Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Степень магистра

 

Программы вступительных экзаменов на степень магистра


1. Программа вступительного экзамена по иностранному языку:

2. Программы вступительных экзаменов по специальностям

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2017

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ринок...

Технологія жирів і жирозамінників 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технологія жирів і жирозамінників» ...... Навести операції з яких складається процес підготовки насіння до вилучення олії пресуванням. Навести апаратурно-технологічну схему підготовчих операцій при переробці насіння соняшнику. Способи очищен...

Обладнання переробних і харчових виробництв 2017

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Освітня програма «Обладнання переробних виробництв» 1.Способи дозування. Класифікація, види д...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2017

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Економіка підприємства» Суть підприємництва. Організац...

Публічне управління та адміністрування 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування » Освітня програма «Публічне управління господарською діяльністю» ...... 1. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 3. Загальна характеристика ...

Туризм 2017

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з ф а х у Спеціальність 242 «Туризм» Освітня програма «Туризм» Ступінь магістра...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки «бакалавра» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисципл...

Готельно-ресторанна справа 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»...... 1. Характеристика послуг для організації обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. Класифікація закладів ресторанного господарства. Характеристика типів закладів ресторан...

Маркетинг 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 075 «Маркетинг» Освітня програма «Маркетинг»...... Поняття цінової політики підприємства. 2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі. 3. Структура роздрібної ціни. 4. Точка беззбитковості при однономенклатурному виробництві. 5. Схема това...

Комп’ютерні системи та мережі 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь «магістр» Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» Освітня програма:« Комп’терні системи та мережі » Освітня програма:« Спеціалізовані ... 1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень тв...

Логістика 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма «Логістика» ...... Поняття потоку, операції та процеси. Виштовхуючи та витягуючи потоки. Загальні закономірності руху потоків. Прямі, зворотні (реверсивні) і двонаправлені потоки. Класифікація потоків у логістиці: мат...

Управління фінансово-економічною безпекою 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» ...... Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Функції управління організацією. Механізм управління організацією. Забезпечення ефективності діяльності організації. Види та напря...

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь підготовки “Магістр” Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Освітня програма „Нетра... 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА Класифікація та будова хімічних джерел електричної енергії (ХДЕ). Гальванічні елементи. Акумулятори. Електрохімічні генератори (ЕХГ). Принципи перетво...

Інформаційні управляючі системи та технології 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» Освітня програма:«Інформаційні управляючі системи та технології» ...... дисциплінА «ПРОЦЕДУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» [1-6] Організація введення-виведення даних Операції інкремента, декремента Автоматичне і примусове приведення типів Особливості ділення цілочислових значень Пока...

Холодильні машини та установки 2017

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Холодильні машини і установки»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисле...

Кріогенна техніка і технологія 2017

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма «Кріогенна техніка і технології» ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології захисту навколишнього середовища 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Екологічна безпека 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічна безпека»...... Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ Законодавчі та інші вимоги в СЕМ Цільові та планові показники в СЕМ Програми СЕМ Ресурси, обов’язки, відповідальність,...

Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі 2017

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в...

Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка 2017

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Компресори, пневмоагрегати і вакуумна техніка” ... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Метою вступного іспиту є оцінка рівня теоретичних знань і умінь, які абітурієнт отримав підчас навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр енергети...

Газотурбінні установки і компресорні станції 2017

Програмадля проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма „Газотурбінні установки і компресорні станції”... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології зберігання, консервування та переробки молока 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока»...... Бактерицидна фаза молока. Чинники, які її обумовлюють. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. Гомогенізація, сутність процесу, способи. Ефективність гомогенізації, режими, чинники, що...

Технології зберігання і переробки зерна 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітня програма «Технології зберігання та переробки зерна» ...... 1. Технологія виробництва комбікормів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го покоління. Переваги та недоліки. 2. Технологія приймання та розміщення сипкої та затареної сировини. Прийом, розміщення та зберігання м...

Екологічний контроль та аудит 2017

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 «Екологія» Освітня програма «Екологічний контроль та аудит» Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виро...

Автоматизоване управління технологічними процесами 2017

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітня програма «Автоматизоване управління технологічними п... Комплексне завдання Особливість питань. Набір питань екзаменаційних білетів складає комплексне завдання з розробки сучасної цифрової системи автоматичного регулювання (САР) підвищеної динамічної точн...

http://andy.od.ua
Задать вопрос