Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 181  «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

1. Асортимент, вихід круп і круп’яних продуктів, показники їх якості.

2. Види помелів, асортимент і якість муки.

3. Воднотеплова обробка зерна в технології круп’яного виробництва.

4. Воднотеплова обробка зерна в технології мукомельного виробництва.

5. Загальні принципи побудови технологічних процесів підготовки круп’яного зерна.

6. Збагачення проміжних продуктів розмелу зерна в ситовіяльних машинах.

7. Здрібнювання зерна і зернових продуктів в технології мукомельного виробництва.

8. Особливості виробництва швидкорозварюваних круп.

9. Особливості лущення зерна в технології круп’яного виробництва.

10. Особливості сортування продуктів лущення зерна в технології круп’яного виробництва.

11. Очищення зерна від домішок при підготовці до переробки в муку і крупи.

12. Очищення поверхні зерна при підготовці до переробки в муку.

13. Принципова структура  і характеристика сортових хлібопекарських помелів пшениці з розвинутим збагаченням проміжних продуктів.

14. Принципові структурні схеми лущильних відділень крупозаводів, їх особливості.

15. Сортування подрібнених зернових продуктів в технології мукомельного виробництва.

16. Структура і характеристика оббивних помелів пшениці і жита.

17. Структура і характеристика технології очищення і підготовки зерна пшениці до сортових помелів.

18. Формування помельних партій зерна на мукомельних заводах.

19. Характеристика і технологічні властивості зерна для виробництва круп і круп’яних продуктів.

20. Характеристика і технологічні властивості зерна пшениці і жита, як сировини для виробництва муки.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181  «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

1. Стан мукомельно-круп'яної  промисловості України. Об’єми виробництва зерна, крупи та муки. Світові тенденції вдосконалення технології переробки зерна.

2. Характеристика сит, які використовуються в мукомельно-круп’яній промисловості.

3. Класифікація помелів пшениці і жита. Асортимент продукції, що виробляється продукції.

4. Технологічна схема односортного 87-%ного обдирного помелу пшениці. Технічна характеристика систем здрібнення, режими систем, якість готової продукції.

5. Технологічна схема та характеристика етапу крупоутворенння сортового помелу на комплектному обладнанні. Технічна характеристика, режими систем.

6. Виробництво круп із проса: асортимент, норми виходу готової продукції; сировина для виробництва.

7. Виробництво круп із ячменю: асортимент, норми виходу готової продукції; сировина для виробництва.

8. Виробництво круп із рису: асортимент, норми виходу готової продукції; сировина для виробництва.

9. Виробництво круп із гречки: асортимент, норми виходу готової продукції; сировина для виробництва.

10. Виробництво круп із вівса: асортимент, норми виходу готової продукції; сировина для виробництва.

Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

1. Принципи організації технологій виробництва комбікормів. Технологія виробництва комбікормів 1-го покоління, 2-го покоління, 3-го покоління, 4-го покоління. Переваги та недоліки. Призначення і зоотехнічна ефективність комбікормів.

2. Характеристика сировини для виробництва комбікормів. Асортимент та характеристика комбікормової продукції. Рецепти комбікормової продукції та вимоги до якості.

3. Основні правила приймання, розміщення та зберігання сировини на комбікормових заводах. Технологія приймання та розміщення сипкої сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення затареної сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення рідкої сировини, характеристика та особливості зберігання. Технологія приймання та розміщення на зберігання важкосипкої мінеральної сировини, характеристика та особливості зберігання.

4. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу очищення у комбікормовому виробництві. Технологія очищення зернової сировини при прийомі в потоці і при виробництві комбікормів.

5. Призначення, оцінка ефективності технологічного процесу лущення в комбікормовому виробництві. Технологія лущення зерна плівчастих культур із застосуванням спеціальних лущильних машин. Технологія лущення зерна плівчастих культур шляхом здрібнення з наступним просіюванням отриманих продуктів.

6. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу подрібнення в комбікормовому виробництві. Роздільне подрібнення зернової сировини. Подрібнення попередніх сумішей зернової, кускової та гранульованої сировини. Порційне подрібнення зернової та іншої сировини.

7. Технологія підготовки не зернових компонентів при виробництві комбікормів. Технологія підготовки кормових продуктів харчових виробництв при виробництві комбікормів. Технологія підготовки мучнистої сировини при виробництві комбікормів. Технологія підготовки шротів олійних культур при виробництві комбікормів. Технологія підготовки пресованої та кускової сировини при виробництві комбікормів. Технологія підготовки солі кухонної при виробництві комбікормів. Технологія підготовки кормової крейди та іншої сировини мінерального походження при виробництві комбікормів. Технологія підготовки рідких видів сировини при виробництві комбікормів.

8. Технологія підготовки попередніх сумішей важкосипкої сировини при виробництві комбікормів.

9. Призначення та способи теплової обробки в комбікормовому виробництві. Технологія підсмажування зерна. Технологія волого-теплової обробки зерна з подальшим плющенням. Технологія мікронізації зерна. Технологія екструдування та експандування зерна.

10. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу дозування в комбікормовому виробництві. Об'ємне дозування і змішування компонентів комбікормів. Багатокомпонентне вагове дозування та змішування компонентів комбікормів. Безперервне вагове дозування та змішування.

11. Призначення, способи та оцінка ефективності технологічного процесу змішування в комбікормовому виробництві. Послідовне та паралельне змішування компонентів комбікормів.

12. Призначення, оцінка ефективності технологічного процесу гранулювання розсипних комбікормів. Технологія гранулювання розсипних комбікормів. Технологія виробництва комбікормової крупки.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

1. Призначення процесу сепарування. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

2. Призначення процесу подрібнення. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

3. Призначення процесу дозування. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

4. Призначення процесу змішування. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

5. Призначення процесу гранулювання. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

6. Призначення процесу екструдування. Фактори, які впливають на ефективність технологічного процесу та оцінка ефективності.

7. Принципи організації виробництва комбікормової продукції.

8. Асортимент, оцінка якості та ефективності комбікормової продукції.

9. Особливості годівлі сільськогосподарських тварин і  птиці.

10. Технохімічний контроль виробництва комбікормової продукції.

 

Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

1. Сучасний стан та перспективи розвитку елеваторної мережі України.

2. Наведіть класифікацію підприємств елеваторної мережі Україні. Вкажіть переваги і недоліки.

3. Що називається елеватором?

4. Що називається робочою баштою елеватора?

5. Що називається силосом?

6. Переваги та недоліки металевих силосів.

7. Що називається силосним корпусом?

8. Призначення хлібоприймальних (заготівельних) підприємств.

9. Призначення базисних елеваторів.

10. Призначення перевалочних елеваторів.

11. Призначення фондових елеваторів.

12. Призначення виробничих елеваторів.

13. Призначення портових елеваторів.

14. Призначення зернових терміналів.

15. Охарактеризуйте, які операції входять до післязбиральної обробки зерна.

16. Що називається структурною схемою технологічного процесу елеватора?

17. Наведіть структурну схему технологічного процесу базисно-перевалочного підприємства.

18. Наведіть структурну схему технологічного процесу виробничого
підприємства.

19. Наведіть структурну схему технологічного процесу заготівельного підприємства з шахтною зерносушаркою.

20. Наведіть структурну схему технологічного процесу заготівельного підприємства з рециркуляційною зерносушаркою.

21. Що називається принциповою схемою технологічного процесу елеватора?

22. Наведіть принципову схему технологічного процесу міні-елеватора, якій працює з сирим зерном.

23. Наведіть принципову схему технологічного процесу міні-елеватора, який працює  переважно з сухим зерном.

24. Що називається робочою схемою руху зерна і відходів? Як охарактеризувати її гнучкість?

25. Поясніть призначення таблиці ходів основних норій елеватора та для чого складають таблицю місткостей елеватора.

26. Що називається поточною технологічною лінією? Яке обладнання вона включає?

27. Наведіть схему лінії очищення зерна на елеваторі. Охарактеризуйте технологічне обладнання.

28. Наведіть схему лінії сушіння зерна на заготівельному елеваторі. Охарактеризуйте технологічне обладнання.

29. Наведіть схему лінії приймання зерна з автомобільного транспорту. Вкажіть її відмінні ознаки від ліній приймання зерна з водного і залізничного транспорту.

30. Наведіть схему лінії приймання зерна з водного транспорту. Вкажіть її відмінні ознаки від ліній приймання зерна з автомобільного і залізничного транспорту.

31. Наведіть схему лінії приймання зерна з залізничного транспорту. Вкажіть її відмінні ознаки від ліній приймання зерна з водного і автомобільного транспорту.

32. Наведіть схему лінії відвантаження зерна на автомобільний транспорт. Охарактеризуйте обладнання.

33. Наведіть схему лінії відвантаження зерна на залізничний транспорт. Яку роль у ній виконують відпускні накопичувальні бункери?

34. Наведіть схему лінії відвантаження зерна на водний транспорт. Вкажіть її відмінні ознаки від ліній відвантаження зерна на залізничний транспорт.

35. Наведіть схему лінії відвантаження зерна на підприємство. Вкажіть роль бункерів у ній.

36. Особливості проведення операцій приймання зерна з автомобільного транспорту.

37. Особливості проведення операцій приймання і відвантаження зерна на залізничний транспорт.

38. Особливості приймання зерна з водного транспорту на елеватор і відвантаження його на водний транспорт.

39. Основні поняття і завдання оперативного розрахунку.

40. Що називають внутрішньою і зовнішньою роботою елеватора?

41. Що називають зведеним графіком роботи елеватора? Яке його призначення та на який часовий проміжок він будується?

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку зернового ринку України.
 2. Кінцеві продукти підприємств галузі післязбиральної обробки та зберігання зерна. Коротка характеристика.
 3. Загальна характеристика властивостей зернової маси (склад зернової маси).
 4. Поняття про сипкість зернової маси. Як використовується ця властивість на практиці?
 5. Самосортування. Прояви його при завантаженні, розвантаженні зерносховища та при зберіганні зернової маси.
 6. Шпаруватість. Вплив її на стан зернової маси при зберіганні.
 7. Теплофізичні властивості зернової маси. Їх прояви при роботі із зерном.
 8. Гігроскопічні властивості зернової маси.
 9. Види дихання зерна. Значення дихання при зберіганні зерна.
 10. Основні функції підприємств галузі післязбиральної обробки та зберігання зерна.
 11. Очищення зерна. Його призначення.
 12. Сушіння зерна. Загальні поняття.
 13. Активне вентилювання зерна. Загальні поняття.
 14. Режими зберігання зерна. Загальні відомості.
 15. Контроль за кількістю і якістю зерна.
 16. Дайте визначення поняття структурна і принципова схеми технологічного процесу елеваторів.
 17. Що називають зерносховищем? Які типи зерносховищ знайомі? Які основні вимоги до зерносховищ?
 18. Перелічіть переваги і недоліки складів та силосів.
 19. Що називають елеватором? Назвіть основні споруди елеватора.
 20. Що називають силосом? Що називають силосним корпусом?
 21. Призначення хлібоприймальних (заготівельних) підприємств.
 22. Призначення базисних елеваторів.
 23. Призначення перевалочних елеваторів.
 24. Призначення фондових елеваторів.
 25. Призначення виробничих елеваторів.
 26. Призначення портових елеваторів.
 27. Що називається виробничою дільницею хлібоприймального підприємства?
 28. Назвіть основні типи башт механізації. Яке їх призначення?
 29. Що називається структурною схемою технологічного процесу елеватора?
 30.  Що називається принциповою схемою технологічного процесу елеватора?
 31.  Що називається робочою схемою руху зерна і відходів? Як охарактеризувати її гнучкість?
 32. Призначення таблиці ходів основних норій елеватора на робочій схемі руху зерна і відходів.
 33. Поясніть для чого складають таблицю місткостей елеватора на робочій схемі руху зерна і відходів.
 34. Особливості проведення операцій приймання зерна з автомобільного транспорту.
 35. Особливості проведення операцій приймання і відпускання зерна на залізничний транспорт.
 36. Особливості приймання зерна з водного транспорту на елеватор і відпускання його на водний транспорт.