Порядок реєстрації в умовах загальнонаціонального карантину від УЦОЯО (Український центр оцінювання якості вищої освіти):

  1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти) - для студентів ОНАХТ не потрібно!!!;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ УЦОЯО https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

  1. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів dok.onaft2018@gmail.com

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перед надсиланням листа обов’язково перевірте правильність даних, вказаних у заяві-анкеті.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ УЦОЯО https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

  1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листа.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ УЦОЯО https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

4. Сплатіть кошти на рахунок Українського центру для оплати послуг з проведення Українським центром і його регіональними підрозділами вступних випробувань

Із порядком здійснення розрахунків та умовами надання платних послуг ЄВІ можна ознайомитися за посиланням https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Spetsialno-organizovana-sesiya-YEVI-113-vid-02.07.2020.pdf

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Матеріали для підготовки до ЄВІ розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Учаснику вступних випробувань. Підготовка».

Посилання:  http://testportal.gov.ua/pidgotovka-yefvv-yevi/.

 

З програмою ЄВІ (кількість та види завдань, час для виконання та ін.) можна ознайомитись за посиланням: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf

 

Увага!

Програми фахових вступних іспитів розміщено на сайті Приймальної комісії:

Посилання:  https://pk.onaft.edu.ua/Pages_cat_36.html

 

За більш детальною інформацією щодо особливостей процедури реєстрації на ЄВІ можна звернутись до ПК ОНАХТ: