Ваша спеціальність – основа Вашого успіху!

           

Код

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Вартість першого року навчання (грн/семестр)

Бакалавр

Магістр

Денна

Заочна

Денна

Заочна

051

Економіка

Економіка підприємства

5100

3915

6975

4945

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

5100

3915

         6975

4945

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

5100

3915

6975

--

Логістика

--

--

6975

--

Управління фінансово-економічною безпекою

--

--

6975

--

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

5100

3915

6975

--

075

Маркетинг

Маркетинг

5100

3915

6975

--

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

5100

3915

6975

4945

Економіка підприємства

5100

3915

6975

4945

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5100

3915

--

--

101

Екологія

Екологічна безпека

3975

2742,5

6250

--

Екологічний контроль та аудит

3975

2742,5

6250

--

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

4950

3270

7270

--

Інформаційні технології проектування

4975

3270

7270

--

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

4975

3270

7270

--

Спеціалізовані комп’ютерні системи

4975

3270

7270

---

131

Прикладна механіка

Машини і технології паковання

3800

2325

4900

--

133

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

3800

2325

4900

4375

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4410

2530

         5500

 

--

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

3975

2530

5500

--

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

3975

2530

7850

--

Кріогенна техніка і технології

3975

2530

7850

--

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

3975

2530

7850

--

Газотурбінні установки і компресорні станції

3975

2530

7850

--

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика і теплофізика

          3935

2300

4550

--

Енергетичний менеджмент

--

--

6300

--

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

4750

2865

6650

--

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

4750

2865

--

--

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

4750

2865

6455

4375

Технологія жирів і жирозамінників

4750

2865

6455

--

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

4750

2865

6455

4375

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

4750

2865

6455

4375

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

4750

2865

6455

4375

Технології продуктів бродіння і виноробства

4750

2865

6455

 

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

4750

2865

6455

4375

Технології зберігання, консервування та переробки молока

4750

2865

6455

4375

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

4750

2865

6455

--

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

4750

2865

6455

--

Технології харчування

4750

2865

6455

4375

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

4750

2865

--

--

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

3975

2742,5

6250

--

185

Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

4900

2932,5

6500

--

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

6995

4685

8475

--

242

Туризм

Туризм

6995

4685

8475

--