Ваша спеціальність – основа Вашого успіху!

Код

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Магістр

Спеціаліст

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

051

Економіка

Економіка підприємства

9960

6970

13950

8800

13950

8710

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

9960

6970

13950

--

13950

8710

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

9960

6970

13950

--

13950

8710

Логістика

--

--

13950

--

--

--

Управління фінансово-економічною безпекою

--

--

13950

--

--

--

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

9960

6970

13950

--

13950

8710

075

Маркетинг

Маркетинг

9960

6970

13950

--

--

--

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комерційна діяльність та товарознавство і експертиза в митній справі

10150

6970

13950

--

13950

8710

Економіка підприємства

9960

6970

13950

8800

13950

8710

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9960

6970

--

8800

--

8710

101

Екологія

Екологічна безпека

7795

4880

11750

--

9250

5600

Екологічний контроль та аудит

7795

4880

11750

--

9250

5600

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

9700

5820

13500

--

12600

--

Інформаційні технології проектування

9700

5820

13500

--

12600

7250

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

9700

5820

13500

--

12600

7180

Спеціалізовані комп’ютерні системи

9700

5820

13500

---

12600

--

131

Прикладна механіка

Машини і технології паковання

6900

4140

9000

--

--

--

133

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

6900

--

9000

5600

9000

5600

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

7850

--

10700

--

10400

--

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7850

4500

10700

--

--

--

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

7795

4880

14000

--

12700

7250

Кріогенна техніка і технології

7795

4880

14000

--

12700

7250

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

7795

4880

14000

--

12700

--

Газотурбінні установки і компресорні станції

7795

4880

14000

--

12700

--

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика і теплофізика

7000

--

9100

--

8800

--

Енергетичний менеджмент

--

--

11200

--

--

--

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

8500

5100

11840

--

11840

7460

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

8500

--

--

--

--

--

181

Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технологія жирів і жирозамінників

8500

5100

--

--

--

--

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології продуктів бродіння і виноробства

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології зберігання, консервування та переробки молока

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

8500

5100

11700

--

11700

7120

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

8500

5100

11700

--

--

--

Технології харчування

8500

5100

11700

7120

11700

7120

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

8500

5100

--

--

--

--

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

7795

4880

11750

--

9250

5600

185

Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

8700

5220

11800

--

11580

7000

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

13900

8340

16700

-

16700

9860

242

Туризм

Туризм

13900

8340

15500

-

-

-