Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 “Харчові технології»

Освітня програма  «Технології питної води»

1. Сучасні проблеми людства, пов’язані з використанням води. Роль води в природі.

2. Роль води в життєдіяльності людини та у виробництві харчових продуктів

3. Будова молекули води. Фізичні і хімічні властивості води.

4. Аномальні властивості води та їх значення для процесів на Землі.

5. Агрегатні стани води. Діаграма стану води.

6. Закони термодинаміки та приклади їх застосування в технологічних процесах харчових виробництв.

7. Типи хімічного зв’язку. Характеристика водневого зв’язку.

8. Властивості рідин та їх характеристика.

9. Методи визначення густини, теплоємності, поверхневого натягу, в’язкості, тиску пари над розчином.

10.  Ідеальні і реальні гази. Газові закони. Розчини газів у воді. Закони Генрі.

11.  Способи вираження концентрації розчину.

12.  Властивості розчинів неелектролітів та електролітів.

13.  Поняття про дифузію та осмос. Приклади застосування процесів дифузії та осмосу в технологіях виробництва харчових продуктів та при очищенні води від забруднень.

14.  Адсорбція із газів і розчинів. Застосування процесу адсорбції в технологічних процесах харчових виробництв та при очищенні води від забруднень.

15.  Стійкість і коагуляція колоїдів. Явище коагуляції в харчових технологіях.

16.  Суспензії, емульсії, піни. Їх характеристика та приклади використання у виробництві харчових продуктів.

17.  Поняття про процес теплообміну. Рушійна сила  і тепловий баланс процесу нагрівання.

18.  Поняття про процес масообміну. Рушійна сила  і матеріальний баланс процесу сушіння.

19.  Конструкція і принцип дії кожухотрубного теплообмінника.

20.  Конструкція і принцип дії конвективної сушарки.

21. Приклади використання  процесів теплообміну  і масообміну на харчових підприємствах.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 “Харчові технології»

Освітня програма  «Технології питної води»

1. Значення води в природі, житті людини, в промисловості.

2. Будова молекули води. Властивості води.

3. Агрегатні стани води.

4. Поняття про густину, теплоємність, поверхневий натяг, в’язкість речовини.

5. Розчинність речовин у воді.

6. Способи вираження концентрації розчину.

7. Електропровідність розчинів.

8. Поняття про дифузію та осмос.

9. Адсорбція із газів і розчинів.

10. Явище коагуляції.

11.  Поняття про суспензії, емульсії, піни.

12.  Гідравлічні процеси. Рушійна сила, розрахунок втрат тискув трубопроводі.

13. Процес теплообміну. Рушійна сила, тепловий баланс процесу нагрівання.

14. Процес масообміну. Рушійна сила, матеріальний баланс процесу адсорбції.

Програма для проведення вступних іспитів

Ступіньбакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів»

1. Види натуральних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини. Контроль якості сировини і готової продукції.

2. Види овочевих закусочних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини (бланшування та обжарювання); міри по охороні праці при обжарюванні овочів. Контроль якості сировини і готової продукції.

3. Перші і другі обідні страви, особливості складу; основні процеси виробництва - підготовка сировини, приготування заправки, бульйонів, сумішей. Контроль якості сировини і готової продукції.

4. Технологія консервованих напівфабрикатів для громадського харчування. Контроль якості, термін зберігання окремих видів продукції.

5. Асортимент концентрованих томатопродуктів; технологія 25%-вої томатної пасти, технологія томатних соусів.

6. Стерилізація і пастеризація. У чому різниця? По якому критерію відбирають продукти для проведення цих процесів?

7. Харчова цінність, особливості технології соку із коренеплодів і гарбузових овочів. Контроль якості готової продукції.

8. Компоти, концентровані компоти, фрукти та ягоди у фруктових соках. Вимоги до сировини при виготовлені компотів, підготовка плодів. Контроль якості готової продукції.

9. Фруктові та ягідні маринади. Вимоги до сировини, підготовка плодів, види  фруктово-ягідних маринадів, вимоги до якості готової продукції.

10. Овочеві маринади. Вимоги до сировини, підготовка плодів, приготування сиропу та маринадної заливи.

11. Фруктові та ягідні соки і напої. Класифікація фруктових соків та напоїв. Контроль якості сировини і готової продукції.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології тривалого зберігання плодів і овочів»

1. Види натуральних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини. Контроль якості сировини і готової продукції.

2. Види овочевих закусочних консервів; мета та режими попередньої теплової обробки сировини (бланшування та обжарювання); міри по охороні праці при обжарюванні овочів. Контроль якості сировини і готової продукції.

3. Перші і другі обідні страви, особливості складу; основні процеси виробництва - підготовка сировини, приготування заправки, бульйонів, сумішей. Контроль якості сировини і готової продукції.

4. Хімічний склад фруктів і овочів. Їх вплив на вибір технологічних процесів.

5. Технологія консервованих напівфабрикатів для громадського харчування. Контроль якості, термін зберігання окремих видів продукції.

6. Асортимент концентрованих томатопродуктів; технологія 25%-вої томатної пасти, технологія томатних соусів.

7. Асортимент, харчова цінність і особливості технології овочевих соків і напоїв. Контроль якості сировини і готової продукції.

8. Компоти, концентровані компоти, фрукти та ягоди у фруктових соках. Вимоги до сировини при виготовлені компотів, підготовка плодів. Контроль якості готової продукції.

9. Фруктові та ягідні соки і напої. Класифікація фруктових соків та напоїв. Контроль якості сировини і готової продукції.

10. Характеристика винограду, як сировини для виробництва виноградного соку. Хімічний склад. Технологічні вимоги до сировини. Особливості технології виноградного соку, вимоги до якості готової продукції.

11. Види концентрованих фруктових консервів желеподібної консистенції. вимоги до якості готової продукції.Технологія виробництва варення. Вимоги до якості готового продукту