Факультет технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ) запрошує на навчання випускників загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, технікумів, коледжів.

Факультет здійснює підготовку фахівців за ступенем вищої освіти “Бакалавр” спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Дисципліни фахового спрямування викладаються на 2 випускових кафедрах:

Технології м’яса, риби і морепродуктів;

Технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики.

До навчальних планів спеціальності  входить ряд спеціальних дисциплін, серед яких  “Розведення і генетика сільськогосподарських тварин і птиці”, “Анатомія і фізіологія тварин і птиці”,  “Технологія кормів з основами кормо-виробництва”,  “Годівля сільсько-господарських тварин”, “Моделювання якості м'яса худоби і птиці”,  “Технологія переробки молока”, “Технологія переробки м'яса”.

 

Переваги навчання на Факультеті технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу Одеської національної академії харчових технологій:

Академія має статус національного і дослідницького закладу вищої освіти (ЗВО) і входить у трійку кращих ЗВО м. Одеси та тридцятку кращих в Україні.

Зручне розташування ОНАХТ у мальовничому Приморському районі Одеси з розвинутою інфраструктурою.

Потужний науково-педагогічний колектив випускових кафедр –  навчальний процес забезпечують 6 докторів наук, професорів, 21 кандидатів наук, доцентів.

Можливість проходження навчальних і виробничих практик як на кращих вітчизняних і закордонних фермерських, кормо-, молоко-, м'ясо- виробничих та переробних підприємствах.

Діють програми обміну студентів, у тому числі Erasmus+.

100 % забезпеченість житлом у гуртожитку студентів 1 курсу факультету.

Активне та цікаве студентське життя – наявність численних спортивних секцій та гуртків художньої самодіяльності.

Перспективи працевлаштування – можливість після закінчення навчання влаштуватися на роботу на провідні  підприємства з тваринництва як в Україні, так і закордоном.

Після закінчення навчання фахівці можуть працювати:

  • на фермерських, кормо-, молоко-, м'ясо- виробничих та переробних підприємствах,

  • у спеціалізованих лабораторіях ветеринарної медицини,

  • діагностичних центрах, лабораторіях екологічного контролю,

  • аналітичних лабораторіях підприємств, що займаються виробництвом,  переробкою, зберіганням, реалізацією сільськогосподарської та харчової продукції та ін.

Для вступу на перший курс за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за ступенем вищої освіти “Бакалавр” спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання з наступних дисциплін:

Українська мова та література

Біологія

Хімія або математика

Чекаємо на Тебе, наш майбутній студенте!