Одеський національний технологічний університет

ОБСЯГИ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПЗСО 2021Обсяги державного замовлення ОНАХТ

на основі повної загальної середньої освіти

в 2021 році

----------------------------  ----------------------------Спеціальність

Освітня програма

Макси-мальний бюджет

Квота-1

Квота-2

051 Економіка

Економіка підприємства

5

1

1

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

5

1

1

073 Менеджмент

Менеджмент

11

1

1

075 Маркетинг

Маркетинг

5

1

1

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародна торгівля зерном

3

1

1

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг

2

1

1

101 Екологія

Екологія

5

1

1

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні технології проектування

6

1

1

122 Комп'ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

8

1

1

123 Комп’ютерна інженерія

Мережеві технології та інтернет речей

3

1

1

123 Комп’ютерна інженерія

Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

3

1

1

131 Прикладна механіка

Інженерна механіка

5

1

1

133 Галузеве машинобудування

Енергетична безпека та енергетичний менеджмент

3

1

1

133 Галузеве машинобудування

ІТ-сервіс обладнання

3

1

1

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням

9

1

1

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

6

1

1

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні машини, установки і кондиціювання повітря

6

1

1

144 Теплоенергетика

Енергетичний інжинірінг та енергоаудит

5

1

1

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

компютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

9

1

1

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Штучний інтелект та автоматизація робототехнічних систем

5

1

1

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

6

1

1

181 Харчові технології

Харчові технології

14

1

1

181 Харчові технології

Технології зберігання і переробки зерна

24

2

2

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння та виноробства

19

1

2

181 Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

10

1

1

181 Харчові технології

Ресторанні технології здорового харчування

20

2

2

181 Харчові технології

Харчові технології

10

1

1

181 Харчові технології

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

17

1

2

181 Харчові технології

Технології ресторанного бізнесу

32

3

3

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

6

1

1

185 Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

12

1

1

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

7

1

1

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

14

1

1

242 Туризм

Міжнародний туризм

5

1

1

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

5

1

1

 

URL этой статьи:
http://pk.onaft.edu.ua/Page_448.html