Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Інститут прикладної економіки та менеджменту

Учбово-науковий Інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г. Э. Вейнштейна

 

Інститут, як структурний підрозділ академії, створений 7 вересня 2012 року на базі двох факультетів: економіки, бізнесу і контролю і менеджменту, маркетингу і логістики.

Інститут носить ім'я Григорія Еммануїловича Вейнштейна, відомого промисловця, голови Одеського біржового комітету, мецената, засновника Одеської національної академії харчових технологій.
До складу інституту входять вісім кафедр: економіки промисловості; обліку і аудиту; менеджменту і логістики; маркетингу, підприємництва і торгівлі; економічній теорії і фінансово-економічній безпеці; соціології, філософії і права; українознавство і лингводидактики; іноземних мов.
Кількісний склад Інституту складають 1260 студентів (739 - вчаться на факультеті економіки, бізнесу і контролю, 521 - на факультеті менеджменту, маркетингу і логістики), 18 аспірантів і докторантів, 143 викладачів, 28 чоловік учбово-допоміжного персоналу.
Інститут здійснює підготовку фахівців з чотирьох спеціальностей: "Економіка підприємства"; "Облік і аудит"; "Менеджмент організацій і адміністрування"; "Маркетинг".
У Інституті є аспірантура за фахом 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), існує можливість навчання в цільовій докторантурі, функціонує наукова школа "Забезпечення функціонування і розвитку системи економічної безпеки держави і суб'єктів господарської діяльності" (керівник - д-р екон. наук, проф. Павлов А.И.), видаються два наукові журнали "Економіка харчової промисловості" (спільно з Інститутом проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України) і "Прикладний менеджмент і інвестиції".
Місією Інституту є створення конкурентоздатної моделі багаторівневої системи освіти, що відповідає сучасним вимогам і особі, що задовольняє потреби, шляхом інтеграції учбового процесу, виробництва і науки. Для її виконання розроблена Концепцію, Стратегію і Цільову програму розвитку Інституту.
Мета діяльності Інституту - поліпшення якості навчання, посилення практичної спрямованості підготовки фахівців, підвищення результативності науково-дослідної діяльності, передусім у сфері прикладної економіки відповідно до профілю діяльності академії.

Директор
к.е.н., доц.
Каламан Ольга Борисівна

Метою діяльності Інституту є поліпшення якості освіти, підвищення результативності науково-дослідної і прикладної діяльності у сфері економіки науково-педагогічних працівників, оптимізація використання кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази, поліпшення підготовки фахівців шляхом посилення її практичної спрямованості по освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, фахівець, магістр в системі ступінчастої освіти.

Напрями діяльності Інституту :

  •     підготовка фахівців з ліцензованих напрямів і відповідно до міжнародних стандартів по образовательно-квалификационными рівнями бакалавр, фахівець, магістр;
  •     здійснення науково-методичної, навчально-методичної, організаційної, виховної, культурно-освітньої, інформаційної діяльності;
  •     виконання науково-дослідних, експертних, інноваційних, впроваджуваних робіт в області економіки, у тому числі і на основі господарських договорів, з їх практичною апробацією в учбовому процесі;
  •     надання консультативних послуг в сферах методології і технологій фінансового прогнозування; бюджетного планування і оцінки ефективності використання ресурсів; інноваційно-інвестиційного проектування; аудиту; маркетингу, з інших питань, які входять в компетенцію працівників Інституту;
  •     організація діяльності наукових шкіл, літніх економічних шкіл для аспірантів, студентів і школярів, проведення науково-економічних олімпіад;
  •     підготовка і видання наукової і навчально-методичної літератури, довідників, практикумів;
  •     проведення просвітницької діяльності серед населення і профоритационной роботи серед молоді.

 

Задати питання