Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

ОКУ "Специалист"

 

Программы вступительных экзаменов на образовательно-квалификационный уровень «Специалист»

1. Программа вступительного экзамена по иностранному языку:

2. Программы вступительных экзаменов по специальностям

Технологія зберігання і переробки зерна 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь спеціаліста Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технологія зберігання і переробки зерна» 1. Асортимент, вихід круп і к...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка підприємтсва» Економіка підприємства 1. ...

Економіка 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР Спеціаліст Спеціальність 051 «Економіка» Освітня програма: «Економіка підприємства»...... 1. Підприємство як економічно самостійна первинна ланка господарської системи. Цілі підприємства. 2. Види об’єднання підприємств. Економічна доцільність об’єднання під...

Технології захисту навколишного середовища 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Автоматизоване управління технологічними процесами 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Автоматизоване управління технологічним... Комплексне завдання Особливість питань. Набір питань екзаменаційних білетів складає комплексне завдання з розробки сучасної цифрової системи автоматичного регулювання (САР) підвищеної динамічної точн...

Газонафтопроводи та газонафтосховища 2016

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів ОКР "Спеціаліст" Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології» Освітня програма «Газонафтопроводи та газонафтосховища»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Енергетичне машинобудування 2016

Програмадля проведення вступного іспиту ОКР Cпеціаліст Спеціальність “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Газотурбінні установки і компресорні станції” ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Готельно-ресторанна справа 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»...... 1. Характеристика послуг для організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. 2. Класифікація закладів ресторанного господарства. 3. Характеристика типів закладів рестора...

Екологічна безпека 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічна безпека»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Екологічний контроль та аудит 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічний контроль та аудит»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність і товарознавство та е... 1. Класифікація молока і молочних продуктів. 2. Склад, властивості, класифікація жирів і жирових продуктів. 3. Сири тверді сичужні. Споживні властивості, класифікація та асортимент. 4. ...

Інформаційні технології проектування 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма:«Інформаційні технології проектування» ...... 1. 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення. 2. Оператори. Класифікація та призначення операторів. 3. Умовний оператор як ...

Інформаційні управляючі системи та технології 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма:«Інформаційні управляючі системи та технології» ..... 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення. 2. Оператори. Класифікація і призначення операторів. 3. Умовний оператор як засіб програ...

Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка 2016

Програма для проведення вступного іспиту ОКР Cпеціаліст Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка” ... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Метою вступного іспиту є оцінка рівня теоретичних знань і умінь, які абітурієнт отримав підчас навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр енергетики...

Кріогенна техніка і технологія 2016

Програма для проведення вступного іспиту ОКР Cпеціаліст Спеціальність “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Менеджмент 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»...... 1. Дайте визначення поняття «менеджмент» як виду діяльності, процесу, органу управління, науки і мистецтва, категорії людей. 2. Які основні принципи ефективного управління пропонуються класичною школ...

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Освітня програма „Нетрадиційні та відновлювані... 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА 1. Класифікація та будова хімічних джерел електричної енергії (ХДЕ). Гальвані чні елементи. Акумулятори. Електрохімічні генератори (ЕХГ). ...

Галузеве машинобудування 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР спеціаліст Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв»...... 1.Способи дозування. Класифікація, види дозаторів сипучих продуктів і їхні функціональні схеми, область застосування. Розрахунок точності дозування. 2.Область застосування, класифікація і принцип дії...

Облік і оподаткування 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Освітня програма «Облік і аудит»...... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ з дисциплін „Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2”: 1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій. 2. Облік операцій на поточному рахунк...

Спеціалізовані комп`ютерні системи 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма:« Комп’терні системи та мережі » Освітня програма: « Спеціалізовані к... РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 1. Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи. 2. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамі...

Теплоенергетика 2016

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів ОКР "Спеціаліст" Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Теплоенергетика і теплофізика»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології зберігання і переробки зерна 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна» ...... Технологія виробництва комбікормів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го покоління. Переваги та недоліки. Технологія приймання та розміщення сипкої та затареної сировини. Прийом, розміщення та зберігання макух і ш...

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь спеціаліста Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»...... 1. Дайте характеристику гідробіонтів, як об'єкта рибопереробної галузі. 2. Причини псування харчових продуктів. Класифікація принципів консервування за біологічною класи...

Технології зберігання, консервування та переробки молока 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока»...... Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обумовлюють. 1. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. 2. Гомогенізація, сутність процесу, способи. Ефективність гомогенізації...

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса 2016

Програма для проведення вступних іспитів ОКР «Спеціаліст» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»...... Тема: «Сировина м’ясної промисловості. Формування якості та кількості м’ясної сировини» 1. Технологія передзабійної підготовки тварин 2. Способи транспортування сільськогоспод...

http://andy.od.ua