Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра ; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ

з іноземної мови

11 травня – 03 червня 2022 року

11 травня – 03 червня 2021 року

Основна сесія ЄВІ

30 червня 2021 року

30 червня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2021 року

01 липня 2021 року

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

15 – 23 липня

Д.н.1  26 липня – 20 серпня

Д.н.2  23 серпня – 20 вересня

Д.н.3  28 вересня – 22 жовтня

Д.н.4  25 жовтня – 24 листопада 

15 – 23 липня

Д.н.1  26 липня – 20 серпня

Д.н.2  23 серпня – 20 вересня

Д.н.3  28 вересня – 22 жовтня

Д.н.4  25 жовтня – 24 листопада 

Проведення фахових вступних іспитів

 

1 етап: 19 – 30 липня

Д.н.1   21 - 25 серпня

Д.н.2  21 – 23 вересня

Д.н.3  24 – 26 жовтня

Д.н.4  25 – 27 листопада 

 

1 етап: 19 – 30 липня

Д.н.1   21 - 25 серпня

Д.н.2  21 – 23 вересня

Д.н.3  24 – 26 жовтня

Д.н.4  25 – 27 листопада 

 

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше

2 серпня 2021 року

2 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування, не пізніше

За кошти державного бюджету:

18-00 07 серпня

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 9 серпня

Д.н.1   28 серпня

Д.н.2   25 вересня

Д.н.3   27 жовтня

Д.н.4   29 листопада

За кошти державного бюджету:

18-00 07 серпня

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 9 серпня

Д.н.1   28 серпня

Д.н.2   25 вересня

Д.н.3   27 жовтня

Д.н.4   29 листопада

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

 12 серпня 2021 року

 12 серпня 2021 року

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше

14 серпня

Д.н.1   30 серпня

Д.н.2   29 вересня

Д.н.3   29 жовтня

Д.н.4   29 листопада

 

14 серпня

Д.н.1   30 серпня

Д.н.2   29 вересня

Д.н.3   29 жовтня

Д.н.4   29 листопада

 
Строки прийому заяв та документів на основі вступних іспитів для осіб зі спеціальними умовами при вступі* 12 червня - 23 липня * 12 червня - 23 липня *

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1. Під час подання заяви в паперовій (електронній) формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України") (оригінал+3 копії);

- ідентифікаційний код (оригінал+3 копії);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оргінал+1 копія);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали+3 копії);

- сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал+3 копії);

2.  До заяви, поданої в паперовій (електронній) формі, вступник додає:

- копії документів, які підтверджують право вступника на  зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності, 3 копії);

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 фотокартки);

- вступники інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал та 3 копії);

- рекомендацію випускової кафедри та копії статей (для магістрів).

УВАГА!

  • Для паспортів громадянина України старого зразку окремо надається картка платника податків. Необхідна повна копія документу із відміткою місця реєстрації особи!
  • Для паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надається додатково витяг з єдиного державного реєстру.

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНАХТ або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

 

Програми іспитів є на сайті приймальної комісії ОНАХТ:

http://pk.onaft.edu.ua/Pages_cat_36.html