Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Степень магистра

 

Программы вступительных экзаменов на степень магистра


1. Программа вступительного экзамена по иностранному языку:

 

 

 

2. Программы вступительных экзаменов по специальностям

Харчові технології: Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступ... Псування жирів (гідролітичне та окислювальне). Числа, що характеризують якість жиру. Які бувають типи емульсій жиру з водою? Склад молока. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. Харак...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка підприємства 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка підприємства» Суть підприємництва. Організацій...

Туризм: "Гастрономічний туризм" 2018

... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки «бакалавра» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисципл...

Туризм: "Міжнародний туризм" 2018

ПРОГРАМА для проведення вступного іспиту з фаху Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Міжнародний туризм» Ступінь магістра.... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки «бакалавра» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисципл...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Міжнародна торгівля зерном 2018 (ТЗтаЗБ)

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном» Міжнародна торгівля: загал... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном» Міжнародна торгівля: загал...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 2018

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня...

Харчові технології: Технологія жирів і жирозамінників 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технологія жирів і жирозамінників» ...... Навести операції з яких складається процес підготовки насіння до вилучення олії пресуванням. Навести апаратурно-технологічну схему підготовчих операцій при переробці насіння соняшнику. Способи очищен...

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуван... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуван...

Обладнання переробних і харчових виробництв 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» 1.Способи дозування. Класифіка... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» 1.Способи дозування. Класифіка...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза ... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза ...

Публічне управління та адміністрування 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ...... 1. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 3. Загальна характеристика ...

Туризм 2018

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з ф а х у Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Туризм» Ступінь магістра...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки «бакалавра» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисципл...

Готельно-ресторанна справа 2018

Державне регулювання готельної діяльності в Україні та за її межами. Класифікація підприємств готельного господарства України. Види і типи номерів в закладах розміщення. Основні елементи номе... Державне регулювання готельної діяльності в Україні та за її межами. Класифікація підприємств готельного господарства України. Види і типи номерів в закладах розміщення. Основні елементи номе...

Маркетинг 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг»...... 1. Поняття цінової політики підприємства. 2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі. 3. Структура роздрібної ціни. 4. Точка беззбитковості при однономенклатурному виробництві. 5. Схема т...

Компютерна інженерія: Комп’ютерні системи та мережі 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 123 « Комп’ютерна інженерія» Освітня програма «Комп’ютерні системи та мережі» ...... РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамічні змінні. ...

Логістика 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Логістика» ...... Поняття потоку, операції та процеси. Виштовхуючи та витягуючи потоки. Загальні закономірності руху потоків. Прямі, зворотні (реверсивні) і двонаправлені потоки. Класифікація потоків у логістиці: мат...

Менеджмент: Управління фінансово-економічною безпекою 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» ...... Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Функції управління організацією. Механізм управління організацією. Забезпечення ефективності діяльності організації. Види та напря...

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь підготовки “Магістр” Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Освітня програма „Нетра... 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА Класифікація та будова хімічних джерел електричної енергії (ХДЕ). Гальванічні елементи. Акумулятори. Електрохімічні генератори (ЕХГ). Принципи перетво...

Комп'ютерні науки: Інформаційні управляючісистеми та технології 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки » Освітня програма:«Інформаційні управляючі системи та технології» ...... дисциплінА «ПРОЦЕДУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [1-6] Організація введення-виведення даних Операції інкремента, декремента Автоматичне і примусове приведення типів Особливості ділення цілочислових значень Пока...

Енергетичне машинобудування:«Холодильні машини і установки» 2018

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Холодильні машини і установки»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисле...

Енергетичне машинобудування : "Кріогенна техніка і технології" 2018

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології захисту навколишнього середовища 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Екологічна безпека 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічна безпека»...... Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ Законодавчі та інші вимоги в СЕМ Цільові та планові показники в СЕМ Програми СЕМ Ресурси, обов’язки, відповідальність,...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в ...

http://andy.od.ua
Задать вопрос