1. Назвіть можливі економічні потреби та інтереси суспільства та споживачів.
 2. Що таке товарна форма організації суспільного виробництва?
 3. Дайте визначення ринку та його  функціям.
 4. Перерахуйте моделі ринку.
 5. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.
 6. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.
 7. Опишіть економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.
 8. Перелічіть макроекономічні показники в системі національних рахунків.
 9. Що таке товарний ринок?
 10. Що означає та як використовується економічна динаміка в аналізі економічних показників?
 11. Дайте визначення світовому господарству.
 12. Перелічіть основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції в світі та в Україні.
 13. Як здійснювалося формування засад ринкового господарства в Україні?
 14. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.
 15. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.
 16. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 17. В чому сутність аналізу поведінки споживача?
 18. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.
 19. Які чинники ринку досконалої конкуренції?
 20. Опишіть монопольний ринок.
 21. Що таке олігополія?
 22. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.
 23. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?
 24. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?
 25. Дайте визначення підприємства.
 26. Перелічіть можливі стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.
 27. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 075«Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Освітня програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

Освітня програма «Digital маркетинг»

 

 1. Дайте визначення ринку та його функціям.
 2. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.
 3. Розкрийте сутність  товарного  ринку.
 4. Дайте визначення світовому господарству.
 5. Як здійснювалося формування засад ринкового господарства в Україні?
 6. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.
 7. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.
 8. В чому сутність аналізу поведінки споживача?
 9. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.
 10. Які чинники ринку досконалої конкуренції?
 11. Опишіть монопольний ринок.
 12. Що таке олігополія?
 13. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.
 14. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?
 15. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?
 16. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.