Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном»

 

 1. Міжнародна торгівля: загальна характеристика та базові поняття. Аналітичні показники результативності міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі.
 2. Міжнародні економічні організації,  їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
 3. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 4. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 5. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 6. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 7. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 8. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 9. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 10. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 11. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 12. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 13. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 15. Митні платежі. Митна вартість, методи визначення митної вартості та їх особливості. Митні режими. Основні положення здійснення митного контролю.
 16. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління.
 17. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 18. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 19. Ефективне матеріальне стимулювання: суть і принципи забезпечення.
 20. Теоретичні основи товарознавства. Зерно і зернові культури.
 21. Харчова цінність та показники якості борошна.
 22. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.
 23. Діагностика використання матеріальних ресурсів підприємства.
 24. Діагностика використання основних засобів.
 25. Діагностика використання трудових ресурсів підприємства та фонду оплати праці.
 26. Діагностика виробництва і реалізації продукції підприємства.
 27. Діагностика собівартості продукції (робіт, послуг).
 28. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.
 29. Діагностика фінансового стану і ризиків підприємства.
 30. Основні засоби маркетингових комунікацій.
 31. Організація торгівлі на біржах, аукціонах та конкурсах.
 32. Характерні риси етики бізнесу. Регламентація етичної професійної діяльності. Міжнародні кодекси та стандарти корпоративної поведінки.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Міжнародна торгівля зерном»

 

 1. Міжнародна торгівля: загальна характеристика та базові поняття. Аналітичні показники результативності міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі. Міжнародні економічні організації.
 2. Суть підприємництва. Організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 3. Якість продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 4. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання і відтворення основних засобів підприємства.
 5. Поняття, склад, показники оборотності оборотних коштів підприємства.
 6. Персонал підприємства: поняття і склад. Продуктивність праці: сутність, економічне значення зростання, методи її виміру.
 7. Поняття, види та функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці.
 8. Поняття собівартості продукції, фактори її зниження та види витрат. Калькулювання собівартості продукції та кошторис витрат.
 9. Прибуток підприємства: поняття, види, оподаткування та шляхи підвищення прибутку.
 10. Сутність і види рентабельності та шляхи її підвищення. Ціна продукції: поняття, види та її функції.
 11. Сутність ефективності виробництва. Показники і методи вимірювання рівня ефективності виробництва.
 12. Поняття і  види інвестицій та показники їх економічної ефективності.
 13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 14. Митні платежі. Митна вартість, методи визначення митної вартості та їх особливості. Митні режими. Основні положення здійснення митного контролю.
 15. Суть і різновиди організаційної управлінської структури. Характеристика основних функцій і методів управління. Стиль управління: суть, види і вплив на ефективність організації.
 16. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів. Підготовка, прийняття та виконання управлінських рішень.
 17. Теоретичні основи товарознавства. Зерно і зернові культури. Харчова цінність та показники якості борошна.
 18. Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства та його фінансового стану.
 19. Організація торгівлі на біржах, аукціонах та конкурсах.
 20. Характерні риси етики бізнесу. Регламентація етичної професійної діяльності. Міжнародні кодекси та стандарти корпоративної поведінки.