Пожалуйста, включите JavaScript! Как это сделать!

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит, Теплоенергетика і енергоефективні технології

Спеціальність 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: В«Енергетичний інжиніринг та енергоаудитВ» http://nv.onaft.edu.ua/opp/144b-eitae2018.pdf Ступінь вищої освіти: Магіс... Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенціальної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного конт...

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Ступінь вищої освіти: Бакалавр, Магістр Освітня програма: В«Нетрадиційні і поновлювані джерела енергіїВ»...... Концепція підготовки інженерів-енергетиків – здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах,...

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: Газонафтопроводи та газонафтосховища, Нафтогазова інженерія та технології, Прогресивні технології транспортування і зберігання нафти і газу

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітні програми: В«Нафтогазова інженерія та технологіїВ», В«Технології переробки в нафтогазовому комплексіВ» Ст... Сучасний стан енергетичного комплексу України потребує заходів щодо пошуку нафти та газу, транспортуванню та зберіганню їх з подальшим використанням, впровадженню новітніх енергозберігаючих технологі...

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: освітні програми В«Технології захисту навколишнього середовищаВ», В«Природоохоронні технологіїВ» Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня ... В даний час технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, який визначає загальний рівень світової цивілізації. Серед багатьох профес...

ЕКОЛОГІЯ: Екологія, Екологічний контроль та аудит, Екологічний менеджмент, Екологічна безпека

Спеціальність 101 Екологія: овітньо-професійна програма "Екологія" Ступінь вищої освіти: Бакалавр Освітня програма: В«ЕкологіяВ» Ступінь вищої освіти: Магістр Освітні програми: В«Екологічний контро... Дослідження та оцінка стану довкілля, перспектив розвитку біологічних популяцій у гідросфері, літосфері та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишньо...

Задати питання