Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Степень магистра

 

Программы вступительных экзаменов на степень магистра


1. Программа вступительного экзамена по иностранному языку:

2. Программы вступительных экзаменов по специальностям

Обладнання переробних і харчових виробництв 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних виробництв» 1.Способи дозування. Класифікація, види д...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка підприємства» Економіка підприємства 1. ...

Публічне управління та адміністрування 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування » Освітня програма «Публічне управління господарською діяльністю» ...... 1. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 3. Загальна характеристика ...

Туризм 2016

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з ф а х у Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Туризм» Ступінь магістра...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного екзамену з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" ґрунтується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки «бакалавра» з туризму. Про...

Готельно-ресторанна справа 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»...... 1. Характеристика послуг для організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. 2. Класифікація закладів ресторанного господарства. 3. Характеристика типів закладів ресто...

Маркетинг 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг»...... 1. Поняття цінової політики підприємства 2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі 3. Структура роздрібної ціни 4. Точка беззбитковості при одно номенклатурному виробництві 5. Схема това...

Комп’ютерні системи та мережі 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь «магістр» Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма:« Комп’терні системи та мережі » Освітня програма:« Спеціалізовані ... РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамічні змінні. Кла...

Логістика 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Логістика» ...... 1. 1. Поняття потоку, операції та процеси. 2. Виштовхуючи та витягуючи потоки. 3. Загальні закономірності руху потоків. 4. Прямі, зворотні (реверсивні) і двонаправлені...

Управління фінансово-економічною безпекою 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» ...... Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Функції управління організацією. Механізм управління організацією. Забезпечення ефективності діяльності організації. Види та ...

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь підготовки “Магістр” Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Освітня програма „Нетра... ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА 1. Класифікація та будова хімічних джерел електричної енергії (ХДЕ). Гальванічні елементи. Акумулятори. Електр...

Інформаційні управляючі системи та технології 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма:«Інформаційні управляючі системи та технології» 1. Ви... 1. Визначення множини по Кантору. Відношення приналежності. Основні принципи теорії множин. Способи завдання множини. 2. Основні операції над множинами. Універсальна множина. Кола Ейлера. 3. Уп...

Холодильні машини та установки 2016

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Холодильні машини і установки»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчан-ня на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мислен...

Кріогенна техніка і технологія 2016

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології захисту навколишнього середовища 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Біотехнології захисту довкілля»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Екологічна безпека 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічна безпека»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Р...

Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в...

Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка 2016

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка” ... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Метою вступного іспиту є оцінка рівня теоретичних знань і умінь, які абітурієнт отримав підчас навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр енергетики&r...

Газотурбінні установки і компресорні станції 2016

Програмадля проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Газотурбінні установки і компресорні станції”...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології зберігання, консервування та переробки молока 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока»...... 1. Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обумовлюють. 2. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. 3. Гомогенізація, сутність процесу, способи. Ефективність гомогенізац...

Технології зберігання і переробки зерна 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання та переробки зерна» ...... 1. Технологія виробництва комбікормів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го покоління. Переваги та недоліки. 2. Технологія приймання та розміщення сипкої та затареної сировини. Прийом, розміщення та зберігання м...

Екологічний контроль та аудит 2016

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічний контроль та аудит» 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти...

Автоматизоване управління технологічними процесами 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Автоматизоване управління технологічними... Комплексне завдання Особливість питань. Набір питань екзаменаційних білетів складає комплексне завдання з розробки сучасної цифрової системи автоматичного регулювання (САР) підвищеної динамічної точн...

Інформаційні технології проектування 2016

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма «Інформаційні технології проектування» ...... 1. Поняття алгоритму. Типові алгоритмічні структури управління: послідовність, розгалуження, повторення. 2. Оператори. Класифікація та призначення операторів. 3. Умовний оператор як засіб...

Теплоенергетика 2016

ПРОГРАМА для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 144 «Теплоенергетика» Освітня програма «Теплоенергетика і теплофізика» Спеціалізація «Теплоенергетика і теплофізика»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

http://andy.od.ua