Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство та торговельне підприємництво»

 1. Конкурентоспроможність товарів: сутність та методи оцінювання.
 2. Методика проведення аналізу маркування споживчої тари харчових продуктів. Розрахунок штрих-коду.
 3. Рівень якості та безпечності товарів. Показники та методи визначення. 
 4. Товарна інформація. Види товарної інформації.
 5. Методи сенсорного аналізу харчових продуктів.
 6. Харчова цінність продуктів.
 7. Харчові добавки.
 8. Класифікація товарів.
 9. Сутність товарознавчої оцінки.
 10. Асортимент: сутність, визначення,  характеристика,  показники.
 11. Класифікація споживних властивостей непродовольчих товарів.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство та торговельне підприємництво»

 

 1. Товарознавство як наука. Цілі та задачі. Об’єкт та предмет вивчення.
 2. Загальна класифікація товарів.
 3. Основоположні характеристики товарів.
 4. Градація якості товарів.
 5. Дефекти товарів та причини їх виникнення.
 6. Фактори, що визначають якість товарів.
 7. Чинники, що впливають на якість товарів.
 8. Роль маркування та пакування товарів.
 9. Нормативно-правова база оцінювання якості товарів.
 10. Штрихове кодування товарів.
 11. Інформаційна безпека товарів.
 12. Екологічна безпека товарів.