------ Рейтингові списки ОНАХТ 2021 ------

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Посилання

Код

Назва

Код

Назва

Факультет комп’ютерних систем та автоматизації

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

Комп’ютерні системи  та програмна інженерія в автоматизації

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/873654/

Штучний інтелект та автоматизація робототехнічних систем

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/823721/

14

Електрична

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/866276/

Факультет економіки, бізнесу і контролю

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/855413/

07

Управління та адміністрування

071

Облік і

оподаткування

Облік і аудит

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/846555/

Факультет інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу

03

Гуманітарні науки

035

Філологія: романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька

Філологія

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/942095/

24

Сфера

обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/846560/

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології ресторанного  бізнесу

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/817227/

Ресторанні технології здорового харчування

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/821033/

Факультет комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

12

Інформаційні

технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології проектування

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/846435/

Інформаційні  управляючі системи  та технології

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/846434/

123

Комп’ютерна

інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/861223/

Мережеві технології та інтернет речей

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/861224/

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/850720/

Digital-маркетинг

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/826908/

073

Менеджмент

Менеджмент

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/846561/

Управління персоналом

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/855296/

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/817224/

28

Публічне

управління та адміністрування

281

Публічне

управління та

адміністрування

Публічне управління та адміністрування*

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/855414/

Факультет низькотемпературної техніки та інженерної механіки

14

Електрична

інженерія

142

Енергетичне

машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/853173/

13

Механічна

інженерія

131

Прикладна

механіка

Інженерна механіка

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/828838/

133

Галузеве машинобудування

Енергетична безпека та енергетичний

менеджмент

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/871968/

Факультет нафти, газу та екології

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/824051/

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту

навколишнього

 середовища*

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/817230/

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/844926/

14

Електрична

інженерія

144

Теплоенергетика

Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/854692/

14

Електрична

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/849022/

Факультет технології вина та туристичного бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/817229/

Технології продуктів бродіння та виноробства

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/852644/

16

Хімічна

біоінженерія

162

Біотехнології  та біоінженерія

Біотехнології та

біоінженерія

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/855297/

24

Сфера

обслуговування

242

Туризм

Міжнародний туризм

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/858713/

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/852786/

Технології хліба, кондитерських, макаронних  виробів та

харчоконцентратів

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/817228/

Технологія кондитерських виробництв

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/892231/

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародна торгівля зерном

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/884068/

Управління бізнесом

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/828520/

13

Механічна

інженерія

133

Галузеве

машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/839811/

Факультет технології  та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/816705/

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

Економічна та продовольча безпека

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/884114/

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової

продукції

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/851968/

Харчові технології

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/852787/

20

Аграрні науки та продовольство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції

тваринництва

https://vstup.osvita.ua/y2021/r16/51/841297/


 

Рейтингові списки заочної форми навчання (усі спеціальності та освітні програми) вступ на ступінь вищої освіти Бакалавр на  основі ПЗСО за посиланням: https://vstup.osvita.ua/r16/51/

 

Рейтингові списки денної форми навчання (усі спеціальності та освітні програми) вступ на ступінь вищої освіти Бакалавр на  основі ОКР Молодший спеціаліст за посиланням:  https://vstup.osvita.ua/r16/51/

 

Рейтингові списки заочної форми навчання (усі спеціальності та освітні програми) вступ на ступінь вищої освіти Бакалавр на  основі ОКР Молодший спеціаліст за посиланням:  https://vstup.osvita.ua/r16/51/

 

Рейтингові списки денної форми навчання (усі спеціальності та освітні програми) вступ на ступінь вищої освіти Магістр на  основі СВО Бакалавр за посиланням: https://vstup.osvita.ua/r16/51/

 

Рейтингові списки заочної форми навчання (усі спеціальності та освітні програми) вступ на ступінь вищої освіти Магістр на  основі СВО Бакалавр за посиланням: https://vstup.osvita.ua/r16/51/