Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь магістра

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка»

Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

 1. Несиметричне навантаження і роль нейтрального проводу в трифазній системі.                                                                                                                                                                                                              
 2. Перехідні процеси в нерозгалужених колах постійного та змінного струму.
 3. Способів регулювання частоти обертання двигунів постійного струму.
 4. Аналіз способів регулювання частоти обертання асинхронних двигунів.
 5. Особливості вибору потужності двигуна в залежності від режиму роботи.
 6. Порівняльний аналіз втрат потужності в двигунах постійного і змінного струму.
 7. Розрахунок потужності втрат в асинхронних двигунах при різних способах регулювання швидкості.
 8. Аналіз втрати енергії в двигунах при перехідних режимах (розгін, гальмування).
 9. Аналіз можливостей енергозбереження при регулюванні швидкості відцентрових механізмів (насоси, вентилятори та ін.).
 10. Порівняльний аналіз механічних характеристик та режимів роботи двигунів постійного і змінного струму.
 11. Математичне описання та моделювання двигуна постійного струму.
 12. Математичне описання та моделювання двомасової електромеханічної системи.
 13.  Основні схеми включення асинхронного двигуна їх аналіз.
 14.  Аналіз способів управління електроприводу  постійного струму.
 15.  Аналіз систем управління асинхронним двигуном.
 16.  Аналіз системи управління електроприводу  "перетворювач частоти – асинхронний двигун".
 17.  Особливості навантажень та системи управління електроприводом поршневих механізмів.
 18.  Особливості навантажень та системи управління електроприводом відцентрових механізмів(насоси, вентилятори та ін.).
 19.  Аналіз навантажень та системи управління електроприводом підйомних механізмів.
 20.  Способи гальмування двигунів постійного струму і їх аналіз.
 21.  Способи гальмування асинхронних двигунів  і їх аналіз.
 22.  Вентильно-індуктивні двигуни, будова і аналіз роботи.
 23.  Крокові двигуни, будова і аналіз роботи.
 24.  Порівняльний аналіз способів аналого-цифрового перетворення.
 25.  Порівняльний аналіз способів цифро-аналогового перетворення.
 26. Огляд архітектури сучасних мікропроцесорів.
 27.  Електронні програмовані реле: функціональні можливості та застосування в системах управління.
 28.  Елементи цифрової електроніки: функціональні можливості та застосування в системах управління.
 29.  Апарати управління та захисту двигунів постійного та змінного струму.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь магістра

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»

 1. Закон Ома.
 2. Закони Кірхгофа.
 3. Закон Джоуля-Ленца.
 4. Закон Ампера.
 5. Закон Кулона.
 6. Опір провідника при постійній температурі.
 7. Залежність опору провідника від температури.
 8. Метод еквівалентного опору.
 9. Метод контурних струмів.
 10. Індуктивний опір котушки.
 11. Ємнісний опір конденсатора.
 12. Повний опір та провідність електричного кола змінного струму.
 13. Побудова векторних діаграм в колах змінного струму.
 14. Потужності в колах змінного струму.
 15. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
 16. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
 17. Вимірювальні прилади електричних величин.
 18. Основні магнітні величини. Закон електромагнітної індукції.
 19. Магнітні матеріали та їх властивості.
 20. Призначення і будова трансформатора.
 21. ККД та втрати потужності в трансформаторі.
 22. Призначення і будова асинхронного двигуна.
 23. Принцип обертання асинхронного двигуна. 
 24. Призначення і будова машини постійного струму.
 25. Основні рівняння машини постійного струму в генераторному та рухомому режимі.