Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра ; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів для всіх напрямів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

8 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

8 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

 1 етап: 11 – 13 липня 2019 року

2 етап: 23 – 26 липня 2019 року

3 етап: 9 – 16 серпня 2019 року

*15 – 20 вересня 2019 року

1 етап: 11 – 13 липня 2019 року

2 етап: 23 – 26 липня 2019 року

3 етап: 9 – 16 серпня 2019 року

*15 – 20 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.; *30 листопада 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше  22 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.; *30 листопада 2019 р.

 
Вступна кампанія на ступінь магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування»
 

Етапи вступної кампанії

Денна

Заочна

1.

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови

13 травня – 31 травня

13 травня – 31 травня

Тривалість реєстрації

19 днів

19 днів

2.

Складання додаткових фахових вступних іспитів

13 травня – 31 травня

13 травня – 31 травня

3. Реєстрація на спеціальну (додаткову) сесію вступників для складання ЄВІ з іноземної мови 07 жовтня – 15 жовтня 07 жовтня – 15 жовтня
4.

Строки прийому заяв та документівна основі вступних іспитів*

17 червня – 25 червня

17 червня – 25 червня

5.

Основна сесія ЄВІ

2 липня

2 липня

6. Спеціальна (додаткова) сесія ЄВІ 5 листопада 5 листопада
7.

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*

2 липня

2 липня

8.

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

10 липня – 23 липня

10 липня – 23 липня

Тривалість прийому

14 днів

14 днів

9.

Проведення фахових та додаткових фахових** вступних іспитів

1 етап: 11 - 13 липня

2 етап: 23 - 26 липня

3 етап:18 – 22 листопада

1 етап: 11 - 13 липня

2 етап: 23 - 26 липня

3 етап:18  – 22 листопада

10.

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням,

не пізніше

5 серпня

5 серпня

11.

Виконання вимог до зарахування

до 18-00 10 серпня

до 18-00 10 серпня

12.

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

до 12-00 11 серпня

до 12-00 11 серпня

13.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше

до 30 листопада

до 30 листопада

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України") (3 копії);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (1 копія);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (3 копії);

- копії документів, які підтверджують право вступника на  зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності, 3 копії).

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 фотокартки).

- вступники інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал та 2 копії).

- рекомендацію випускової кафедри та копії статей (для магістрів).

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

УВАГА. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Програми іспитів є на сайті приймальної комісії ОНАХТ:

http://pk.onaft.edu.ua/Pages_cat_36.html