Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Ступінь магістра

Програми вступних іспитів на ступінь магістра


1. Програма вступного іспиту з іноземної мови:

  •  

     

     

2. Програми вступних іспитів зі спеціальностей

Харчові технології: Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь вищої освіти В«магістрВ» Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» Техно...

181 «Харчові технології» Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»

Програма для проведення вступних іспитів Ступ... Псування жирів (гідролітичне та окислювальне). Числа, що характеризують якість жиру. Які бувають типи емульсій жиру з водою? Склад молока. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах. Харак...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Економіка підприємства 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Економіка підприємстваВ» Суть підприємництва. Організ...

Туризм: "Гастрономічний туризм" 2018

... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки В«бакалавраВ» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисци...

Туризм: "Міжнародний туризм" 2018

ПРОГРАМА для проведення вступного іспиту з фаху Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«Міжнародний туризмВ» Ступінь магіс... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки В«бакалавраВ» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисци...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Міжнародна торгівля зерном 2018 (ТЗтаЗБ)

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Міжнародна торгівля зерномВ» Міжнародна торгівля: з...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг 2018

...... Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Осв...

Харчові технології: Технологія жирів і жирозамінників 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 181 В«Харчові технологіїВ» Освітня програма В«Технологія жирів і жирозамінниківВ» ...... Навести операції з яких складається процес підготовки насіння до вилучення олії пресуванням. Навести апаратурно-технологічну схему підготовчих операцій при переробці насіння соняшнику. Способи очищен...

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 141 В«Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаВ» Освітня програма В«Електромеханічні системи з інтелектуальним керу...

Обладнання переробних і харчових виробництв 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 133 В«Галузеве машинобудуванняВ» Освітня програма В«Обладнання переробних і харчових виробництвВ» 1.Способи дозування. Класи...

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі 2018

...... Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 076 В«Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьВ» Освітня програма В«Комерційна діяльність, товарознавство та експерти...

Публічне управління та адміністрування 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 074 В«Публічне управління та адмініструванняВ» Освітня програма В«Публічне управління та адмініструванняВ» ...... 1. Взаємозв'язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 2. Влада як основній засіб публічного адміністрування. 3. Загальна характеристика ...

Туризм 2018

П Р О Г Р А М А для проведення вступних іспитів з ф а х у Спеціальність 242 В«ТуризмВ» Освітня програма В«ТуризмВ» Ступінь магістра...... ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного іспиту з фаху для здобуття ступеню "магістр" грунтується на освітній програмі підготовки В«бакалавраВ» з туризму. Програма включає питання з 4-ох базових дисци...

Готельно-ресторанна справа 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 241 В«Готельно-ресторанна справаВ» Освітня програма В«Готельно-ресторанна справаВ»...... Державне регулювання готельної діяльності в Україні та за її межами. Класифікація підприємств готельного господарства України. Види і типи номерів в закладах розміщення. Основні елементи номе...

Маркетинг 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 075 В«МаркетингВ» Освітня програма В«МаркетингВ»...... 1. Поняття цінової політики підприємства. 2. Поняття еластичності попиту у точці та на інтервалі. 3. Структура роздрібної ціни. 4. Точка беззбитковості при однономенклатурному виробництві. 5. Схема т...

Компютерна інженерія: Комп’ютерні системи та мережі 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 123 В« Комп’ютерна інженеріяВ» Освітня програма В«Комп’ютерні системи та мережіВ» ...... РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Об’єктно-орієнтоване проектування. Поведінка та стан. Екземпляри та класи. Статичні та динамічні типи даних. Статичні, динамічні змінні. Класи та...

Логістика 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 Менеджмент Освітня програма В«ЛогістикаВ» ...... Поняття потоку, операції та процеси. Виштовхуючи та витягуючи потоки. Загальні закономірності руху потоків. Прямі, зворотні (реверсивні) і двонаправлені потоки. Класифікація потоків у логістиці: мат...

Менеджмент: Управління фінансово-економічною безпекою 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 073 В«МенеджментВ» Освітня програма В«Управління фінансово-економічною безпекоюВ» ...... Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Функції управління організацією. Механізм управління організацією. Забезпечення ефективності діяльності організації. Види та напря...

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь підготовки “Магістр” Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” Освітня програма „Нетрадиційні та відновлюв... 1. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА Класифікація та будова хімічних джерел електричної енергії (ХДЕ). Гальванічні елементи. Акумулятори. Електрохімічні генератори (ЕХГ). Принципи перетво...

Комп'ютерні науки: Інформаційні управляючісистеми та технології 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 122 В«Комп'ютерні науки В» Освітня програма:В«Інформаційні управляючі системи та технологіїВ» ...... дисциплінА В«ПРОЦЕДУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯВ» [1-6] Організація введення-виведення даних Операції інкремента, декремента Автоматичне і примусове приведення типів Особливості ділення цілочислових значень По...

Енергетичне машинобудування:«Холодильні машини і установки» 2018

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма В«Холодильні машини і установкиВ»...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисле...

Енергетичне машинобудування : "Кріогенна техніка і технології" 2018

Програма для проведення вступного іспиту Ступінь магістра Спеціальність 142 “Енергетичне машинобудування“ Освітня програма В«Кріогенна техніка і технологіїВ» ...... ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ Вступний іспит ставить задачу оцінити комплекс теоретичних знань, отриманих абітурієнтом у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, рівень творчого мисленн...

Технології захисту навколишнього середовища 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 183 В«Технології захисту навколишнього середовищаВ» Освітня програма В«Технології захисту навколишнього середовищаВ»...... 1. Екологічна політика в СЕМ 2. Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ 3. Законодавчі та інші вимоги в СЕМ 4. Цільові та планові показники в СЕМ 5. Програми СЕМ 6. Ресур...

Екологічна безпека 2018

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь магістра Спеціальність 101 В«ЕкологіяВ» Освітня програма В«Екологічна безпекаВ»...... Екологічна політика в СЕМ Екологічні аспекти харчових виробництв в СЕМ Законодавчі та інші вимоги в СЕМ Цільові та планові показники в СЕМ Програми СЕМ Ресурси, обов’язки, відповідальність, пов...

Задати питання