Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь бакалавра

Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра


1. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити для вступників на базі повної загальної середньої освіти з конкурсних предметів:

  • Українська мова і література
  • Історія України
  • Математика
  • Фізика
  • Хімія
  • Біологія
  • Географія
  • Іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська, російська).

проводяться за програмами зовнішнього незалежного тестування.

  • Посилання на сайт Українського центру оцінюванння якості освіти: http://testportal.gov.ua/

2. Програми вступних іспитів на ступінь бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», Освітня програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 151 В«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїВ» Освітня програма В«Комп’ютерні системи та програмна інженерія ...

Спеціальність 131 «Прикладна механіка», Освітня програма «Інженерна механіка» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 131 В«Прикладна механікаВ» освітньо-професійна програма В«Інженерна механікаВ» Нарисна геометрія та інженерна графіка Предме...

Спеціальність 075«Маркетинг», Освітня програма «Маркетинг», Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю», Освітня програма «Digital маркетинг» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 075В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ» Освітня програма В«Реклама та зв’язки з громадськістюВ» Освітня програма В«D... Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва? Дайте визначення ринку та його функціям. Перерахуйте моделі ринку...

Спеціальність 242 "Туризм" Освітня програма "Туризм", Освітня програма "Міжнародний туризм" +

...... ПРОГРАМА для проведення вступного іспиту з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«ТуризмВ» Ступінь бакалавра ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття освітн...

Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів», Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів» +

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 “Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології питної водиВ» 1. Сучасні проблеми людства, пов’язані з використан...

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Освітня програма «Облік і аудит» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«БакалаврВ» для вступників на базі диплому В«Молодший спеціалістВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітня програма В« Облік і аудитВ»...

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Освітня програма «Електромеханіка» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«ЕлектромеханікаВ»...... Закон Ома. Закони Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Закон Ампера. Закон Кулона. Опір провідника при постійній температурі. Залежність опору провідника від температури. Метод еквівалентного опору. Метод к...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та посл...

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ» 1. Сучасні тенденції розвитку готельного го...

Спеціальність 181 "Харчові технології", Освітня програма " Харчові технології та інженерія", Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу", Освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування" +

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь бакалавра Спеціальність 181 "Харчові технології" Освітня програма " Харчові технології та інженерія" 1.Загальна характеристика показників якості хар...

Спеціальність 073 «Менеджмент», Освітня програма «Менеджмент», Освітня програма «Управління персоналом» 2020 рік вступу

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В« МенеджментВ» ...... 1. Відбір, прийом і переміщення кадрів. 2. Резерв кадрів, формування резерву і робота з резервом. 3. Оцінка результатів діяльності персоналу. 4. Атестація персоналу. 5. Підготовка та підвищення квалі...

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Що назива...

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», Освітня програма «Інформаційні технології проектування», Освітня програма Інформаційні управляючі системи та технології» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні наукиВ» Освітньо-професійна програма В«Інформаційні технології проектуванняВ» Дисципліна В«Об’єктно-орієнт...

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології», Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 185 В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ» Освітня програма В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ», 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ...

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Енергетичний інжиніринг та енергоаудит» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 144 В«ТеплоенергетикаВ» Освітня програма В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗ...

Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія», Освітня програма «Мережеві технології та інтернет речей», Освітня програма «Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 123 В« Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма В«Мережеві технології та інтернет речейВ» Комп’ютерні системи та мережі РО...

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Освітня програма «Товарознавство та торговельне підприємництво» 2020 рік вступу

-...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Товарознавство та торговельне підприємництвоВ» Конку...

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», Освітня програма «Машинобудування» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів ступінь бакалавра спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітньо-професійна програма В«МашинобудуванняВ» Технологія конструкційних матеріалів 1. Клас...

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», Освітня програма «Біотехнологія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 162 В«Біотехнології та біоінженеріяВ» Освітня програма В«БіотехнологіяВ» 1. Біотехнологічний процес. Біотехнологічні процеси у...

Спеціальність 051 «Економіка», Освітня програма «Економіка підприємства» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» Калькулювання собівартості продукції. Сутність, склад і зміст к...

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 281 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» Структура механізм...

Спеціальність 204 "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Освітня програма: "Технології виробництва і переробки продукції тваринництва" +

...... Програмадля проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 204В«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваВ» Освітня програма В«Технологія виробництва і переробки продукці...

Спеціальність 101 «Екологія», Освітня програма «Екологія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«ЕкологіяВ» Що називають "легенями нашої планети" ? Наведіть приклад правильного ланцюга жи...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології продуктів бродіння та виноробства», Освітня програма «Харчові технології та інженерія» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології продуктів бродіння та виноробстваВ» 1. Характеристика винограду як си...

Спеціальність 181 «Харчові технології», Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна», Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» 2020 рік вступу

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь бакалавра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технології зберігання і переробки зернаВ» Технологічні властивості сировини д...

Задати питання