Ваша спеціальність – основа Вашого успіху!

           

Код

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Вартість першого року навчання (грн/семестр)

Бакалавр

Магістр

Денна

Заочна

Денна

Заочна

051

Економіка

Економіка підприємства

5480

4450

7425

4945

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

5480

4450

7425

4945

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

5480

4450

7425

4945

Логістика

--

--

7425

4945

Управління фінансово-економічною безпекою

--

--

7425

4945

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

5480

4450

7425

4945

075

Маркетинг

Маркетинг

5480

4450

7425

4945

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

5480

4450

7425

4945

Економіка підприємства

5480

4450

7425

4945

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5480

4450

7425

4945

101

Екологія

Екологічна безпека

4520

3115

6750

4400

Екологічний контроль та аудит

4520

3115

6750

4400

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

5425

3715,5

7930

--

Інформаційні технології проектування

5425

3715,5

7930

5400

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

5425

3715,5

7930

--

Спеціалізовані комп’ютерні системи

5425

3715,5

7930

--

131

Прикладна механіка

Машини і технології паковання

4320

2645

5570

4975

133

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

4320

2645

5570

4975

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

4420

2875

              5850

 

4980

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

4420

2875

5850

--

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

4420

2875

7850

4980

Кріогенна техніка і технології

4420

2875

7850

4980

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

4420

2875

7850

--

Газотурбінні установки і компресорні станції

4420

2875

7850

--

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

  4320

2615

4995

4650

Енергетичний менеджмент

--

--

6750

4875

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

5400

3255

6750

4900

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

5400

3257,5

--

--

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

5400

3257,5

6750

4980

Технологія жирів і жирозамінників

5400

3257,5

6750

4980

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

5400

3257,5

6750

4980

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

5400

3257,5

6750

4980

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

5400

3257,5

6750

4980

Технології продуктів бродіння і виноробства

5400

3257,5

6750

4980

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

5400

3257,5

6750

4980

Технології зберігання, консервування та переробки молока

5400

3257,5

6750

4980

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

5400

3257,5

6750

4980

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

5400

3257,5

6750

4980

Технології харчування

5400

3257,5

6750

4980

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

5400

3257,5

6750

4980

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

4520

3117,5

6750

4400

185

Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

5570

3335

6750

--

241 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 5400 -- -- --

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

6995

4685

8475

4898,5

242

Туризм

Туризм

6995

4685

8475

4898,5