Спеціальність «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит»традиційно популярна, і це не випадково. Жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, внутрішнього аудитора, спеціалістів з фінансового обліку та податковому обліку. Сьогодні його праця не тільки потрібна, але й добре оплачується. У більшості країн світу, незважаючи на насиченість ринку праці бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми контролерами, фінансистами відбувається їх випереджальний ріст стосовно інших спеціальностей. Робота бухгалтера перетворилася з монотонної у творчу. Бухгалтерський облік сьогодні – це інформаційна система, що відбиває стан і рух майна, розрахунків і зобов’язань, фінансових результатів. Наші випускники мають навички роботи в області економічного аналізу, бухгалтерського і фінансового обліку, оподатковування, аудиту, контролю та ревізії не тільки в сфері промислового виробництва, але й в області комерційних послуг, у сфері малого підприємництва, в діяльності контролюючих структур, проведення судово-бухгалтерської експертизи. Важливість і необхідність таких знань диктується широким розвитком в Україні сфери малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва, відродженням наукового і виробничого потенціалу, що відкриває перед нашими випускниками широкі можливості працевлаштування на посадах:

*бухгалтерів, бухгалтерів-касирів, працівників з купівлі та продажу нерухомості, фінансових менеджерів, фінансистів;

*аудиторів-експертів, внутрішніх аудиторів, судово-бухгалтерських експертів, радників з оптимізації оподаткування та фінансових питань, інспекторів-ревізорів, співробітників відділів із боротьби з економічними злочинами;

* головних бухгалтерів, завідувачів економічних секторів підприємств та банківських установ,статистиків, наукових співробітників, державних податкових інспекторів, фінансових директорів, експертів-аналітіків фіскальної служби, керівники аудиторських фірм, директори підприємств тощо.

На факультеті проводиться постійний моніторинг популярності економічних спеціальностей серед абітурієнтів, а також відслідковуються сучасні потреби різних галузей промисловості України у фахівцях економічного профілю. У зв'язку з гострою необхідністю підготовки фахівців у цих галузях на факультеті в 2010-2019 році відкрито нові напрями і програми підготовки (у тому числі і магістерські):

*Судово-бухгалтерська експертиза

*Облік і контроль малого бізнесу

*Фінансовий контроль у митній діяльності

*Фінансовий контроль і аудит

*Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в громадському харчуванні

*Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в банківській справі

*Зовнішній (незалежний) аудит і державний контроль діяльності підприємства

*Внутрішній аудит

*Фінанси та контроль у сфері митної діяльності

*Консолідація інформації в асоційованих об'єднаннях

*Бухгалтерський облік і контроль оподаткування

Детальніше з освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" спеціальності 071 Облік і оподаткування підготовки бакалаврів можна ознайомитись за посиланням:

http://nmv.onaft.edu.ua/opp/071b-oia2016.pdf

Детальніше з освітньо-професійною програмою "Облік і аудит" спеціальності 071 Облік і оподаткування підготовки магістрів можна ознайомитись за посиланням:

http://nmv.onaft.edu.ua/opp/071m-oia2017.pdf