Додаток 11 до Правил прийому до ОНАХТ у 2018 році 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Загальні положення

1. Апеляційна комісія Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ) (далі – апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень Апеляційної комісії становить один рік. 

Апеляційна комісія працює в умовах гласності відповідно до Положення про апеляційну комісію та річного плану приймальної комісії, які затверджуються ректором академії.

2. Протокол апеляційної комісії підписується головою та заступником голови апеляційної комісії, а потім затверджується рішенням приймальної комісії і підписується головою та відповідальним секретарем приймальної комісії.

3. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора, який є головою приймальної комісії.

До складу апеляційної комісії входять:

  • голова апеляційної комісії;
  • заступник голови апеляційної комісії;
  • члени апеляційної комісії.

Головою апеляційної комісії призначається проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Склад апеляційної комісії формується з числа кращих провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників ОНАХТ та вчителів системи загальної середньої освіти регіону (виняток апеляційні комісії за фахом), які не є членами предметної комісії ОНАХТ, за рекомендацією управління освіти і науки обласної, державної адміністрації. Кількість членів встановлюється, виходячи з потреби. Порядок роботи апеляційної комісії затверджується головою приймальної комісії.

Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

В територіально відокремлених структурних підрозділах ОНАХТ створюються свої апеляційні комісії, які працюють під керівництвом приймальної комісії ОНАХТ і у своїй роботі керуються Положенням про апеляційну комісію, затвердженим ректором ОНАХТ. 

4. До роботи в апеляційній комісії та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

5. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається ректором ОНАХТ не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому документів.

6. Склад апеляційної комісії, за винятком членів, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, доцільно щорічно поновлювати не менше як на третину.

Основна мета та організація роботи Апеляційної комісії

 

1. Розгляд апеляцій проводиться з метою визначення об'єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання іспиту з предмета. 

2. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

3. Апеляція на результати вступних випробувань повинна бути обґрунтованою і приймається за письмовою заявою вступника не пізніше наступного робочого дня приймальної комісії після оголошення оцінки з кожного предмета. 

4. Всі письмові роботи видані приймальною комісією для апеляції реєструються у журналі реєстрацій апеляцій.

5. Апеляція відбувається в окремому приміщенні тільки у присутності членів апеляційної комісії. Результати апеляції розглядаються на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.