Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія»

 1. Загальна характеристика сировинних ресурсів харчової біотехнології рослинного, тваринного і мікробного походження.
 2. Методи стандартизації. Основи технологій отриання ферментів (з сировини рослинного і тваринного походження; мікробний синтез) і ферментних препаратів. Вітчизняний і зарубіжний досвід.
 3.  Перетворення білків, ліпідів і вуглеводів при різних технологічних впливах (високо- і низькотемпературна обробка, механічна і ферментна обробка і тощо).
 4. Основні види харчової сировини, його склад, біотехнологічний і біогенний потенціал.
 5. Ферменти. Ендогенні ферментні системи - найважливіша складова частина біологічної сировини. Загальні властивості ферментів.
 6. Асептика на основних стадіях типового біотехнологічного виробництва: вирощування мікроорганізмів, фізико-хімічні методи виділення та очищення цільових продуктів.
 7. Гідролітичні ферменти (естераза, глікозідази, протеази, ліпази, амілази, каталаза), властивості і роль в перетвореннях основних компонентів харчової сировини.
 8. Біологічно активні добавки до їжі - нутрицевтики і парафармацевтики. Класифікація та властивості БАД. Фізико хімічні властивості та біологічні функції БАД.
 9. Ферменти. Класифікація та номенклатура. Способи отримання. Мікроорганізми -продуценти.
 10. Отримання спирту, винної кислоти, амінокислот, оцту, кормових дріжджів і тощо.
 11. Роль іммобілізованих ферментів у формуванні властивостей молочних продуктів.
 12. Принципова технологічна схема отримання мікробних ферментних препаратів. Товарні форми, ступінь чистоти, властивості.
 13. Підсолоджувальні речовини. Натуральні замінники цукру. Ферментативний гідроліз крохмальовмісної рослинної сировини.
 14. Методи і особливості використання іммобілізованих ферментів і клітин в біотехнологічних виробництвах.
 15. Амінокислоти і їх роль в збагаченні продуктів харчування. Автолізат дріжджів як високоякісний інгредієнт їжі.
 16. Технологія отримання глюкозофруктозних сиропів. Використання в кондитерській, хлібопекарській, консервній, пивобезалкогольній галузі харчової промисловості.
 17. Об'єкти біотехнології: тканини, клітина, біополімери; біологічні процеси і системи їх регулювання.
 18. Харчові волокна, сировинні джерела, споживання. Основні компоненти харчових волокон, будова, властивості та роль в травленні і в харчової біотехнології. Фізико-хімічні властивості харчових волокон.
 19. Харчова та біологічна цінність білків. Будова пептидів і білків. Основні функції пептидів. Білки харчової сировини, їх основні компоненти та біологічна цінність.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія»

 1. Білки, будова та властивості.
 2. Хлібопекарське виробництво. Використання ферментів.
 3. Поняття про біохімічні процеси в живих організмах.
 4. Поняття про ферменти. Специфічність дії ферментів.
 5. Виноробство. Роль мікроорганізмів у виробництві вина.
 6. Виробництво молочних продуктів. Молочні ферментовані продукти.
 7. Вуглеводи. Класифікація. Вуглеводи як компонент їжі.
 8. Жири. Вплив складу. Жирних кислот на консистенцію жирів.
 9. Роль ферментів у дозріванні м’яса.
 10. Вітаміни. Функції вітамінів в живих організмах.
 11. Роль мікроорганізмів у виробництві алкогольних напоїв. Пиво. Вино.
 12. Мінеральні речовини в живих організмах. Функції мінеральних речовин.
 13. Ферментовані молочні продукти. Роль мікроорганізмів в зміні структури молока.
 14. Лактоферментована рослинна сировина.