Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 1. Технологічні властивості сировини для виробництва круп, круп’яних продуктів і борошна.

 2. Асортимент, вихід і якість круп, круп’яних продуктів і борошна, що виробляються в Україні.

 3. Задачі і особливості підготовки зерна до переробки на круп’яних і борошномельних заводах.

 4. Основні етапи технології переробки зерна в борошно, їх призначення.

 5. Основні етапи технології переробки  підготовленого зерна в крупи і круп’яні продукти,  їх призначення.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

1. Анатомічна будова зерна пшениці, співвідношення анатомічних частин, хімічний склад зерна. Особливості будови зерна м'якої і твердої пшениці

2. Класифікація методів сепарування. Домішки, що містяться в зерновій масі і методи їх вилучення. Поняття ділимості зернової суміші. Показники ефективності сепарування

3. Теорія процесу сортування в розсійниках. Характеристика способів сортування і живлення груп сит. Види, марки, технічна характеристика технологічного устаткування

4. Характеристика сит, що використовуються в мукомельно-круп’яної промисловості. Поняття коефіцієнту «живого перерізу» та «номеру сита»

5. Класифікація продуктів здрібнення зерна пшениці за крупністю капроновими, поліамідними, металевими ситами. Особливості класифікації продуктів для заводів на комплектному устаткуванні. Вітчизняна і швейцарська нумерація сит. Показники якості різних продуктів здрібнення.

 

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 "Харчові технології"

Освітня програма "Технології зберігання і переробки зерна"

 

1. Призначення і зоотехнічна ефективність комбікормів. Роль комбікормів у сучасному птахівництві, тваринництві і рибництві. Транспортування та засоби згодовування комбікормів. Історія розвитку комбікормової промисловості.

2. Асортимент, види, характеристика комбікормової продукції. Класифікація за призначенням: повнораціонні комбікорми, комбікорми-концентрати, кормові суміші. Класифікація за видами, віком і призначенням тварин: комбікорми-стартери, комбікорми-гроуери, комбікорми-фінішери, комбікорми для великої рогатої худоби, свиней, птиці, риби, хутрових звірів, домашніх тварин та ін., комбікорми для племінних тварин, комбікорми для тваринницьких комплексів та ін. Класифікація за фізичним станом і виглядом: тверді і рідкі.

3. Рецепти комбікормової продукції та вимоги до якості. Порядок розрахунку рецептів комбікормів. Вимоги до якості комбікормової продукції.

4. Класифікація сировини та кормових засобів для виробництва комбікормів. Сировина рослинного походження. Злакові та бобові культури. Побічні кормові продукти маслоекстракційних і зернопереробних виробництв: макухи і шроти олійних культур, зернові відходи, висівки пшеничні, мучки кормові зародок пшеничний, лузга плівчастих культур. Побічні кормові продукти крохмале-патокових виробництв: сухі кукурудзяні корми, корм пшеничний сухий, гідрол солений. Побічні продукти пивоварного і спиртового виробництв: солодові паростки, пивна дробина, суха барда. Побічні продукти цукрової промисловості: жом буряковий сухий, меляса бурякова. Каротиновмісна сировина: мука трав’яна, мука з деревинної зелені, мука хвойна. Побічні продукти переробки тваринної сировини: мука м'ясо-кісткова, м’ясна, кров’яна, кісткова, мука з кератино- і колагеновмісної сировини, жир тваринний кормовий, молоко сухе знежирене, сироватка молочна суха. Побічні продукти переробки риби, молюсків і морських тварин: мука рибна, мука крилева, китова. Сировина мінерального походження: макро- і мікроелементи. Продукти мікробіологічних і біохімічних виробництв: дріжджі кормові, кормові препарати амінокислот, вітаміни, ферментні препарати та ін.

5. Призначення та оцінка ефективності технологічних процесів виробництва комбікормів. Технологічний процес сепарування. Технологічний процес лущення зерна плівчастих культур. Технологічний процес подрібнення. Технологічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів. Технологічні процеси теплової обробки зерна і комбікормів: сухе нагрівання повітрям, підсмажування, мікронізація, волого-теплова обробка, флакування, подвійне гранулювання, екструдування та експандування зерна і комбікормів. Технологічний процес гранулювання комбікормів.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

1. Роль комбікормів у сучасному птахівництві, тваринництві і рибництві.

2. Асортимент, види, характеристика комбікормової продукції.

3. Рецепти комбікормової продукції та вимоги до якості.

4. Класифікація та характеристика сировини та кормових засобів для виробництва комбікормів.

5. Призначення та оцінка ефективності технологічних процесів виробництва комбікормів (сепарування,  лущення зерна плівчастих культур, подрібнення, дозування та змішування компонентів комбікормів, теплової обробки, гранулювання).

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»
Освітня програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

 1. Стан зернового ринку України.
 2. Загальна характеристика кінцевих продуктів підприємств галузі післязбиральної обробки та зберігання зерна.
 3. Форма і розміри зерна, вирівненість і крупність зерна.
 4. Значення вологості зерна при зберіганні. Методи визначення.
 5. Що характеризує маса 1000 зерен? Як її визначають?
 6. Що характеризує натурна маса (натура)? Як її визначають?
 7. Поняття «зернова маса». Склад зернової маси.
 8. Сипкість зернової маси.
 9. Самосортування зернової маси.
 10. Гігроскопічні властивості зернової маси.
 11. Обладнання для переміщення (транспортування) зерна.
 12. Призначення сепарування. Класифікація машин, які використовують для сепарування зерна.
 13. З якою метою проводять сушіння зерна? Загальні поняття сушіння.
 14. Для чого використовують активне вентилювання зерна?
 15. Які існують типи зерносховищ? Наведіть їх класифікацію.
 16. Які основні вимоги до зерносховищ?
 17. Перерахуйте переваги і недоліки складів та силосів.
 18. Що називають елеватором? Назвіть основні споруди елеватора.
 19. Що називають силосом? Що називають силосним корпусом?
 20. Назвіть основні типи башт механізації. Яке їх призначення?

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технології зберігання та переробки зерна»

 

 1. Якими показниками оцінюється якість зерна?
 2. Що являє собою зернова маса?
 3. Фізичні властивості зерна та зернової маси.
 4. Фізіологічні властивості зернової маси.
 5. Що таке елеватор?
 6. Основне технологічне обладнання елеваторів та ХПП.
 7. Основне транспортне обладнання елеваторів та ХПП.
 8. Перерахуйте основні технологічні операції зернозаготівельних підприємств.
 9. Призначення технологічної операції сушіння зерна
 10. Призначення технологічної операції очищення зерна.

 

Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 1. Види борошна, класифікація, асортимент, призначення, особливості хімічного складу 
 2. Загальна характеристика хлібобулочних виробів, асортимент, технологія  виробництва.  
 3. Загальна характеристика цукру, особливості  хімічного складу, технологія  виробництва, умови  зберігання. 
 4. Загальна класифікація й характеристика смакових речовин, призначення, умови  зберігання. 
 5. Характеристика и види теплової обробці сировини, зміни хімічного складу. 
 6. Асортимент, види, характеристика і технологія  виробництва макаронних  виробів.
 7. Особливості приготування тіста з пшеничного та житнього борошна
 8. Основні етапи виробництва хліба.
 9. Призначення попереднього та кінцевого вистоювання.
 10. Які процеси протікають під час приготування тіста.
 11. Показники хлібопекарських властивостей житнього борошна.
 12. Хлібопекарські властивості пшеничного борошна.
 13. Особливості розділення та випікання житнього тіста.
 14. Складові борошна та їх вплив на формування якості хліба.
 15. Види дріжджів.
 16. Способи приготування пшеничного тіста.
 17. Визначення «сила» борошна та газоутворювальна здатність.
 18. Чим відрізняється зефір від пастили.
 19. Класифікація макаронних виробів.
 20. Основні операції виробництва макаронних виробів.
 21. Заміс макаронного тіста та процеси, які при цьому відбуваються.
 22. Характеристика макаронного тіста.
 23. В чому особливості формування макаронних виробів.
 24. Види замісу макаронного тіста.
 25. Класифікація пастило-мармеладних виробів.
 26. Структуроутворювачі при виробництві пастило-мармеладних виробів.
 27. Солі модифікатори, їх призначення.
 28. Класифікація кондитерських виробів.
 29. Класифікація борошняних кондитерських виробів.
 30. Види кондитерського тіста, їх характеристика.
 31. Розпушувачі, які використовують при виробництві борошняних кондитерських виробів.
 32. Процеси, які відбуваються при випіканні борошняних кондитерських виробів.
 33. Особливості приготування тіста для цукрового та затяжного печива.
 34. Характеристика вафельного тіста.
 35. Стадії виробництва карамелі.
 36. Способи одержання карамельного сиропу.
 37. Види начинок для карамелі, вимоги до них.
 38. Призначення патоки в кондитерському виробництві.
 39. Види цукеркових мас, їх особливості.
 40. Способи формування корпусів цукеркових мас.
 41. Способи одержання помадних мас.
 42. Підготовка горіхів до виробництва.
 43. Підготовка пюре до виробництва.
 44. Горіхові цукеркові маси, їх характеристика.
 45. Способи формування пастило-мармеладних виробів.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Освітня програма «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 1. Види борошна, класифікація, асортимент, призначення, особливості хімічного складу 
 2. Загальна характеристика хлібобулочних виробів, асортимент, технологія  виробництва.  
 3. Загальна характеристика цукру, особливості  хімічного складу, технологія  виробництва, умови  зберігання. 
 4. Загальна класифікація й характеристика смакових речовин, призначення, умови  зберігання. 
 5. Характеристика и види теплової обробці сировини, зміни хімічного складу. 
 6. Основні стадії виробництва макаронних  виробів.
 7. Основні етапи виробництва хліба.
 8. Види дріжджів.
 9. Класифікація макаронних виробів.
 10. Класифікація пастило-мармеладних виробів.
 11. Структуроутворювачі при виробництві пастило-мармеладних виробів.
 12. Класифікація борошняних кондитерських виробів.
 13. Характеристика макаронного тіста.
 14. Призначення патоки в кондитерському виробництві.
 15. Хлібопекарські властивості пшеничного борошна.