Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

 Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

Натисніть на файл для завантаження

 

 Технології захисту навколишнього середовища  

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

 Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Перелік літературних джерел

 1. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М.: Россия молодая, 1994. - 367 с.
 2. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Воздействие человека на биосферу. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 543 с.
 3. Одум Ю. Экология (в 2-х томах). - М.: Мир, 1986.
 4. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М.: Мысль, 1990. - 639 с.
 5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 
 6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.
 7. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии. Часть 1 – 1999; Часть 2001. - Харьков: ХГУ.
 8. Кучерявий В. П. Загальна екологія: підручник. - Львів: Світ, 2010. - 520 с.
 9. Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А.В. Тостоухов (голо­вний редактор) та ін. - К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інфор­мації», 2006 - Т.1, 2007 - Т.2, 2008 - Т.З.
 10. Бродвій В.М., Гаца О.О. Закони екології. Навч. пос. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - 178 с
 11. Моніторинг довкілля: Підручник/ Боголюбов В.М., Клименко | М.О., Мокін В.Б. та ін. За ред. В.М. Боголюбова, .А. Сафранова. - І Херсон: Грінь Д.С., 2011. - 530 с.
 12. Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. Загальна екологія: навчальний

посібник. - К.: Сталь, 2010. - 379 с.

 1. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. - Суми, ВТД «Уні- веситетьска книга», 2002. - 346 с.
 2. Управління та поводження з відходами: Підручник/ Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О. та ін. За ред. Т.А. Сафранова, М.О. Кпименка,- Одеса: ТЕС, 2012. - 272 с.
 3. Юрасов С.М., Сафранов Т.А., Чугай А.В.Оцінка якості природних вод: Навчальний посібник. - Одеса: «Екологія», 2012. - 168 с.
 4. Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: Підруч­ник/ Т.А. Сафранов, О.В. Чепіжко, Є.Г. Коніков та ін. За ред. Т.А. Сафранова. - Одеса: «Екологія», 2012. - 272 с.
 5. Екологія: Підручник /С.1. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. - К.: КНЕУ, 2005. -371 с.