------------------------- ПРИ ВСТУПІ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ------------------------- 

ЕКОНОМІКА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

ТУРИЗМ

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

 

Н а ш і  к о н т а к т и:

м. Одеса, вул. Канатна, 112

м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3 

тел.: (048) 712 - 40 - 88

тел.: (048) 722 - 80 - 99