Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

 

 1. Ринок: сутність, види та функції.
 2. Ринок: моделі ринку.
 3. Підприємство як товаровиробник.
 4. Сутність та основні функції товарного ринку.
 5. Попит та пропозиція: поняття та взаємозв’язок.
 6. Назвіть основні ознаки ринку досконалої конкуренції.
 7. Монопольний ринок: основні ознаки та особливості.
 8. Олігопольний ринок: основні ознаки та особливості.
 9. Основні ознаки монополістичної конкуренції.
 10. Головна мета існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності.
 11. Стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.
 12. Основні організаційно-правові форми підприємств згідно законодавства України.
 13. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства.
 14. Поняття якості продукції підприємства. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства.
 15. Основні засоби підприємства: суть і показники ефективності використання.
 16. Персонал підприємства: поняття та класифікація. Продуктивність праці.
 17. Форми та системи оплати праці. Поняття, види та функції заробітної плати.
 18. Види витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 19. Калькулювання собівартості продукції.
 20. Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 21. Прибуток підприємства: поняття, види та шляхи підвищення прибутку.
 22. Ціна продукції: поняття, види та функції.
 23. Ефективність виробництва: сутність, показники і методи оцінки.
 24. Інвестиції: поняття, види та оцінка ефективності.
 25. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: суть, види, регулювання.
 26. Суть і принципи планування: переваги планової роботи, види планів.
 27. Контроль як функція управління.
 28. Стимулювання персоналу: сутність, види та методи.
 29. Виробничий процес, типи виробництва.
 30. Організація робочих місць, методи аналізу витрат робочого часу.