Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь  бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітня програма " Технології ресторанного бізнесу "

 

1.Загальна характеристика показників якості харчових продуктів

2.Загальна характеристика молока і молочних продуктів:  класифікація,види.

3.Види і характеристика м'ясопродуктів, класифікація по характеру обробки

4.Загальна характеристика м'ясних консервів, види, класифікація, дефекти

5.Загальна характеристика риби та рибних консервів, характеристика ,асортимент

6.Загальна характеристика яєць,  види і призначення яйце продуктів, технологія

виробництва.

7.Загальна характеристика харчових жирів, технологія  виробництва, класифікація

8.Характеристика рослинних олій, способи  виробництва.

9.Загальна характеристика круп, асортимент, особливості виробництва.

10.Види борошна, класифікація, асортимент, призначення, особливості

хімічного  складу

11.Загальна характеристика хлібобулочних виробів, асортимент, технологія

виробництва

12.Загальна характеристика цукру, особливості  хімічного складу, технологія    

 виробництва, умови  зберігання

13.Асортимент, види, характеристика и технологія  виробництва макаронних

виробів

14.Характеристика, види, асортимент кондитерських виробів

15.Загальна характеристика,виді,  класифікація харчових концентратів

16.Загальна характеристика,асортимент та технологія  виробництва овочевих 

 та  фруктових консервів

17.Загальна характеристика та призначення служби стандартизації.

18.Загальна характеристика та призначення  метрологічної служби

19.Загальна характеристика та призначення сертифікаційної служби

20.Загальна характеристика та призначення системи  ХАССП

 

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь  бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітня програма "Технології ресторанного бізнесу"

 

1.Загальна характеристика показників якості харчових продуктів

2.Загальна характеристика молока і молочних продуктів:  класифікація,види.

3.Види і характеристика м'ясопродуктів, класифікація по характеру обробки

4.Загальна характеристика м'ясних консервів, види, класифікація, дефекти

5.Загальна характеристика риби та рибних консервів,  характеристика ,

асортимент

6.Загальна характеристика яєць,  види і призначення яйце продуктів, технологія

виробництва.

7.Загальна характеристика харчових жирів, технологія  виробництва,

класифікація

8.Характеристика рослинних олій, способи  виробництва.

9.Загальна характеристика круп, асортимент, особливості виробництва.

10.Види борошна, класифікація, асортимент, призначення, особливості

хімічного  складу

11.Загальна характеристика хлібобулочних виробів, асортимент, технологія

виробництва

12.Загальна характеристика цукру, особливості  хімічного складу, технологія    

 виробництва, умови  зберігання

13.Асортимент, види, характеристика и технологія  виробництва макаронних

виробів

14.Характеристика, види, асортимент кондитерських виробів

15.Загальна характеристика,виді,  класифікація харчових концентратів

16.Загальна характеристика,асортимент та технологія  виробництва овочевих 

 та  фруктових консервів

 

Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування"

 

 1. Характеристика сучасного харчування. Негативні зміни у харчуванні.
 2. Етапи розвитку науки про харчування.
 3. Загальні положення теорії збалансованого харчування.
 4. Положення теорії адекватного харчування.
 5. Особливості середземноморської дієти.
 6. Загальні положення теорії раціонального харчування.
 7. Біологічно активні речовини, їх вплив на здоров’я людини.
 8. Корисні властивості водо- та жиророзчинних вітамінів.
 9. Роль мінеральних речовин у функціональному харчуванні людини.
 10. Поліненасичені жирні кислоти, їх вплив на здоров’я людини.
 11. Харчові волокна, їх класифікація та користь у харчуванні людини.
 12. Вплив вуглеводів на здоров’я людини.
 13. Функціональна роль амінокислот у харчуванні людини.
 14. Вплив екологічних факторів на харчування населення.
 15. Пробіотики і функціональне харчування.
 16. Технології виробництва напоїв у закладах ресторанного господарства.
 17. Теплова кулінарна обробка продуктів.
 18. Технології виробництва молочних супів.
 19. Технологія солодких страв і десертної продукції.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"

Освітня програма "Ресторанні технології здорового харчування"

 

 1. Характеристика сучасного харчування. Негативні зміни у харчуванні.
 2. Етапи розвитку науки про харчування.
 3. Загальні положення теорії збалансованого харчування.
 4. Положення теорії адекватного харчування.
 5. Особливості середземноморської дієти.
 6. Загальні положення теорії раціонального харчування.
 7. Біологічно активні речовини, їх вплив на здоров’я людини.
 8.  Корисні властивості водо- та жиророзчинних вітамінів.
 9.  Роль мінеральних речовин у харчуванні.
 10. Поліненасичені жирні кислоти, їх вплив на здоров’я людини.
 11. Теплова кулінарна обробка продуктів.
 12. Технології виробництва сухих сніданків.
 13. Технології виробництва соусів.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь  бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"
Освітньо-професійна програма

" Технології ресторанного бізнесу "

 

Перелік літературних джерел

1.Болотнікова А.Л.Стандартизація та сертифікація товарів і послуг:

   Навч. посіб.для студ.вищ.навч.закл./А.О.Болотніков — К.:МАУП,

   2005, —144с.

2.Бухкало С.І. Б 94 Загальна технологія харчової промисловості у прикладах   

   і задачах (тестові завдання): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури,

   2014. – 412 с.

3.Домарецький В.А., та інш. Загальні технології харчових виробництв:

    Підручник. – К.:  Університет «Україна», 2010. — 814 с.

4.Загальні технології харчових виробництв :/ Под редакцией М. Калакура, Л.   

    Романенко:  Підручник. – К.: Університет «Україна», 2010. – 816 с. 

    https://www.yakaboo.ua/zagal-ni-tehnologii-harchovih-virobnictv.html

5.Калугіна І.М., Тележенко Л.М., Технологічний контроль у закладах

   ресторанного господарства. Навчальний посібник, Херсон. Видавець

   ФОП Грінь Д.С. – 2017. – 204 с.

6.Кордзая Н.Р.Єгоров Б.В. Основні поняття продовольчої безпеки  країни.

   Монографія, Одеса, ОНАХТ.  – 2018. – 148 с.  

7.Мєдведева Н.А.Стандартизація і сертифікація продукції та послуг:Навч.

   посіб./Н.А.Мєдвєдєва ,О.В.Радько,О.Д.Близнюк,М.М.Регульський./ . – К

   НАУ, 2013. – 400 с. 

8.Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Т 19 Метрологія,   

   стандартизація і сертифікація. Підручник /За заг. ред. В.В.Тарасової. – К.:

   Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

9.Товажнянський Л.Л., та інш. Загальна технологія харчової промисловості у

   прикладах і задачах: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. –

   832 с.

 

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь бакалавр

спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Ресторанні технології здорового харчування»

 

Перелік літературних джерел

1. Капрельянц, Л. В. Функціональні продукти: монографія / Л. В. Капрельянц, К. Г. Іоргачова. – Одеса: Друк, 2003. - 312 с.

2. Капрельянц, Л. В. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів та основи дієтології: підруч. / Л. В. Капрельянц, А. П. Петросьянц. – Одеса: Друк, 2011. – 269 с.

3. Кацерикова, Н. В. Технология продуктов функционального питания: учеб. пособ. – Кемерово: КемТИПП, 2004. – 146 с.

4. Технологія продуктів харчування функціонального призначення/ М.І. Пересічний, М.Ф. Кравченко, Д.В. Федорова, О.В. Кандалей та ін. // за ред. М.І. Пересічного – К.: КНТЕУ, 2008. – 718 с.

5. Тихомирова, Н. А. Технология продуктов функционального питания: учеб. пособ. – М.: ООО «Франтэра», 2002. – 213 с.

6. Українець, А. І. Технологія  оздоровчих  харчових   продуктів : курс  лекцій /  А. І. Українець, Г. О. Сімахіна. – К. : НУХТ, 2009. – 310 с.

7. Функциональные пищевые продукты. Введение в технологии /Под ред. А.А. Кочетковой. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 288 с.

8. Пересічний, М.І. Харчування людини і сучасне довкілля: теорія і практика / М.І. Пересічний, В.Н. Корзун, М.Ф. Кравченко, О.М. Григоренко – К.: КНТЕУ, 2003. – 526 с.

9. Шаззо, Р. И. Функциональные продукты питания: учебник / Р. И. Шаззо, Г. И. Касьянов.  – М.: Колос, 2000. – 212 с.

10. Юдина, С. Б. Технология продуктов функционального питания: учебник. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 280 с.