Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку елеваторної мережі України.
 2. Підприємства галузі післязбиральної обробки та зберігання зерна України, їх призначення та особливості.
 3. Призначення хлібоприймальних (заготівельних) підприємств.
 4. Призначення базисних, перевалочних, фондових елеваторів.
 5. Призначення виробничих, портових елеваторів.
 6. Призначення зернових терміналів.
 7. Що називається структурною схемою технологічного процесу?
 8. Що називається принциповою схемою технологічного процесу елеватора?
 9. Що називається робочою схемою руху зерна і відходів? Як охарактеризувати її гнучкість?
 10. Поясніть призначення таблиці ходів основних норій елеватора та для чого складають таблицю місткостей елеватора.
 11. Зерносховища горизонтального типу.
 12. Зерносховища вертикального типу.
 13. Основні споруди елеватора.
 14. Переваги та недоліки металевих силосів.
 15. Наведіть структурну схему технологічного процесу базисно-перевалочного підприємства.
 16. Наведіть структурну схему технологічного процесу виробничого підприємства.
 17. Наведіть структурну схему технологічного процесу заготівельного підприємства з шахтною зерносушаркою.
 18. Наведіть структурну схему технологічного процесу заготівельного підприємства з рециркуляційною зерносушаркою.
 19. Наведіть схему лінії очищення зерна на елеваторі. Охарактеризуйте технологічне обладнання.
 20. Наведіть схему лінії сушіння зерна на заготівельному елеваторі. Охарактеризуйте технологічне обладнання.
 21. Фізичні властивості зернової маси.
 22. Гігроскопічні властивості зернової маси.
 23. Теплофізичні характеристики зернової маси.
 24. Біохімічні та технологічні властивості зернової маси.
 25. Класифікація та характеристика методів сушіння.
 26. Поняття про режими сушіння. Загальна характеристика режимів сушіння зерна.
 27. Класифікація зерносушарок. Основні вимоги до зерносушарок.
 28. Шахтні прямотечійні зерносушарки.
 29. Рециркуляційні зерносушарки.
 30. Охорона праці та техніка безпеки при сушінні зерна.
 31. Фізіологічні властивості зернових мас.
 32. Походження та класифікація мікроорганізмів зернових мас.
 33. Класифікація та характеристика шкідників хлібних запасів.
 34. Самозігрівання зернових мас при зберіганні.
 35. Основи режиму зберігання зерна у сухому стані.
 36. Основи режиму зберігання зерна в охолодженому стані.
 37. Основи режиму зберігання зерна без доступу повітря.
 38. Технологія приймання, розміщення та обробки зернових мас.
 39. Контроль якості зерна та продуктів його переробки при зберіганні.
 40. Заходи боротьби зі шкідниками зернових мас.

 

Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 1. Принципи організації технологій виробництва комбікормів. Технологія виробництва комбікормів 1-го покоління, 2-го покоління, 3-го покоління, 4-го покоління. Переваги та недоліки. Призначення і зоотехнічна ефективність комбікормів.
 2. Характеристика сировини для виробництва комбікормів. Асортимент та характеристика комбікормової продукції. Рецепти комбікормової продукції та вимоги до якості.
 3. Основні правила приймання, розміщення та зберігання сировини на комбікормових заводах. Технологія приймання та розміщення сипкої сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення затареної сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення рідкої сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення на зберігання важкосипкої мінеральної сировини, характеристика та особливості зберігання.
 4. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу очищення у комбікормовому виробництві. Технологія очищення зернової сировини при прийомі в потоці і при виробництві комбікормів.
 5. Призначення, оцінка ефективності технологічного процесу лущення в комбікормовому виробництві. Технологія лущення зерна плівчастих культур із застосуванням спеціальних лущильних машин. Технологія лущення зерна плівчастих культур шляхом здрібнення з наступним просіюванням отриманих продуктів.
 6. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу подрібнення в комбікормовому виробництві. Роздільне подрібнення зернової сировини. Подрібнення попередніх сумішей зернової, кускової та гранульованої сировини. Порційне подрібнення зернової та іншої сировини.
 7. Технологія підготовки не зернових компонентів при виробництві комбікормів. Технологія підготовки кормових продуктів харчових виробництв при виробництві комбікормів. Технологія підготовки мучнистої сировини при виробництві комбікормів. Технологія підготовки шротів олійних культур при виробництві комбікормів. Технологія підготовки пресованої та кускової сировини при виробництві комбікормів. Технологія підготовки солі кухонної при виробництві комбікормів. Технологія підготовки кормової крейди та іншої сировини мінерального походження при виробництві комбікормів. Технологія підготовки рідких видів сировини при виробництві комбікормів.
 8. Технологія підготовки попередніх сумішей важкосипкої сировини при виробництві комбікормів.
 9. Призначення та способи теплової обробки в комбікормовому виробництві. Технологія підсмажування зерна. Технологія волого-теплової обробки зерна з подальшим плющенням. Технологія мікронізації зерна. Технологія екструдування та експандування зерна.
 10. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу дозування в комбікормовому виробництві. Об'ємне дозування і змішування компонентів комбікормів. Багатокомпонентне вагове дозування та змішування компонентів комбікормів. Безперервне вагове дозування та змішування.
 11. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу змішування в комбікормовому виробництві. Послідовне та паралельне змішування компонентів комбікормів.
 12. Призначення, оцінка ефективності технологічного процесу гранулювання розсипних комбікормів. Технологія гранулювання розсипних комбікормів. Технологія виробництва комбікормової крупки.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 181  «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 1. Асортимент, вихід круп і круп’яних продуктів, показники їх якості.
 2. Види помелів, асортимент і якість муки.
 3. Воднотеплова обробка зерна в технології круп’яного виробництва.
 4. Воднотеплова обробка зерна в технології мукомельного виробництва.
 5. Загальні принципи побудови технологічних процесів підготовки круп’яного зерна.
 6. Збагачення проміжних продуктів розмелу зерна в ситовіяльних машинах.
 7. Здрібнювання зерна і зернових продуктів в технології мукомельного виробництва.
 8. Особливості виробництва швидкорозварюваних круп.
 9. Особливості лущення зерна в технології круп’яного виробництва.
 10. Особливості сортування продуктів лущення зерна в технології круп’яного виробництва.
 11. Очищення зерна від домішок при підготовці до переробки в муку і крупи.
 12. Очищення поверхні зерна при підготовці до переробки в муку.
 13. Принципова структура  і характеристика сортових хлібопекарських помелів пшениці з розвинутим збагаченням проміжних продуктів.
 14. Принципові структурні схеми лущильних відділень крупозаводів, їх особливості.
 15. Сортування подрібнених зернових продуктів в технології мукомельного виробництва.
 16. Структура і характеристика оббивних помелів пшениці і жита.
 17. Структура і характеристика технології очищення і підготовки зерна пшениці до сортових помелів.
 18. Формування помельних партій зерна на мукомельних заводах.
 19. Характеристика і технологічні властивості зерна для виробництва круп і круп’яних продуктів.
 20. Характеристика і технологічні властивості зерна пшениці і жита, як сировини для виробництва муки.

Програма для проведення вступних іспитів

ступінь магістр

спеціальність 181  «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛипринт, 2006. – 319 с.
 2. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. – М.: Интерграфсервис, 1999. – 472 с.
 3. Жигунов Д.А., Волошенко О.С. Мучные смеси из зерновых культур. – К.: Освіта України, 2013. – 156 c.
 4. Казаков Е.Д., Карпиленко Г.П. Биохимия зерна и хлебопродуктов. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с.
 5. Козьмина Н.П., Гунькин В.А., Сусленок Г.М. Зерноведение. – М.: Колос, 2006. – 464 с.
 6. Мельников Е.М., Технология крупяного производства. – М.: Агропромиздат, 1991. –208с.
 7. Мерко И.Т., Моргун В.А., Погирной Н.Е. Структура и эффективность технологических процессов производства муки. – М.: Колос, 1983. – 239 с.
 8. Мерко И.Т., Погирной Н.Е., Касьянов Б.В., Чакар А.П. Проектирование зерноперерабатывающих предприятий с основами САПР. – М.: Агропромиздат, 1989. – 367 с.
 9. Мерко І.Т. Технології мукомельного і круп’яного виробництва. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – 472 с.
 10. Мерко, І.Т. Наукові основи і технологія переробки зерна. / І.Т. Мерко, В.О. Моргун. – Одеса: Друк, 2001. – 360 с.
 11. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах. – Київ, Мінагропромкомплекс України, 1998. – 148 с.
 12. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах. – Київ, Мінагропромкомплекс України, 1998. – 164 с.
 13. Харченко Є.І,, Шаран А.В., Янюк Т.І. Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. Спец. 7.05170101, 8.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання. – К., НУХТ, 2014. – 94 с.
 14. Хосни Р.К. Зерно и зернопродукты. – СПб.: Профессия, 2006. – 336 с.
 15. Шутенко, Є.І. Технологія круп’яного виробництва [Текст] / Є.І. Шутенко, С.М. Соц. – К.: Освіта України, 2010. – 272 с.

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

Перелік літературних джерел

 

 1. Вобликов Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности: учеб. пособие.  СПб.: Лань, 2005. – 208 с.
 2. Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: учеб. Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2001. – 192 с.
 3. Платонов П.Н., Пунков С.П., Фасман В.Б. Элеваторы и склады: учеб. пособие. М: Агропромиздат, 1987. – 319 с.
 4. Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Атаназевич В.I. Сушіння зерна. К.: Либідь 1997. – 352 с.
 5. Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Шувалов С.Є., Шмагін Л.М. Сушіння зерна: Лабораторні роботи. К.: Либідь 1997. – 136 с.
 6. Трисвятский Л.А. Хранение зерна. М.: Агропром, 1985. – 351 с.
 7. Стародубцева А.И., Сергунов В.С. Практикум по хранению зерна. М.: «Агропромиздат», 1987. – 191с.
 8. Яковенко А.І., Борта А.В. Зберігання зерна: Лабораторні роботи: навчальний посібник.  Одеса: ОНАХТ, 2015. – 96 с.
 9. Яковенко А.І., Борта А.В. Зберігання Кількісно-якісний облік зерна: навчальний посібник. Одеса: ОНАХТ, 2016. – 173 с.