Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» забезпечує наступні теоретичні та професійні навики:

  • основні поняття і принципи функціонування підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
  • організація, управління та контроль якості і безпечності харчових продуктів;
  • сутність та параметри технологічних процесів виробництва харчових продуктів;
  • принципи розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій і методів контролю їхньої якості та безпеки;
  • правила застосування законодавчої та нормативної бази;
  • система аналізу маркетингової діяльності у виробничих умовах.

 

    Для підвищення професійних практичних навиків студентів, передбачено ознайомчу та хіміко-аналітичну, технологічну, переддипломну практику в реальних умовах на договірних засадах з підприємствами харчової та переробної промисловості, з державними і комунальними органами управління та контролю, з науково-дослідницькими установами та установами інспекційно-технічної експертизи.

   

    Випускник здатний виконувати професійну діяльність на підприємствах, у закладах, установах та організаціях усіх форм власності відповідно до Національного класифікатора України (Класифікатора професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)) згідно отриманого фаху і кваліфікації за галуззю знань 18 «Виробництво та технології».