Подача електронної заяви для вступу в ОНАХТ

Електронну заяву можуть подати тільки абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання та вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра.

 • Інструкція при подачі електронної заяви:

      http://ez.osvitavsim.org.ua/instruction.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

*16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ

о 18.00 годині
16 липня 2019 року

о 18.00 годині
04 серпня 2019 року

* 11 вересня

 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині
22 липня 2019 року

о 18.00 годині
08 серпня 2019 року

14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1

17 липня – 19 липня

2019 року

5 серпня – 7 серпня

12 вересня – 13 вересня

2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів

17 липня – 22 липня

2019 року

5 серпня – 8 серпня

12 вересня – 14 вересня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням2

не пізніше 18.00
26 липня 2019 року

не пізніше
12 серпня 2019 року

16 вересня 2019 року

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

- на місця за державним замовленням

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години
31 липня 2019 року

не пізніше
06 серпня 2019 року

не пізніше
14 серпня 2019 року

18 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 08 серпня 2019 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше

16 серпня 2019 р.

30 вересня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 09 серпня 2019 р

 

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ в ОНАХТ:

 

 1. Заява на вступ в ОНАХТ в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 2. При подачі заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто  пред'являє особисто:
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат і додаток до атестата) (2 копії);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (2 копії);
  • документ, що засвідчує особу і громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) (3 копії);
  • військовий квиток або приписне свідоцтво (1 копія);
 3.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
  • копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);
  • копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (2 копії);
  • копії документа, що посвідчує особу та громадянство (3 копії);
  • кольорові фотографії розміром 3 х 4 см (4 фотографії);
  • 1 копію приписного свідоцтва.
 4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування в терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку закінчення прийому документів.

УВАГА. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років. Сертифікати ЗНО з іноземної мови - 2018 і 2019 року!

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНАХТ або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

ОСОБИ, ЯКІ У 2019 РОЦІ МАЮТЬ ПРАВО НА СКЛАДНАННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ В ОНАХТ:
 

 1. Особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
 2. Особи, звільнені з військової служби (в тому числі мобілізовані), після 30 листопада 2017 року і особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

ОСОБИ, ЯКІ У 2019 РОЦІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОХОДИТИ СПІВБЕСЕДУ В ОНАХТ:

1. Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
2. Особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 за євроінтеграцію і проти режиму Януковича (Революція Переваги), і які звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 по 30 квітня 2014;
3. Особи, які визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».