Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

 1. Що називають "легенями нашої планети" ?
 2. Наведіть приклад правильного ланцюга живлення .
 3. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами?
 4. Якими тваринами завершується ланцюг живлення ?
 5. З яких газів складається атмосферне повітря ?
 6. Що таке « екологія» ?
 7. Що таке кліматичні чинники?
 8. Що таке парниковий ефект?
 9. Чим небезпечний розлив нафти у водоймі ?
 10. Які екологічні проблеми атмосфери Ви знаєте?
 11. Чим небезпечний транспорт для здоров'я людини ?
 12. Що таке гідросфера ?
 13. Які екологічні проблеми гідросфери Ви знаєте?
 14. Що таке адаптація організму ?
 15.  Що таке глобальне потепління?
 16. Чи надає клімат вплив на господарську діяльність людини ?
 17. Якими хімічними речовинами можуть бути забруднені овочі ?
 18. Хто ввів термін « біосфера» ?
 19. Сучасні проблеми екології.
 20. Що таке ерозія грунтів ?
 21. Які харчові добавки шкодять здоров'ю людини ?
 22. Що забруднює гідросферу ?
 23. Що забруднює атмосферу?
 24. Глобальні екологічні катастрофи на Україні ?
 25. Способи очищення питної води ?

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

 

 1. Що називають "легенями нашої планети" ?
 2. Наведіть приклад правильного ланцюга живлення .
 3. Як називають тварин, що харчуються іншими тваринами?
 4. Якими тваринами завершується ланцюг живлення ?
 5. З яких газів складається атмосферне повітря ?
 6. Що таке « екологія» ?
 7. Що таке кліматичні чинники?
 8. Що таке парниковий ефект?
 9. Чим небезпечний розлив нафти у водоймі ?
 10. Які екологічні проблеми атмосфери Ви знаєте?
 11. Чим небезпечний транспорт для здоров'я людини ?
 12. Що таке гідросфера ?
 13. Які екологічні проблеми гідросфери Ви знаєте?
 14. Що таке адаптація організму ?
 15.  Що таке глобальне потепління?
 16. Чи надає клімат вплив на господарську діяльність людини ?
 17. Якими хімічними речовинами можуть бути забруднені овочі ?
 18. Хто ввів термін « біосфера» ?
 19. Сучасні проблеми екології.
 20. Що таке ерозія грунтів ?
 21. Які харчові добавки шкодять здоров'ю людини ?
 22. Що забруднює гідросферу ?
 23. Що забруднює атмосферу?
 24. Глобальні екологічні катастрофи на Україні ?
 25. Способи очищення питної води ?