Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

Факультет технології зерна і зернового бізнесу

Факультет технології зерна і зернового бізнесу


Декан
Декан
к.т.н., доцент
Соц Сергій Михайлович,
ауд. Б-306,
тел. 712-41-86


Сайт факультета

Україна є одним з лідерів на світовому ринку зерна, тому потребує постійного оновлення ресурсного потенціалу, одним з елементів якого є кадрова складова.

Ринок зерна розвивається таким чином, що потребує виходу за межі однієї країни та все більшу інтеграцію у світову економіку. Так, у 2016 році тільки експорт зернових з України забезпечив середньомісячне надходження валютної виручки в сумі 0,5 млрд. США. За 2016 рік завдяки збільшенню обсягів експорту агросектор забезпечив 28% валютних надходжень в нашу економіку.

Згідно опитуванню експертів агробізнесу сформовано рейтинг інвестиційної привабливості галузей, в якому одно з перших місць посідає – торгівля зерном, її інфраструктура. Внаслідок цього є необхідним забезпечити висококваліфікованими кадрами безпосередньо сектор вирощування зернових, і, що важливіше, сектори їх переробки, зберігання, транспортування і реалізації, тобто торгівлі.

Тому нині постала необхідність підготовки фахівців, які б мали при підготовці одночасно технологічну і економічну, складову. Торгівля зерновими в Україні набула міжнародного змісту, тому підготовка фахівців саме для міжнародного рівня є стратегічним напрямом в освіті.

Тільки за наявністю таких фахівців Україна буде в змозі не тільки не втратити свої позиції на світовому ринку зерна, а й покращити їх, що в результаті призведе до економічного зростання країни.

Сьогодні факультет готує «Бакалаврів», «Магістрів» за традиційними спеціальностями:

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Харчові технології (1. Технології зберігання і переробки зерна, 2. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів);
  • Галузеве машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв).

На вимогу сучасного розвитку галузі хлібопродуктів відкрито наступні «Освітні програми»:

  • Міжнародна торгівля;
  • Управління бізнесом;
  • Технологія кондитерських виробнцтв;
  • Кормова біоінженерія;
  • IT конструювання та обслуговування обладнання (зернопереробної галузі).

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі студентів, в процесі якої вони оволодівають навичками самостійного проведення досліджень, вирішення складних організаційних та інженерних задач з використанням сучасних інформаційних технологій.

Випускники факультету ТЗіЗБ успішно працюють директорами елеваторів, мукомельних, круп’яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв, керівниками економічних, технологічних відділів, начальниками цехів, завідуючими лабораторіями, головними інженерами, а також на підприємствах суміжних галузей, у відповідних науково-дослідних і проектних організаціях, викладають у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

 

Додаткову інформацію про факультет технології зерна і зернового бізнесу можна знайти на web-сайті www.thikv.onaft.edu.ua

 

Задати питання