Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра ; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ

з іноземної мови

06 травня – 03 червня

2020 року

06 травня – 03 червня

2020 року

Складання додаткових фахових вступних іспитів

06 травня – 29 травня

2020 року

06 травня – 29 травня

2020 року

Строки прийому заяв та документівна основі вступних іспитів*

17 червня – 25 червня 2020 року 

17 червня – 25 червня 2020 року 

Основна сесія ЄВІ

1 липня

2020 року

1 липня

2020 року

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*

1 липня

2020 року

1 липня

2020 року

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

5 липня – 22 липня

* 19 серпня – 18 вересня

Д.н.: 12 – 22 листопада

2020 року

5 липня – 22 липня

* 19 серпня – 18 вересня

Д.н.: 12 – 22 листопада

2020 року

Проведення фахових та додаткових фахових** вступних іспитів

1 етап: 14 – 16 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 25 – 28 серпня

4 етап: 21– 24 вересня

Д.н.: 23 – 26 листопада

2020 року

1 етап: 14 – 16 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 25 – 28 серпня

4 етап: 21– 24 вересня

Д.н.: 23 – 26 листопада

2020 року

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше

5 серпня 2020 року

5 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

до 18-00 10 серпня

2020 року

до 18-00 10 серпня

2020 року

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

 12-00 11 серпня

2020 року

 12-00 11 серпня

2020 року

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України") (3 копії);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (1 копія);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

2.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (3 копії);

- копії документів, які підтверджують право вступника на  зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності, 3 копії).

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 фотокартки).

- вступники інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал та 2 копії).

- рекомендацію випускової кафедри та копії статей (для магістрів).

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

УВАГА. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Програми іспитів є на сайті приймальної комісії ОНАХТ:

http://pk.onaft.edu.ua/Pages_cat_36.html