Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Спеціальності

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Питання якості та безпечності харчової продукції стоїть особливо гостро у розрізі тенденції до євроінтеграції та розширення експортних ринків України. Відповідно до Закону України В«Про основ... Освітньо-професійна програма В«Технологічна експертиза та безпека харчової продукціїВ» забезпечує наступні теоретичні та професійні навики: основні поняття і принципи функціонування підприємств харчо...

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: Публічне управління та адміністрування

Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр... Освітній рівень: БАКАЛАВР Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування, менеджер-адміністратор. Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самовр...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: освітньо-професійна програма "Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг" - актуальна сучасна спеціальність...... Фахові дисципліни: Підприємництво малого та середнього бізнесу Організація оптової та роздрібної торгівлі Електронна торгівля Міжнародна торгівля Комерційна діяльність Організація підприємства...

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Економіка підприємства

Спеціалізація В«Економіка підприємстваВ» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. В«Ек......

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА: машини і технології паковання

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту... Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і механізмів, також займається вивченням і класифікацією машин та їх розробкою. Студенти отримують фундаментальну базову освіту...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: енергетичний менеджмент

В умовах постійно зростаючих цін на ТЕР, дефіциту засобів у федеральному, обласному й муніципальному бюджетах особливу актуальність здобуває енергетичний менеджмент - керування та оптимізація енергос......

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології жирів та жирозамінників

Рослинні і тваринні жири - обов'язкові компоненти харчового раціону людини. Крім цього, натуральні і синтетичні жири, а також продукти їх переробки знаходять широке застосування при виробництві різни... На сьогоднішній день маргаринова, кондитерська, молочна та інші галузі харчової промисловості України мають значну потре...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

Спеціалізація В«Компресори, пневмоагрегати і вакуумна технікаВ» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневм... Спеціалізація В«Компресори, пневмоагрегати і вакуумна технікаВ» поєднує усі потреби суспільства у газах з підвищеним тиском. Це техніка, яка використовується майже в усіх галузях промисловості: пневм...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: газотурбінні установки та компресорні станції

Спеціалізація В«Газотурбінні установки і компресорні станціїВ» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід дв... Спеціалізація В«Газотурбінні установки і компресорні станціїВ» поєднує усі потреби суспільства в енергії (механічній та електричній), а також у галузях з використанням підвищеного тиску. Це привід дв...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: кріогенна техніка і технології

Спеціалізація В«Кріогенна техніка і технологіїВ» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів... Спеціалізація В«Кріогенна техніка і технологіїВ» охоплює найновіші напрями сучасного розвитку суспільства. Це космічні технології, технології ракетобудування, забезпечення низькотемпературних режимів...

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: холодильні машини і установки

Спеціалізація В«Холодильні машини і установкиВ» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробниц... Спеціалізація В«Холодильні машини і установкиВ» на сьогоднішній день є актуальною, адже потреба в низьких температурах для подальшого науково-технічного прогресу, функціонування усіх галузей виробниц...

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: спеціалізовані комп'ютерні системи

Підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерна інженеріяВ» забезпечує кафедра Комп'ютерної інженерії. В«Спеціалізовані комп'ютерні системиВ» - одна з основних освітніх програм підготовки. Спеціа... Підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерна інженеріяВ» забезпечує кафедра Комп'ютерної інженерії. В«Спеціалізовані комп'ютерні системиВ» - одна з основних освітніх програм підготовки. Спеціа...

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: комп'ютерні системи та мережі

Підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерна інженеріяВ» забезпечує кафедра Комп'ютерної інженерії. В«Комп'ютерні системи та мережіВ» - одна з основних освітніх програм підготовки. Одна з най... Підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерна інженеріяВ» забезпечує кафедра Комп'ютерної інженерії. В«Комп'ютерні системи та мережіВ» - одна з основних освітніх програм підготовки. Одна з най...

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: інформаційні технології проектування

Кафедра інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїВ» за освітньою програмою В«Інформаційні технології про... Кафедра інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїВ» за освітньою програмою В«Інформаційні технології про...

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: інформаційні управляючі системи та технології

Кафедра Інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїВ». Одна з основних освітніх пграмам - В«Інформаційні у... Кафедра Інформаційних технологій і кібербезпеки забезпечує підготовку студентів за спеціальністю В«Комп'ютерні науки та інформаційні технологіїВ». Одна з основних освітніх пграмам - В«Інформаційні у...

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: Газонафтопроводи та газонафтосховища, Нафтогазова інженерія та технології, Прогресивні технології транспортування і зберігання нафти і газу

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітні програми: В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ», В«Технології переробки в нафтогазовому комплексіВ» Ст... Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню їх з подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологі...

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит, Теплоенергетика і енергоефективні технології

Спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» Ступінь вищої освіти: Магістр Освітня програма: В«Теплоенергетика і енерг... Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного конт...

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ступінь вищої освіти: Бакалавр, Магістр Освітня програма: В«Нетрадиційні і поновлювані джерела енергіїВ»...... Концепція підготовки інженерів-енергетиків – здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах,...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології питної води та водопідготовки харчових підприємств

Нова спеціальність - одна з найперспективніших. На думку експертів-аналітиків, вода в усьому світі вже в найближчому майбутньому стане товаром, цінність якого перевершить всі основні світові корисні ......

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології харчування

Спеціалізації і програми підготовки: Технології харчування, ресторанна справа та сервіс Технології фітнес-продуктів Технології спортивного харчування Технології харчування дітей ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ......

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології зберігання, консервування та переробки м'яса

Спеціальність 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: освітньо-професійна програма "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" Технологія спецій і прянощів М'ясний ринок займає високу позицію серед тов......

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ: обладнання переробних і харчових виробництв

...... Будь-які механізми, якими ми користуємося в повсякденному житті, складаються із простих або складних деталей і з'єднань. Всі вони є продукцією машинобудування – галузі народного господарства, яка з...

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології зберігання, консервування та переробки молока

Спеціалізації і програми підготовки: ««Технологія морозиваВ» В«Технології продуктів дитячого харчуванняВ» В«Технології масел і жирівВ» В«Безпека продуктів харчуванняВ» В«Технології сушки харчових п......

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів

Спеціалізації і програми підготовки: Управління якістю харчових продуктів Харчова біотехнологія Технологія сушки Технологія натуральних соків Технологія безалкогольних напоїв Кріотехнологія харчових......

Задати питання