Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

 1. Що називають "легенями нашої планети"?
 2. Наведіть приклад правильного ланцюга живлення.
 3. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами?
 4. Якими тваринами завершується ланцюг живлення?
 5. З яких газів складається атмосферне повітря?
 6. Що таке « екологія»?
 7. Що таке кліматичні чинники?
 8. Що таке парниковий ефект?
 9. Чим небезпечний розлив нафти у водоймі ?
 10. Які екологічні проблеми атмосфери Ви знаєте?
 11. Чим небезпечний транспорт для здоров'я людини?
 12. Що таке гідросфера?
 13. Які екологічні проблеми гідросфери Ви знаєте?
 14. Що таке адаптація організму?
 15.  Що таке глобальне потепління?
 16. Чи надає клімат вплив на господарську діяльність людини?
 17. Якими хімічними речовинами можуть бути забруднені овочі?
 18. Хто ввів термін « біосфера»?
 19. Сучасні проблеми екології.
 20. Що таке ерозія грунтів?
 21. Які харчові добавки шкодять здоров'ю людини?
 22. Що забруднює гідросферу ?
 23. Що забруднює атмосферу?
 24. Глобальні екологічні катастрофи на Україні?
 25. Способи очищення питної води?

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

1.Що називають "легенями нашої планети" ?

2.Наведіть приклад правильного ланцюга живлення .

3.Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами?

4.Якими тваринами завершується ланцюг живлення ?

5.З яких газів складається атмосферне повітря ?

6.Що таке « екологія» ?

7.Що таке кліматичні чинники?

8.Що таке парниковий ефект?

9.Чим небезпечний розлив нафти у водоймі ?

10.Які екологічні проблеми атмосфери Ви знаєте?

11.Чим небезпечний транспорт для здоров'я людини ?

12.Що таке гідросфера ?

13. Які екологічні проблеми гідросфери Ви знаєте?

14.Що таке адаптація організму ?

15. Що таке глобальне потепління?

16. Чи надає клімат вплив на господарську діяльність людини ?

17.  Якими хімічними речовинами можуть бути забруднені овочі ?

18.Хто ввів термін « біосфера» ?

19.Сучасні проблеми екології.

20.Що таке ерозія грунтів ?

21.Які харчові добавки шкодять здоров'ю людини ?

22.Що забруднює гідросферу ?

23.Що забруднює атмосферу?

24.Глобальні екологічні катастрофи на Україні ?

25.Способи очищення питної води ?