Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Спеціальності

071 Облік і оподаткування: Освітньо-наукова програма "Облік і аудит" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Ступінь В«МагістрВ» Спеціальність 071 В«Облік і оподаткуванняВ» Освітньо-наукова програма... ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ з дисциплін „Գнансовий облік 1” та „Գнансовий облік 2”: 1. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій. 2. Облік операцій на поточному рахунку. 3. Облік ко...

051 Економіка: Освітньо-наукова програма "Економіка підприємства" 2019

Програма для проведення вступних іспитів Cтупінь В«МагістрВ» Спеціальність 051 В«ЕкономікаВ» Освітньо-наукова програма В«Економіка підприємстваВ»...... 1. Підприємство як економічно самостійна первинна ланка господарської системи. Цілі підприємства. 2. Види об’єднання підприємств. Економічна доцільність об’єднання підприємств...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Питання якості та безпечності харчової продукції стоїть особливо гостро у розрізі тенденції до євроінтеграції та розширення експортних ринків України. Відповідно до Закону України В«Про основ... Освітньо-професійна програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» забезпечує наступні теоретичні та професійні навики: основні поняття і принципи функціонування підприємств харчо...

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр... Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: освітньо-професійна програма "Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг" - актуальна сучасна спеціальність...... Фахові дисципліни: Підприємництво малого та середнього бізнесу Організація оптової та роздрібної торгівлі Електронна торгівля Міжнародна торгівля Комерційна діяльність Організація підприємства...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Економіка підприємства

Спеціалізація В«Економіка підприємстваВ» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. В«Ек......

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: машини і технології паковання

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту... Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: енергетичний менеджмент

В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту засобів у федеральному, обласному й муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування та оптимізація енергос... Детальніше ознайомитися з освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент" підготовки магістрів за спеціальністю 144 Теплоенергетика можно за посиланням: https://nv.onaft.edu.ua/opp/144m-em20...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології жирів та жирозамінників

Рослинні і тваринні жири - обов'язкові компоненти харчового раціону людини. Крім цього, натуральні і синтетичні жири, а також продукти їх переробки знаходять широке застосування при виробництві різни... На сьогоднішній день маргаринова, кондитерська, молочна та інші галузі харчової промисловості України мають значну потре...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Освітня програма В«Компресори, пневмоагрегати і вакуумна технікаВ» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пн... Освітня програма В«Компресори, пневмоагрегати і вакуумна технікаВ» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пн...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: газотурбінні установки та компресорні станції

Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма В«Газотурбінні установки, компресорні станції та вакуумна технікаВ»...... Освітня програма В«Газотурбінні установки, компресорні станції та вакуумна технікаВ» поєднує всі потреби суспільства в енергії (механічної та електричної), а також знаходить застосування в галузях з ...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: кріогенна техніка і технології

Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма В«Кріогенна техніка і технологіїВ»...... Освітня програма В«Кріогенна техніка і технологіїВ» охоплює новітні напрямки сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режим...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: холодильні машини, установки і кондиціонування повітря

Спеціальність 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: освітня програма В«Холодильні машини, установки і кондиціонування повітряВ»...... Освітня програма В«Холодильні машини, установки і кондиціонування повітряВ» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціон...

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: спеціалізовані комп'ютерні системи

Освітньо-професійна програма В«Спеціалізовані комп’ютерні системиВ»...... Освітня програма В«Спеціалізовані комп’ютерні системиВ» ступеня вищої освіти В«МагістрВ» спеціальності 123 В«Комп'ютерна інженеріяВ» є розвитком та поглибленням освітньої програми В«Розробка іг...

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: комп'ютерні системи та мережі

Освітньо-професійна програма В«Комп’ютерні системи та мережіВ»...... Освітня програма включає проектування апаратного і системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автома...

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ: інформаційні технології проектування

Кафедра інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні наукиВ» за освітньою програмою В«Інформаційні технології проектуванняВ». Випускник осві... Кафедра інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні наукиВ» за освітньою програмою В«Інформаційні технології проектуванняВ». Випускник осві...

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ: інформаційні управляючі системи та технології

Кафедра Інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні наукиВ». Одна з основних освітніх пграмам - В«Інформаційні управляючі системи та технол... Кафедра Інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні наукиВ». Одна з основних освітніх пграмам - В«Інформаційні управляючі системи та технол...

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: Газонафтопроводи та газонафтосховища, Нафтогазова інженерія та технології, Прогресивні технології транспортування і зберігання нафти і газу

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітні програми: В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ», В«Технології переробки в нафтогазовому комплексіВ» Ст... Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню їх з подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологі...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит, Теплоенергетика і енергоефективні технології

Спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» Ступінь вищої освіти: Магістр Освітня програма: В«Теплоенергетика і енерг... Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного конт...

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ступінь вищої освіти: Бакалавр, Магістр Освітня програма: В«Нетрадиційні і поновлювані джерела енергіїВ»...... Концепція підготовки інженерів-енергетиків – здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах,...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології зберігання, консервування та переробки м'яса

Спеціальність 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: освітньо-професійна програма "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" Технологія спецій і прянощів М'ясний ринок займає високу позицію серед тов......

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: обладнання переробних і харчових виробництв

Освітньо-професійна програма "Обладнання переробних і харчових виробництв" спеціальності 133 Галузеве машинобудування ...... Будь-які механізми, якими ми користуємося в повсякденному житті, складаються із простих або складних деталей і з'єднань. Всі вони є продукцією машинобудування – галузі народного господарства, яка з...

Задати питання