Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньо-економічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій через мережу митниць. Саме прикордонний статус Одеської області обумовлює гостру потребу у фахівцях високої кваліфікації з освітньої програми «Комерційна діяльність і товарознавство та експертиза в митній справі».

На сучасному етапі економічного розвитку України ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає забезпечення постійного й ефективного державного контролю за її якістю. Це викликано потребою виконання основних норм закону «Про захист прав споживачів» для здійснення контролю за якістю і безпекою всіх видів продукції, для забезпечення інтересів населення.

Студенти  вивчають дисципліни, які дозволять випускникам працювати в митних лабораторіях, митними брокерами або керівниками брокерських фірм, штатними декларантами у підприємствах, які розпочали експорт своєї продукції. Студенти набувають необхідних знань та практичного досвіду для працевлаштування експертами в торгово-промислових палатах України,  центрах авто-товарознавчих експертиз. Знання випускників дозволяють бути затребуваними у  вітчизняних та іноземних бюро щодо послуг тестування, інспекції та акредитації; у відділах захисту прав споживачів, а також товарознавцями на торговельних підприємствах.Нові авторські курси викладачів випускаючої кафедри товарознавства та митної справи гармонізовані із сучасними вимогами Законів України. Це надає додаткову можливість працевлаштування у відділах безпечності та якості харчових підприємств,  консультантами з запровадження систем безпечності, в тому числі у іноземних фірмах.