Спеціальності, на які необхідно ЗНО з української літератури
 
У 2021 році вступникам до закладів вищої освіти пропонується на вибір два тести зовнішнього незалежного оцінювання:
1)тест з української мови;
2) тест з української мови та літератури.
 
Умовами прийому до закладів вищої освіти 2021 року визначено спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест з української мови, і спеціальності, на які потрібні результати з української мови і літератури.
Вступ на більшість спеціальностей передбачатиме проходження зовнішнього оцінювання з української мови, натомість для вступу на спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань абітурієнти мають скласти тест з української мови і літератури.

 

Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідні результати тесту ЗНО з української мови та літератури:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і аудит
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
 • 241 Готельно ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 281 Публічне управління і адміністрування

Корисне посилання для підготовки до ЗНО 

Спеціальності, на які необхідно ЗНО з математики (другий обов'язковий предмет):
 
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і аудит
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність 
 • 122 

  Комп’ютерні науки 

 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетіка, електротехніка та електромеханіка
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 181 Харчові технології
 • 185 Нафтогазова інженерія и технології
 • 281 Публічне управління і адміністрування
Спеціальності, на які необхідно ЗНО з біології (другий обов'язковий предмет):
 
 • 101 Екологія
 • 162 Біотехнологія
 • 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціальності, на які необхідно ЗНО з іноземної мови (другий обов'язковий предмет):
 
 • 241 Готельно ресторанна справа
 • 242 Туризм

Н а ш і  к о н т а к т и:

м. Одеса, вул. Канатна, 112

м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3 

тел.: (048) 712 - 40 - 88

тел.: (048) 722 - 80 - 99