Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Декан
Декан
к.е.н., доцент
Агеєва Ірина Миколаївна


Сайт факультета

Факультет менеджменту, маркетингу і логістики створений на базі факультету економіки, менеджменту і бізнесу, має глибокі історичні корені - підготовка інженерів-економістів здійснюється з 1933 року.

Необхідність створення нового факультету назрівала давно. Сучасні зміни обумовлюють необхідність удосконалювання ведення бізнесу, вимог до фахівців різних напрямків. У зв´язку із цим в останні роки факультет економіки, менеджменту і бізнесу стрімко розвивався: відкриті нові спеціальності і спеціалізації, реорганізовані існуючі та створені нові кафедри. У результаті факультет був розділений на два нових: «Економіки і бізнесу» і «Менеджменту і маркетингу», а з 2011 року «Менеджменту, маркетингу і логістики».
До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ увійшли три кафедри:

 • маркетингу, підприємництва і торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В.В. Лагодієнко);
 • менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І.І. Савенко);
 • соціології, філософії і права (зав. каф. - к.і.н., проф. Г.В. Ангелов).

На кафедрах «Маркетингу, підприємництва і торгівлі» і «Менеджменту і логістики» здійснюється підготовка студентів за спеціальністями.

 • Менеджмент»
 • Маркетинг»
 • Публічне управління та адміністрування»
 • Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

На вимогу часу відкриті нові освітні програми за спеціальностями:

 • «Менеджмент»
  • «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу і туризму»
  • «Управління персоналом» (HR- менеджмент)
  • «Логістика»
 • «Маркетинг»
  • «Реклама та зв’язки з громадськістю»
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
  • «Підприємництво у сфері виробництва,торгівлі та послуг»

Спеціальність «Менеджмент»
Основною рисою менеджера є вміння працювати в команді, для чого необхідно розуміти мотиви людей у здійсненні певних кроків, визначати відповідальність і повноваження кожного.
Менеджер - це керівник будь-якого рівня: від начальника цеху до керівника підприємства. В економічно розвинених країнах лише наявність освіти менеджера дозволяє працювати на керівних посадах.

Освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу і туризму» дозволяє вивчити складну і багатофункціональну структуру туристичного бізнесу. Випускник ОНАХТ даного профілю вміє ефективно управляти готелем (рестораном) або одним з напрямків його бізнесу, визначати його стратегічні цілі, створювати високотехнологічний готельний продукт, орієнтований на споживача, у такий спосіб сприяючи розвитку рекреації Південного регіону та України в цілому, піднімаючи імідж і загальну конкурентоспроможність нашої країни у світі.
Освітня програма «Управління персоналом» (HR- менеджмент)
Фахівець з управління персоналом може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, мотивацію діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи.
Освітня програма «Логістика» дозволяє навчити ефективному управлінню всіма видами потоків на підприємстві - від матеріальних і фінансових до інформаційних і трудових - з метою оптимізації витрат виробництва. Логістика покликана заощаджувати час, продукцію, гроші, площі, устаткування. Логіст розробляє оптимальні управлінські рішення для досягнення конкурентної переваги - низьких витрат виробництв, а також визначає найбільш ефективні шляхи розвитку підприємства в перспективі.

Сьогодні будь-яка галузь має потребу у фахівцях, що вміють максимізувати прибуток, удосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв´язки з партнерами, вийти на нові ринки. В умовах ринкової економіки одним з важливих елементів ефективного господарювання є маркетинг. Фахівців такого рівня планують готовити на кафедрі маркетингу і логістики, де протягом ряду років успішно виконуються науково-дослідні та дипломні роботи з напрямків маркетингової діяльності харчових підприємств.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед фахівцем можливості: керувати діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоврядування.
Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях, політичних організаціях.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасним фахівцем широкі обрії: випускники можуть працювати у медіа-холдингах, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами на харчових і інших підприємствах, розробляти рекламні компанії, PR- акції, заходу щодо просування товарів і послуг, цінову політику компанії, досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди й торговельні марки, формувати й реалізовувати маркетингові плани і програми.
Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»
Рекламна діяльність поширюється на сферу економіки, виробництва, комерції, екології, різних галузей народного господарства, а також на сферу політики, освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтва, включаючи вироби, послуги, ідеї, технології, цінні папери, нерухомість, природні ресурси тощо. Професія рекламіста передбачає комунікабельність, ініціативність, уміння творче вирішувати складні завдання.

Це оптимальний шлях до захопливої, улюбленої та високооплачуваної професії. 
Спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Підприємництво - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу,ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; тощо.

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва,торгівлі та послуг»
Дозволяє отримати навички для успішного розвитку власного чи сімейного бізнесу, вміння перетворити захоплення і хобі у бізнес. Діяльність в сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління фірмами оптової і роздрібної торгівлі. Діяльність в сфері торгівлі спрямована на вивчення ринку, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, управління продажами.

Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню інноваційних методів навчання на факультеті готовлять фахівців з високим рівнем знань, які швидко адаптуються до умов діяльності організацій, формулюють цілі, визначають завдання, не бояться відповідальності, здатні самостійно приймати управлінські рішення.

Студенти факультету протягом навчання, знайомлячись із роботою фахівців всіх рівнів, проходять практику і стажування, а по закінченні академії або вже на старших курсах працевлаштовуються на провідних підприємствах України. Наші випускники сьогодні займають управлінські посади в різних сферах - від харчової промисловості і сфери послуг до органів державного управління, податкових органів і банків, що підтверджує високу якість знань і практичних навичок, одержуваних в академії.
Високий рівень викладання, поєднання знань з менеджменту, маркетингу зі знаннями прикладного характеру в сфері виробництва та послуг вигідно відрізняє наших випускників від інших, дозволяє їм бути більше затребуваними і конкурентоспроможними на ринку праці.

Велика увага на кафедрах факультету приділяється науково-дослідницькій роботі студентів, що сприяє розвитку їхнього творчого мислення. Студенти гідно представляють академію на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях. Високий рівень підготовки підтверджується безліччю нагород, грамот і дипломів різного ступеня.
Навчальний процес на факультеті нерозривно пов´язаний з виховною роботою. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування. Великою популярністю серед студентів користуються різні заходи, пов´язані з розвитком їх творчого, професійного і особистісного потенціалу. З особливим інтересом студенти всіх курсів беруть участь у художній самодіяльності та спортивних заходах всіх рівнів.

Майбутнє факультету менеджменту, маркетингу і логістики - у безперервному підвищенні кваліфікації його співробітників, удосконалюванні матеріально-технічної бази, освоєнні передових методик ведення навчального процесу і проведенні наукових досліджень, розвитку співробітництва з підприємствами, науковими установами тай навчальними закладами.

Більш докладну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua.

 

Задати питання