Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Управління бізнесом» 

 

 1. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 2. Виробнича програма підприємства і виробнича потужність підприємства.
 3. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 4. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 5. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 6. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 7. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 8. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 9. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 10. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 11. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 12. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 14. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 15. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 16. Ефективне матеріальне стимулювання: суть і принципи забезпечення.
 17. Мета і суть трудової мотивації. Мотиваційні теорії.
 18. Ефективність контролю, як функції управління.
 19. Виробничий процес, типи виробництва.
 20. Організація енергетичного господарства.
 21. Організація складського господарства.
 22. Організація ремонтного господарства, ремонтний цикл, види ремонту обладнання. Організація інструментального господарства.
 23. Організація транспортного господарства, види транспортних засобів підприємства.
 24. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.
 25. Діагностика використання матеріальних ресурсів підприємства.
 26. Діагностика використання основних засобів.
 27. Діагностика використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 28. Діагностика виробництва і реалізації продукції підприємства.
 29. Діагностика собівартості продукції (робіт, послуг).
 30. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.
 31. Діагностика фінансового стану підприємства.
 32. Документація та інвентаризація як елементи бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку.
 33. Облік власного капіталу.
 34. Облік необоротних коштів на підприємстві.
 35. Аналітичний та синтетичний облік запасів.
 36. Облік грошових коштів.
 37. Облік розрахунків по оплаті праці.
 38. Облік розрахункових операцій.
 39. Готова продукція, її облік та оцінка.
 40. Облік доходів та витрат на підприємстві.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Управління бізнесом» 

 

 1. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 2. Виробнича програма підприємства і виробнича потужність підприємства.
 3. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 4. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 5. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 6. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 7. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 8. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 9. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 10. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 11. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 12. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 14. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 15. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 16. Ефективне матеріальне стимулювання: суть і принципи забезпечення.
 17. Ефективність контролю, як функції управління.
 18. Виробничий процес, типи виробництва.
 19. Організація енергетичного, складського, інструментального і  ремонтного господарства.
 20. Організація транспортного господарства, види транспортних засобів підприємства.
 21. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.
 22. Діагностика використання матеріальних ресурсів підприємства.
 23. Діагностика використання основних засобів.
 24. Діагностика використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 25. Діагностика виробництва і реалізації продукції підприємства.
 26. Діагностика собівартості продукції (робіт, послуг).
 27. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.
 28. Облік власного капіталу і необоротних коштів на підприємстві.
 29. Облік грошових коштів. Облік розрахункових операцій.
 30. Готова продукція, її облік та оцінка. Облік доходів та витрат на підприємстві.