Вітаємо з рекомендацією до зарахування на навчання

за кошти фізичних / юридичних осіб!

*   *   *   *   *

    Прийом заяв і документів у електронній формі на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів*

14 липня 2021 року

Д.н.1   26 липня

Д.н.2   23 серпня

Д.н.3  28 вересня

Д.н.4  25 жовтня

14 липня 2021 року

Д.н.1   26 липня

Д.н.2   23 серпня

Д.н.3  28 вересня

Д.н.4  25 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ

о 18.00 16 липня

16 серпня

о 18.00 16 липня

16 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів

о 18.00 годині
24 липня 2021 року

Д.н.1   20 серпня

Д.н.2   20 вересня

Д.н.3   22 жовтня

Д.н.4   24 листопада

о 18.00 годині
24 липня 2021 року

Д.н.1   20 серпня

Д.н.2   20 вересня

Д.н.3   22 жовтня

Д.н.4   24 листопада

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1

17 – 19 липня

Д.н.1   20 – 21 серпня

Д.н.2   21 – 22 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 26 листопада

17 – 19 липня

Д.н.1   20 – 21 серпня

Д.н.2   21 – 22 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 26 листопада

Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів

за кошти фізичних та юридичних осіб:

14 – 23 липня 2021 року

Д.н.1   21 – 23 серпня

Д.н.2   21 – 23 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 27 листопада

за кошти фізичних та юридичних осіб:

14 – 23 липня 2021 року

Д.н.1   21 – 23 серпня

Д.н.2   21 – 23 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 27 листопада

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів), не пізніше

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:
12 серпня 2021 року

Д.н.1  28 серпня

Д.н.2  25 вересня

Д.н.3  27 жовтня

Д.н.4  29 листопада  

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:
12 серпня 2021 року

Д.н.1  28 серпня

Д.н.2  25 вересня

Д.н.3  27 жовтня

Д.н.4  29 листопада  

Терміни зарахування вступників,

не пізніше

за кошти фізичних та юридичних осіб:

14 серпня 2021 року

Д.н.1  31 серпня

Д.н.2  30 вересня

Д.н.3  30 жовтня

Д.н.4  30 листопада

за кошти фізичних та юридичних осіб:

14 серпня 2021 року

Д.н.1  31 серпня

Д.н.2  30 вересня

Д.н.3  30 жовтня

Д.н.4  30 листопада

Переведення на вакантні місця державного замовлення, не пізніше

19 серпня 2021 року

19 серпня 2021 року

 

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому ОНАХТ.

    Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами та на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної

кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

Д.н.1   26 липня

Д.н.2   23 серпня

Д.н.3  28 вересня

Д.н.4  25 жовтня

14 липня 2021 року

Д.н.1   26 липня

Д.н.2   23 серпня

Д.н.3  28 вересня

Д.н.4  25 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 год.
23 липня 2021 року

Д.н.1   20 серпня

Д.н.2   20 вересня

Д.н.3   22 жовтня

Д.н.4   24 листопада

о 18.00 год.
23 липня 2021 року

Д.н.1   20 серпня

Д.н.2   20 вересня

Д.н.3   22 жовтня

Д.н.4   24 листопада

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

24 – 30 липня 2021 року

Д.н.1  21 – 25 серпня

Д.н.2   21 – 23 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 27 листопада

24 – 30 липня 2021 року

Д.н.1  21 – 25 серпня

Д.н.2   21 – 23 вересня

Д.н.3   25 – 26 жовтня

Д.н.4   25 – 27 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, не пізніше

02 серпня 2021 року

Д.н.1  28 серпня

Д.н.2  25 вересня

Д.н.3  27 жовтня

Д.н.4  29 листопада  

02 серпня 2021 року

Д.н.1  28 серпня

Д.н.2  25 вересня

Д.н.3  27 жовтня

Д.н.4  29 листопада  

Терміни зарахування вступників, не пізніше

за кошти фізичних та юридичних осіб:

12 серпня

Д.н.1  31 серпня

Д.н.2  30 вересня

Д.н.3  30 жовтня

Д.н.4  30 листопада

за кошти фізичних та юридичних осіб:

12 серпня

Д.н.1  31 серпня

Д.н.2  30 вересня

Д.н.3  30 жовтня

Д.н.4  30 листопада

 

   Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови

11 травня – 03 червня 2021 року

11 травня – 03 червня 2021 року

Основна сесія ЄВІ

30 червня

2021 року

30 червня

2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня 2021 року

01 липня 2021 року

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

15 – 23 липня

Д.н.1  26 липня – 20 серпня

Д.н.2  23 серпня – 20 вересня

Д.н.3  28 вересня – 22 жовтня

Д.н.4  25 жовтня – 24 листопада

12.06 – 23.07 (для осіб зі спеціальними умовами при вступі)

15 – 23 липня

Д.н.1  26 липня – 20 серпня

Д.н.2  23 серпня – 20 вересня

Д.н.3  28 вересня – 22 жовтня

Д.н.4  25 жовтня – 24 листопада

12.06 – 23.07 (для осіб зі спеціальними умовами при вступі)

Проведення фахових

вступних іспитів

1 етап: 19 – 30 липня

Д.н.1   21 - 25 серпня

Д.н.2  21 – 23 вересня

Д.н.3  24 – 26 жовтня

Д.н.4  25 – 27 листопада

1 етап: 19 – 30 липня

Д.н.1   21 - 25 серпня

Д.н.2  21 – 23 вересня

Д.н.3  24 – 26 жовтня

Д.н.4  25 – 27 листопада

Виконання вимог до зарахування, не пізніше

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 9 серпня

Д.н.1   28 серпня

Д.н.2   25 вересня

Д.н.3   27 жовтня

Д.н.4   29 листопада

За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

* до 9 серпня

Д.н.1   28 серпня

Д.н.2   25 вересня

Д.н.3   27 жовтня

Д.н.4   29 листопада

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше

14 серпня

Д.н.1   30 серпня

Д.н.2   30 вересня

Д.н.3   30 жовтня

Д.н.4   30 листопада

14 серпня

Д.н.1   30 серпня

Д.н.2   30 вересня

Д.н.3   30 жовтня

Д.н.4   30 листопада

 

    Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

    Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

     Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра Правилами прийому можуть встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 15 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому цими Умовами, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі вищої освіти у передбачених цими Правилами випадках.

    Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в пунктах 5.1 – 5.6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 15 вересня, крім випадків, передбачених розділами XIII, XIV цих Правил. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня.

    ОНАХТ передбачає зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2021 року.

   При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5.4 – 5.5 розділу Правил прийому ОНАХТ, або результати вступного іспиту з іноземної мови, складеного в ОНАХТ у передбачених цими Правилами випадках.

    Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

    Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 12 - 14 розділу VIII Правил прийому ОНАХТ, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

   Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ОНАХТ, а також в електронному кабінеті вступника.

    Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується на вебсайті у встановлені цими Правилами строки.

     Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

       Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X Правил прийому.

   У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між ОНАХТ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між ОНАХТ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

Чекаємо на Вас за адресою:

м. Одеса, вул. Канатна, 112

вул. Дворянська, 1/3

Приймальна комісія ОНАХТ

 + 38-048-712-40-88,
 + 38-048-722-80-99,
+ 38-048-718-97-09