Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра ; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ

з іноземної мови

12 травня – 05 червня

2020 року

12 травня – 05 червня

2020 року

Основна сесія ЄВІ

1 липня

2020 року

1 липня

2020 року

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*

1 липня

2020 року

* 7-12 серпня

1 липня

2020 року

* 7-12 серпня

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

5 серпня – 22 серпня
 
* 15 вересня – 22 вересня
 
Д.н.: 25 вересня – 22 жовтня
 
Д.н.: 26 жовтня – 22 листопада
5 серпня – 22 серпня
 
* 25 вересня – 22 вересня
 
Д.н.: 25 вересня – 22 жовтня
 
Д.н.: 26 жовтня – 22 листопада

Проведення фахових та додаткових фахових** вступних іспитів

 
1 етап: 7 – 12  серпня
 
2 етап: 23 – 26 серпня
 
* 23 – 25 вересня
 
Д.н.: 23 – 26 жовтня
 
Д.н.: 23 – 25 листопада
 
 
1 етап: 7 – 12  серпня
 
2 етап: 23 – 26 серпня
 
* 23 – 25 вересня
 
Д.н.: 23 – 26 жовтня
 
Д.н.: 23 – 25 листопада
 

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше

1 вересня 2020 року

1 вересня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

 
За кошти державного бюджету:
до 18-00 06 вересня
За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
* до 12 вересня
Д.н.: до 28 жовтня
Д.н.: до 28 листопада
2020 року
 
За кошти державного бюджету:
до 18-00 06 вересня
За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
* до 12 вересня
Д.н.: до 28 жовтня
Д.н.: до 28 листопада
2020 року

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

 12-00 11 вересня

2020 року

 12-00 11 вересня

2020 року

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше
 
14 вересня
*30 жовтня
Д.н.: 30 листопада
 

14 вересня
*30 жовтня
Д.н.: 30 листопада
 
 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ В ОНАХТ:

1. Під час подання заяви в паперовій (електронній) формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України") (3 копії);

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (1 копія);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

2.  До заяви, поданої в паперовій (електронній) формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (2 копії);

- сертифікат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал+3 копії);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (3 копії);

- копії документів, які підтверджують право вступника на  зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності, 3 копії).

- кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (4 фотокартки).

- вступники інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О (оригінал та 2 копії).

- рекомендацію випускової кафедри та копії статей (для магістрів).

УВАГА!

  • Для паспортів громадянина України старого зразку окремо надається картка платника податків. Необхідна повна копія документу із відміткою місця реєстрації особи!
  • Для паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм надається додатково витяг з єдиного державного реєстру.

Всі копії документів засвідчуються за наявності оригіналів приймальною комісією ОНАХТ або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

УВАГА. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Програми іспитів є на сайті приймальної комісії ОНАХТ:

http://pk.onaft.edu.ua/Pages_cat_36.html