмар СНГ», ВАТ «Одеський олійножировий комбінат» ОАО «Іллічівський олійножировий комбінат», ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ЧП Фірма «Гармаш», СП «Векка», ТОВ «Одеський м´ясопереробний завод», ТОВ «Лібра», ЗАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Тульчин м´ясо», ТОВ «Еліт-Одеса», ТОВ «Антарктика», а також на рибопереробних підприємствах США (Аляска), Канади.

Найголовніше питання, яке хвилює людей, хороша, перспективна, високооплачувана робота, яка дає впевненість у майбутньому і забезпечує кар'єрний ріст. В Україні за останні роки побудовані суперсучасні підприємства по випуску особливо затребуваної харчової продукції, на яких є перспектива кар'єрного зростання високої заробітної плати. Тому за майбутнє наших випускників ми впевнені!

Випускники факультету отримують універсальну, прикладну освіту, тому користуються попитом не тільки в Україні, а і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. Вони оновлюють інженерно-технічний склад підприємств молокопереробної, масложирової, м´ясо- і рибопереробної галузей промисловості на посадах директорів, начальників виробництва, головних технологів, завідувачів лабораторіями, інженерів по забезпеченню якості продукції, майстрів, працюють в органах санітарно-епідеміологічної служби, хлібній інспекції, ветеринарній службі, державній інспекції з торгівлі та якості товарів та послуг, органах по захисту прав споживачів, організаціях державного контролю в галузі сертифікації та стандартизації, в Торговій палаті, мережі супермаркетів і товарних бірж та ін.

Активні, творчі студенти факультету мають можливість займатися науковою діяльністю, випускники мають прекрасну можливість реалізувати свій інтелектуальний потенціал і поступити в аспірантуру, і надалі стати викладачами Одеської національної академії харчових технологій.

Додаткову інформацію про факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу можна знайти на web-сайті www.ftpp.onaft.edu.ua.

 

Задати питання