Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність 133  «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «ІТ – сервіс обладнання»

1. Призначення процесів ситового сепарування, область застосування. Класифікація сепараторів

2. Область застосування, класифікація і принцип дії вагового обладнання .

3. Область застосування, класифікація і принцип дії просіювальних машин з круговим поступальним рухом робочих органів.

4. Область застосування, класифікація і принцип дії вагового обладнання .

5. Основні технологічні процеси зернопереробних виробництв. Види сировини і готової продукції.

6. Рух частки по похилому нерухомому ситу. Вплив розміру отвору сита на характер руху частки.

7. Область застосування, класифікація машин для лущіння зерна, їхні принципи дії. Критерії оцінки технологічної ефективності дії лущильних машин.

8. Рух частки по похилому ситу, що робить зворотно-поступальний рух. Умова руху частки нагору, униз по ситу і відриву від нього.

9. Структурна схема ситового сепаратора зі зворотно-поступальним рухом сит. Призначення його основних елементів і вимоги до них.

10. Умова руху частки по ситу, що робить круговий поступальний рух. Види коливачів для такого руху сит.

11. Види сепараторів з барабанними ситами, їхні принципи дії та основні елементи.

12. Процес здрібніння і способи його реалізації. Класифікація і типи подрібнювальних машин зернопереробної промисловості.

13. Основні гіпотези здрібнювання. Критерії технологічної ефективності процесу здрібнювання і методи їхнього визначення.

14. Призначення, область застосування, принцип дії і класифікація повітряних сепараторів. Фактори, що впливають на ефективність сепарування.

15. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для розділу часток сипкого продукту, що відрізняються сукупністю фізичних властивостей.

16. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для обробки зерна водою.

17. Будова, робота і правила обслуговування дробарки ДДМ.

18. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження повітряного сепаратора Р3-БСД.

19. Призначення, будова і робота автомата привалу-відвалу вальцьового верстата БЗН.

20. Будова, робота, налагодження, технологічний і силовий розрахунки шнекових дозаторів сипких продуктів.

21. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження повітряного сепаратора Р3-БАБ.

22. Будова, робота і правила обслуговування трієра А9-УТК-6.

23. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження лущильної машини ЗРД-2,5. 24.Будова, робота і правила обслуговування оббивальної машини Р3-БМО-6.

24. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження сито-повітряного сепаратора А1-БІС-100. 26.Умови, особливості і вимоги до устаткування зернових виробництв.

25. Технологічний і силовий розрахунок сепараторів, що роблять зворотно-поступальний рух.

26. Призначення, види й область застосування апаратів для обробки зерна теплом. Будова і робота підігрівника зерна БПЗ.

27. Призначення, область застосування, принцип дії і класифікація трієрів. Розрахунок граничного кута підйому зернівки гладким обертовим циліндром.

28. Основи розрахунку молоткових дробарок.

29. Технологічний і силовий розрахунки сепараторів із круговим поступальним рухом.

30. Призначення, область застосування, принцип дії, структурна схема і вимоги, пропоновані до основних елементів вальцьового верстата.

31. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для відділення ендосперму від оболонок.

32. Область застосування, класифікація і принцип дії екструдерів.

33. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для відділення лущеного від не лущеного зерна.

34. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження зерноконцентратора А1-БЗК-9.

35. Будова, робота і правила обслуговування дозатора АД-50.

36. Призначення та область застосування устаткування для поділу суміші по розмірах часток, їхньої густині та аеродинамічним властивостям. Функціональна схема, будова, робота і регулювання ситовіечної машини А1-БСО.

37. Технологічний розрахунок горизонтальної оббивальної машини.

38. Призначення, область застосування і класифікація машин для сухої обробки поверхні зерна. Критерії оцінки їхньої технологічної ефективності.

39. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова, робота і регулювання каменевідбірних машин.

40. Призначення, область застосування, класифікація і принцип дії оббивальних машин.

41. Область застосування, будова, робота і регулювання лущільного верстата СГР.

42. Вимоги до межвальцьових передач, їхні види.

43. Область застосування, будова, робота і регулювання лущильно-шліфувальної машини
А1-ЗШН-3.

44. Рух частки по похилому нерухомому ситу. Вплив розміру отвору сита на характер руху частки.

45. Область застосування, будова, робота і регулювання концентратора зерна.

46. Область застосування, будова, робота і регулювання лущильного посада.

47. Умови захоплення частки вальцями. Зв'язок діаметрів вальців і часток, що надходять на здрібнювання.

48. Область застосування, будова, робота і регулювання зволожуючих машин А1-БУЗ і А1-БАЗ.

49. Область застосування, будова, робота і регулювання шліфувальної машини А1-БМШ-2,5.

50. Будова і робота розсійників типу Р3-БРБ і Р3-БРВ.

51. Область застосування, конструкція і робота змішувачів безупинної дії.

52. Види живильників ситових сепараторів і їхні принципові конструкції.

53. Технологічний розрахунок гранулятора комбікормів.

54. Область застосування, будова і робота горизонтальної оббивальної машини Р3-БГО. Розрахунок частоти обертання ротора.

55. Область застосування, будова, робота і регулювання зволожуючих машин для інтенсивного зволоження зерна А1-БШУ1.

56. Область застосування, будова, робота і регулювання машини А1-БМШ для мокрого лущення.

57. Призначення, область застосування, будова і робота сепаратора А1-БСФ-50.

58. Область застосування, функціональна схема, будова, робота і регулювання мийної машини Ж9-БМА.

59. Поняття про швидкість зношування.

60. Поняття надійності обладнання і технологічного процесу.

61. Охарактеризувати надійність як складну властивість якості виробу.

62. Поняття о безвідказності виробу.

63. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування підшипників ковзання.

64. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування підшипників кочення.

65. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування валів, осей, шліцевих і шпоночних з’єднань.

66. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування зубчастих передач.

67. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування гумовотканинних пасів.

68. Приклади можливих критеріїв граничного стану виробів.

69. Назвіть методи, які використовуються для оцінки граничного стану деталей.

70. Назвіть та характеризуйте методи виявлення зовнішніх дефектів деталей.

71. Назвіть недоліки консистентних мастил.

72. Поняття про довговічність виробу.

73. Надати поняття  про працездатний стан виробу.

74. Поняття про ремонтнопридатність виробу.

75. Поняття о кількісних показниках надійності, їх призначення і шляхи отримання.

76. Види технічного обслуговування обладнання на підприємствах галузі хлібопродуктів, їх задачі і зміст.

77. Узагальнені (комплексні) показники надійності.

78. Якими показниками характеризують рівень надійності сукупності (партії) виробів і окремих виробів.

79. Основні причини зниження працездатності обладнання.

80. Поняття про відказ і пошкодження виробу.

81. Назвіть технолого-машинобудівні причини відмов обладнання.

82. Що таке швидкісний ремонт?

83. Як визначають похибки форми деталей.

84. Назвіть основні ознаки „старіння” рідкого мастила.

85. Спрощені методи оцінки якісних чинників рідких мастил.

86. З яких складових складається система технічного діагностування.

87. Що таке технічна діагностика ?

88. Як розраховують число планових поточних ремонтів і планових технічних обслуговувань?

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 133  «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «ІТ – сервіс обладнання»

1. Назвіть методи, які використовуються для оцінки граничного стану деталей.

2. Назвіть та характеризуйте методи виявлення зовнішніх дефектів деталей.

3. Назвіть недоліки консистентних мастил.

4. Поняття про довговічність виробу.

5. Надати поняття  про працездатний стан виробу.

6. Поняття про ремонтнопридатність виробу.

7. Поняття о кількісних показниках надійності, їх призначення і шляхи отримання.

8. Види технічного обслуговування обладнання на підприємствах галузі хлібопродуктів, їх задачі і зміст.

9. Узагальнені (комплексні) показники надійності.

10. Якими показниками характеризують рівень надійності сукупності (партії) виробів і окремих виробів.

11. Основні причини зниження працездатності обладнання.

12. Поняття про відказ і пошкодження виробу.

13. Назвіть технолого-машинобудівні причини відмов обладнання.

14. Що таке швидкісний ремонт?

15. Як визначають похибки форми деталей.

16. Назвіть основні ознаки „старіння” рідкого мастила.

17. Спрощені методи оцінки якісних чинників рідких мастил.

18. З яких складових складається система технічного діагностування.

19. Що таке технічна діагностика ?

20. Як розраховують число планових поточних ремонтів і планових технічних обслуговувань?

21. Основні технологічні процеси зернопереробних виробництв. Види сировини і готової продукції.

22. Область застосування, класифікація і принцип дії вагового обладнання .

23. Способи дозування. Класифікація, види дозаторів сипучих продуктів і їхні функціональні схеми, область застосування. Розрахунок точності дозування.

24. Область застосування, класифікація і принцип дії просіювальних машин з круговим поступальним рухом робочих органів.

25. Призначення процесів ситового сепарування, область застосування. Класифікація сепараторів. Критерії оцінки технологічної ефективності процесу сепарування.

26. Рух частки по похилому нерухомому ситу. Вплив розміру отвору сита на характер руху частки.

27. Область застосування, класифікація машин для лущіння зерна, їхні принципи дії. Критерії оцінки технологічної ефективності дії лущильних машин.

28. Рух частки по похилому ситу, що робить зворотно-поступальний рух. Умова руху частки нагору, униз по ситу і відриву від нього.

29. Структурна схема ситового сепаратора зі зворотно-поступальним рухом сит. Призначення його основних елементів і вимоги до них.

30. Умова руху частки по ситу, що робить круговий поступальний рух. Види коливачів для такого руху сит.

31. Види сепараторів з барабанними ситами, їхні принципи дії та основні елементи.

32. Процес здрібніння і способи його реалізації. Класифікація і типи подрібнювальних машин зернопереробної промисловості.

33. Основні гіпотези здрібнювання. Критерії технологічної ефективності процесу здрібнювання і методи їхнього визначення.

34. Призначення, область застосування, принцип дії і класифікація повітряних сепараторів. Фактори, що впливають на ефективність сепарування.

35. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для розділу часток сипкого продукту, що відрізняються сукупністю фізичних властивостей.

36. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для обробки зерна водою.

37. Будова, робота і правила обслуговування дробарки ДДМ.

38. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження повітряного сепаратора Р3-БСД.

39. Призначення, будова і робота автомата привалу-відвалу вальцьового верстата БЗН.

40. Будова, робота, налагодження, технологічний і силовий розрахунки шнекових дозаторів сипких продуктів.

41. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження повітряного сепаратора Р3-БАБ.

42. Будова, робота і правила обслуговування трієра А9-УТК-6.

43. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження лущильної машини ЗРД-2,5. 24.Будова, робота і правила обслуговування оббивальної машини Р3-БМО-6.

44. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження сито-повітряного сепаратора А1-БІС-100. 26.Умови, особливості і вимоги до устаткування зернових виробництв.

45. Технологічний і силовий розрахунок сепараторів, що роблять зворотно-поступальний рух.

46. Призначення, види й область застосування апаратів для обробки зерна теплом. Будова і робота підігрівника зерна БПЗ.

47. Призначення, область застосування, принцип дії і класифікація трієрів. Розрахунок граничного кута підйому зернівки гладким обертовим циліндром.

48. Основи розрахунку молоткових дробарок.

49. Технологічний і силовий розрахунки сепараторів із круговим поступальним рухом.

50. Призначення, область застосування, принцип дії, структурна схема і вимоги, пропоновані до основних елементів вальцьового верстата.

51. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для відділення ендосперму від оболонок.

52. Область застосування, класифікація і принцип дії екструдерів.

53. Область застосування, класифікація і принцип дії машин для відділення лущеного від не лущеного зерна.

54. Призначення, область застосування, функціональна схема, будова і робота, налагодження зерноконцентратора А1-БЗК-9.

55. Будова, робота і правила обслуговування дозатора АД-50.

56. Призначення та область застосування устаткування для поділу суміші по розмірах часток, їхньої густині та аеродинамічним властивостям. Функціональна схема, будова, робота і регулювання ситовіечної машини А1-БСО.

57. Технологічний розрахунок горизонтальної оббивальної машини.

58. Призначення, область застосування і класифікація машин для сухої обробки поверхні зерна. Критерії оцінки їхньої технологічної ефективності.

59. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування підшипників ковзання.

60. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування підшипників кочення.

61. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування валів, осей, шліцевих і шпоночних з’єднань.

62. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування зубчастих передач.

63. Типові форми пошкодження, зносу і руйнування гумовотканинних пасів.

64. Приклади можливих критеріїв граничного стану виробів.

65. Надайте основні поняття: призначення, область застосування, функціональна схема, будова, робота і регулювання технологічного обладнання