Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Спеціальності

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: мережеві технології та інтернет речей

Освітньо-професійна програма “Мережеві технології та інтернет речей”...... Сучасна концепція В«розумного домуВ» вимагає підключення до мережі Internet максимального числа елементів побуту – освітлення, опалення, кухонні прилади, майже усі пристрої які потребують управлін...

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

Освітньо-професійна програма В«Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальностіВ»...... Розробка ігор та інтерактивнихмедіа досить складний процес, в якому приймає участь ціла низка фахівців. Обравши освітню програму В«Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальностіВ» абіт...

МЕНЕДЖМЕНТ: Управління персоналом

Освітньо-професійна програма В«Управління персоналомВ» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 В«МенеджментВ» галузі знань 07 В«Управління та адмініструванняВ» Кваліфікація: бакалавр...... Суть будь-якого бізнесу: персонал, продукт, прибуток. Якщо у вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути (Лі Якокка, президент Ford і Chrysler, легенда американського менеджменту) Я...

МЕНЕДЖМЕНТ: менеджмент

Освітньо-професійна програма В«МенеджментВ» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 В«МенеджментВ» галузі знань 07 В«Управління та адмініструванняВ»...... Кваліфікація: бакалавр Підготовку здійснює кафедра менеджменту і логістики, яка має багаторічний досвід та потужний інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів; веде активну міжнародну ді...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ресторанні технології здорового харчування

Освітньо-професійна програма "Ресторанні технології здорового харчування" спеціальності 181 Харчові технології підготовки магістрів...... Студенти даної спеціальності вивчають низку цікавих, перспективних дисциплін: Управління якістю продукції у виробництві Інноваційні технології галузі Технологічний інжиніринг підприємств галузі Інф...

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: Обладнання переробних і зернових виробництв

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" Освітні програми: В«Обладнання переробних і зернових виробництвВ» - це підготовка ІТ вЂ“ конструкторів або інженерів-механіків, які організовують провед......

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Управління бізнесом, Міжнародна торгівля

Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітні програми: В«Управління бізнесомВ» (економічне спрямування) та В«Міжнародна торгівляВ» спрямовані на підготовку спеціаліст......

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології ресторанного бізнесу

Освітньо-професійна програма для магістрів "Технології ресторанного бізнесу" Спеціалізації: Інноваційні технології страв у сучасних закладах ресторанного бізнесу Інноваційні напрямки ресторанного б... Випускники: Директора, адміністратори, завідувачі виробництв у закладах ресторанного бізнесу Директора, адміністратори курсів підготовки спеціалісти для камбузів всіх видів судів Голови департамент...

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: енергетична безпека

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма В«Енергетична безпекаВ»...... Освітня програма орієнтована на такі сфери діяльності, як енергетичний менеджмент, енергетична ефективність, енергетична безпека. Студент вивчає: теоретичні основи системи енергетичного менеджменту ...

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: машинобудування

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма В«МашинобудуванняВ»...... Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструмен...

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: інженерна механіка

Спеціальність 131 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА: освітня програма В«Інженерна механікаВ»...... Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструмен...

БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ: Харчова біотехнологія, Біотехнології та біоінженерія

Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ»: освітньо-професійні програми "Харчова біотехнологія", "Біотехнології та біоінженерія"...... Професія майбутнього! Можливість створювати продукти з заданими біологічними властивостями, корисними для здоров'я людини Освітні програми: Освітньо-професійна програма "Харчова біотехнологія" – пі...

ЕКОЛОГІЯ: Екологія, Екологічний контроль та аудит, Екологічний менеджмент, Екологічна безпека

Спеціальність 101 Екологія: овітньо-професійна програма "Екологія" Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: В«ЕкологіяВ» Ступінь вищої освіти: Магістр Освітні програми: В«Екологічний контро... Дослідження та оцінка стану довкілля, перспектив розвитку біологічних популяцій у гідросфері, літосфері та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишньо...

МАРКЕТИНГ: Digital – маркетинг

Спеціальність 075 МАРКЕТИНГ: освітньо-професійна програма В«Digital – маркетингВ» Фахові дисципліни: В«Інтернет-маркетингВ» В«Соціальний медіа маркетинг (SMM)В» В«E-mail маркетингВ» В«Веб-аналітик... Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненою матеріально-технічній базі та застосування інноваційних методів навчання на факультеті готують фахівців з високим рівнем зн...

МАРКЕТИНГ: Реклама та зв’язки з громадськістю

Спеціальність 075 МАРКЕТИНГ: освітньо-професійна програма В«Реклама та зв’язки з громадськістюВ» Фахові дисципліни: •Організація рекламної діяльності •Цифрові технології в рекламі та PR •Брен... Зв'язки з громадськістю (PR) є ще одним поширеним засобом маркетингових комунікацій. Зв'язки з громадськістю PR — public relations — це встановлення відносин із громадськістю, спрямованих на прос...

ВИРОБНИЦТВО І ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА: виробництво і переробка продукції тваринництва

Спеціальність 204 В«Виробництво і переробка продукції тваринництваВ»: освітня програма: В«Виробництво і переробка продукції тваринництваВ»...... У сучасних умовах конкуренції сільськогосподарські підприємства, які виробляють продукцію тваринництва, а також переробні підприємства, мають загальну мету: виробництво високоякісної, конкурентоспром...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі

Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ»освітня програма: В«Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справіВ»...... Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньо-економічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій чер...

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ: оцінка бізнесу і нерухомості

Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» ОПП В«Оцінкабізнесу і нерухомостіВ» ...... Спеціальність В«Облік і оподаткуванняВ» ОПП В«Оцінка бізнесу і нерухомостіВ» стала популярна в останні роки. Зміни у розвитку економіки України та підприємств, а також за вимогами роботодавців в пот...

ЕКОНОМІКА: цифрова економіка

Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» ОПП В«Цифрова економікаВ»...... Сучасні вимоги ринку потребували введення у 2018 році нової освітньо-професійної програми В«Цифрова економікаВ» в спеціальності 051 В«ЕкономікаВ» для підготовки фахівців, які зможуть управляти електр...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Питання якості та безпечності харчової продукції стоїть особливо гостро у розрізі тенденції до євроінтеграції та розширення експортних ринків України. Відповідно до Закону України В«Про основ... Освітньо-професійна програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» забезпечує наступні теоретичні та професійні навики: основні поняття і принципи функціонування підприємств харчо...

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр... Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: освітньо-професійна програма "Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг" - актуальна сучасна спеціальність...... Фахові дисципліни: Підприємництво малого та середнього бізнесу Організація оптової та роздрібної торгівлі Електронна торгівля Міжнародна торгівля Комерційна діяльність Організація підприємства...

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: освітні програми В«Технології захисту навколишнього середовищаВ», В«Природоохоронні технологіїВ» Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня ... В даний час технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, який визначає загальний рівень світової цивілізації. Серед багатьох профес...

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: машини і технології паковання

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту... Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: енергетичний менеджмент

В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту засобів у федеральному, обласному й муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування та оптимізація енергос... Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент" підготовки магістрів за спеціальністю 144 Теплоенергетика можно за посиланням: https://nv.onaft.edu.ua/opp/144m-em20...

Задати питання