Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»

 1. Псування жирів (гідролітичне та окислювальне).
 2. Числа, що характеризують якість жиру.
 3. Які бувають типи емульсій жиру з водою?
 4. Склад молока.
 5. Санітарно-гігієнічні умови одержання молока на фермах.
 6. Характеристика сит, які використовуються в мукомельно-круп’яній промисловості.
 7. Дайте характеристику процесу пастеризації
 8. Дайте характеристику процесу стерилізації
 9. Класифікація помелів пшениці і жита.
 10. Збір, транспортування та приймання винограду на переробку.
 11. Дайте характеристику гідробіонтів, як об'єкта рибопереробної галузі.
 12. Причини псування харчових продуктів.
 13. Причини швидкого псування риби. Ознаки доброякісності риби.
 14. Класифікація рибних пресервів.
 15. Функціональна схема та структура технологічної схеми виробництва хліба із пшеничного борошна.
 16. Харчова та біологічна цінність м’яса.
 17. Сертифікація. Завдання, мета та роль сертифікації.
 18. Основні поняття системи управління безпечністю і якістю продукції.
 19. Вплив шкідливих домішок харчових продуктів на здоров’я людини.
 20. Діяльність лабораторій на харчовому виробництві.

   

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність  181 «Харчові технології»

Освітня програма «Контроль якості та безпечності у харчовій промисловості»


1. Що таке метрологія? Завдання та функції метрології.

2. Сертифікація. Завдання, мета та роль сертифікації.

3. Які токсичні елементи можуть переходити у харчові продукти із ґрунтів?

4. Що таке пряма та зворотна емульсії?

5. Основні поняття системи управління безпечністю та якістю продукції.

6. Причини псування харчових продуктів.

7. Охарактеризуйте поняття харчової цінності продукту.

8. Охарактеризуйте поняття біологічної цінності продукту.

9. Дайте характеристику процесу пастеризації

10. Дайте характеристику процесу стерилізації