Ваша спеціальність – основа Вашого успіху!

           

д Спеціальність Конкурсна пропозиція  Вартість за навчання грн/семестр 
Бакалавр  Магістр 
(освітня програма)
  денна заочна денна заочна
51 Економіка Економіка підприємства 5975 4870 7990 5415
  Економіка підприємства (ОНП) - - 7990 -
  Цифрова економіка 5975 4870 - -
71 Облік і оподаткування Облік і аудит 5975 4870 7990 5415
  Облік і аудит  (ОНП) - - 7990 -
  Оцінка бізнесу і нерухомості 5975 4870 7990 5415
73 Менеджмент Лопістика - - 7990 5415
  Менеджмент 5975 4870 7990 5415
  Менеджмент (ОНП) - - 7990 -
  Управління персоналом 5975 4870 7990 5415
  Фінансово-економічна та продовольча безпека 5975 - 7990 5415
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 5975 4870 7990 5415
75 Маркетинг Маркетинг (ОНП) - - 7990 -
  Маркетинг 5975 4870 7990 5415
  Digital-маркетинг 5975 - - 5415
  Реклама та зв'язки з громадськістю 5975 - - 5415
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління бізнесом 5975 4870 7990 5415
  Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі 5975 4870 7990 5415
  Економіка підприємства 5975 4870 7990 5415
  Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 5975 4870 7990 5415
  Міжнародна торгівля  5975 4870 7990 5415
101 Екологія Екологія 4950 3410 7390 4820
  Екологічний менеджмент (ОНП) - - 7390 -
  Екологічний контроль та аудит - - 7390 4820
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології проектування 5940 4070 8625 5885
  Інформаційні управляючі системи та технології 5940 4070 8625 -
  Інформаційні  системи та ІТ-комерція 5940 - - -
  Комп'ютерні  науки (ОНП) - - 8625 -
123 Комп’ютерна інженерія Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності 5940 4070 - -
  Мережеві технології та інтернет речей 5940 4070 - -
  Комп’ютерні системи та мережі - - 8625 -
  Комп’ютерна інженерія (ОНП) - - 8625 -
  Спеціалізовані комп’ютерні системи - - 8625 -
131 Прикладна механіка Інженерна механіка 4550 2895 6100 5450
  Інженерна механіка (ОНП) - - 6100 -
133 Галузеве машинобудування Машинобудування 4550 - - -
           
  Експлуатація обладнання готельного і ресторанного господарства 4550 - - -
  ІТ-конструювання обладнання 4550 - - -
  Енергетична безпека 4550 - - -
  ІТ-конструювання та обслуговування обладнання(зернопереробної галузі) 4550 - 6100 -
  Обладнання переробних і харчових виробництв - - 6100 5450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 4840 3145 6400 5450
  Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  (ОНП) - - 6400 -
  Електромеханічні системи з інтелектуалтним керуванням 4840 3145 6400 -
142 Енергетичне машинобудування Холодильні машини, установки, кондиціювання повітря 4840 3145 - -
  Кріогенна техніка і технологія 4840 - 8450 5450
  Газотурбінні установки, компресорні станції та вакуумна техніка 4840 - 8450 -
  Суднові холодильні установки і системи кондиціювання - - 8450 5450
  Холодильні машини і установки - - 8450 5450
  Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря (ОНП) - - 8450 -
  Транспорт і зберігання зрідженого природного газу - - 8450 -
  Компресори,пневмоагрегати та вакуумна техніка - - 8450 -
144 Теплоенергетика Енергетичний інжиніринг та енергоаудит 4550 2865 - -
  Теплоенергетика  та енергоефективні технології - - 5470 5090
  Енергетичний менеджмент(ОНП) - - 6750 -
  Енергетичний менеджмент - - 6750 -
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерно- інтегровані робототехнічні системи 5475 - - 5365
  Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 5475 3565 7390 -
    Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації (ОНП) - - 7390 -
162 Біотехнології та біоінженерія Харчова біотехнологія 5475 3565 - -
  Біотехнології та біоінженерія 5475 3565 - -
181 Харчові технології Технології ресторанного бізнесу 5475 3565 7390 4995
  Ресторанні технології здорового харчування 5475 3565 7390 4995
  Технології питної води та водний менеджмент 5475 - 7390 4995
  Технології продуктів бродіння та виноробства 5475 3565 7390 4995
  Технології переробки фруктів та  овочів в аграрному бізнесі 5475 3565 7390 4995
  Технології зберігання і переробки зерна 5475 3565 7390 4995
  Технології хліба,кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 5475 3565 7390 4995
  Технологія кондитерських виробів 5475 3565 7390 4995
  Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 5475 3565 7390 4995
  Технології зберігання, консервування та переробки м'яса 5475 3565 7390 4995
  Технології риби та морепродуктів 5475 3565 7390 4995
  Рибінспекція та технології водних ресурсов 5475 3565 7390 4995
  Технології та управління молочним бізнесом 5475 3565 7390 4995
  Технології олійно-жирових продуктів і косметики 5475 3565 7390 4995
  Харчові технології (ОНП) - - 7390 -
  Сенсорний аналіз в харчових технологвях (ОНП) - - 7390 -
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 4950 3410 - 4820
  Природоохоронні технології (ОНП) - - 7390 -
  Технології захисту навколишнього середовища - - 7390 -
185 Нафтогазова інженерія та технології Технології переробки в нафтогазовому комплексі 6100 - - -
  Нафтогазова інженерія та технології 6100 3650 - -
  Прогресивні технології транспортування та зберігання вуглеводних енергоносіїв (ОНП) - - 7390 -
  Газонафтопроводи та газонафтосховища - - 7390 5200
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 5475 - - -
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 7075 5130 8975 5365
242 Туризм Туризм 7075 5130 8975 5365
  Гастрономічний туризм 7075 - - -
  Міжнародний туризм 7075 - - -
  Міжнародний туризм (ОНП) - - 8975 -