Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Декан

Декан факультету

к.е.н., доцент Ірина Миколаївна Агеєва

вул. Канатна, 112,

корпус А, ауд. 322

Сайт факультета

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за чотирма спеціальностями на денній та заочній формі навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент», «Управління персоналом».

«Маркетинг» -

освітньо-професійні програми «Маркетинг»

«Реклама та зв’язки з громадськістю»

«Digital-маркетинг»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями:

 

«Менеджмент» - освітньо-професійні програми «Менеджмент» і «Логістика».

«Маркетинг» - освітньо-професійна програма «Маркетинг».

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - освітньо-професійна програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

«Публічне управління та адміністрування» - освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 

Всі спеціальності акредитовані по вищому, IV-у рівню, здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки). За заочною формою навчання – бакалаврів (5 років) і магістрів (1,5 роки).

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики має глибокі історичні корені - підготовка фахівців управлінсько-економічного профілю здійснюється з 1933 року. Зміни, що відбувалися в економіці країні обумовили необхідність відкриття нових сучасних спеціальностей та освітніх програм на факультеті.

До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ увійшли три кафедри:

- менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І. І. Савенко);

- маркетингу, підприємництва і торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В. В. Лагодієнко);

- соціології, філософії та права (зав. каф. - к.і.н., доц. А. О. Соловей).

На факультеті існує скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста, як на денному, так і на заочному відділенні.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету працюють комп’ютерні центри, підготовка студентів зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та адміністрування»  базується на використанні комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень.

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість розробляти і приймати управлінські рішення, формувати кадровий склад, розробляти стратегію розвитку бізнесу, розробляти і реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти та інше.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасними фахівцем широкі горизонти: випускники можуть працювати на харчових та інших підприємствах, в медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами, розробляти рекламні компанії, PR - акції, заходи по просуванню товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торговельні марки, формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дає можливість прогнозувати попит, створювати підприємства малого і середнього бізнесу, управляти асортиментом товарів та продажами, оцінювати якість товарів, керувати підприємством у виробничій сфері, торгівлі, сфері послуг.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» дозволяє працювати керівниками в органах державного, регіонального і муніципального рівнів, спеціалістами із зв’язків з громадськістю, державними соціальними інспекторами, адміністративними помічниками, тощо.

Навчальний процес на факультеті ММіЛ тісно пов’язаний із промисловими підприємствами: студенти проходять ознайомлювальну, виробничу, а також переддипломну практики на провідних харчових, торгівельних та інших підприємствах Одещини та України (ТОВ СП «Вітмарк-Україна», ПТК «Шабо», ПП «Фірма Гармаш», «Об’єднана елеваторна компанія», ТОВ «Одесавинпром», мережа супермаркетів «Сільпо» та ін.).

Більш докладну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua.

 

Задати питання