Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

  • Посилання на сайт Українського центру оцінюванння якості освіти: http://testportal.gov.ua/

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 181 "Харчові технології", Освітня програма " Харчові технології та інженерія", Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу", Освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування" +

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма " Харчові технології та інженерія" 1.Загальна характеристика показників якості хар...

Спеціальність 242 "Туризм" Освітня програма "Туризм", Освітня програма "Міжнародний туризм" +

...... ПРОГРАМА для проведення вступного іспиту з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«ТуризмВ» Ступінь бакалавра ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття освітн...

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 В«ТеплоенергетикаВ» Освітня програма В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗ...

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітня програма «Облік і аудит» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«БакалаврВ» для вступників на базі диплому В«Молодший спеціалістВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В« Облік і аудитВ»...

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології», Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 185 В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ» Освітня програма В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ», 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ...

Спеціальність 073 «Менеджмент», Освітня програма «Менеджмент», Освітня програма «Управління персоналом» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В« МенеджментВ» ...... 1. Відбір, прийом і переміщення кадрів. 2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом. 3. Оцінка результатів діяльності персоналу. 4. Атестація персоналу. 5. Підготовка та підвищення квалі...

Спеціальність 075«Маркетинг», Освітня програма «Маркетинг», Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю», Освітня програма «Digital маркетинг» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 075В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ» Освітня програма В«Реклама та зв’язки з громадськістюВ» Освітня програма В«D... Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва? Дайте визначення ринку та його функціям. Перерахуйте моделі ринку...

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», Освітня програма «Інформаційні технології проектування», Освітня програма Інформаційні управляючі системи та технології» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні наукиВ» Освітньо-професійна програма В«Інформаційні технології проектуванняВ» Дисципліна В«Об’єктно-орієнт...

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія», Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей», Освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 В« Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма В«Мережеві технології та інтернет речейВ» Комп’ютерні системи та мережі РО...

Спеціальність 131 «Прикладна механіка», Освітня програма «Інженерна механіка» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 В«Прикладна механікаВ» освітньо-професійна програма В«Інженерна механікаВ» Нарисна геометрія та інженерна графіка Предме...

Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів», Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів» +

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 “Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології питної водиВ» 1. Сучасні проблеми людства, пов’язані з використан...

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Освітня програма «Електромеханіка» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«ЕлектромеханікаВ»...... Закон Ома. Закони Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ампера. Закон Кулона. Опір провідника при постійній температурі. Залежність опору провідника від температури. Метод еквівалентного опору. Метод к...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та посл...

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Що назива...

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного го...

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Комп’ютерні системи та програмна інженерія ...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства», Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології продуктів бродіння та виноробстваВ» 1. Характеристика винограду як си...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь вищої освіти В«бакалаврВ» Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» Які реч...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Товарознавство та торговельне підприємництво» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь вищої освіти В«бакалаврВ» Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Товарознавство та торговельне підп... Поняття "нормативний документ", види нормативних документів, загальна структура? Які показники якості відносятся до органолептичних, методи їх визначень? Які показники якості відносяться до фізико-хі...

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Освітня програма "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" +

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«Нетрадиційні та відновлювальні джерела ен... ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА Основи аналізу електричних кіл. Основні поняття про електричні кола. Поняття про електричні схеми. Ідеальні елементи електричних схем заміщення. Приклади елек...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Харчові технології та інженеріяВ» Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обу...

Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря» +

Програма для проведення додаткового вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня-професійна програма В«Холодильні машини, установки і кондиціювання... Програма для проведення додаткового вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня-професійна програма В«Холодильні машини, установки і кондиціювання...

Спеціальність 051 «Економіка», Освітня програма «Економіка підприємства» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст к...

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», Освітня програма «Біотехнологія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«БіотехнологіяВ» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнологічні процеси у...

Задати питання