Програма для проведення вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія»

 

1. Біотехнологічний процес. Біотехнологічні процеси у харчовій промисловості.

2. Мікроорганізми-біологічні агенти у біотехнологіях.

3. Поняття про поживні середовища для мікроорганізмів.

4. Поняття про генетику та селекцію.

5 Генетично-модифікована сировина та її необхідність.

6. Значення мікроорганізмів у виробництві пива та вина.

7. Будова рослинної клітини.

8. Вітаміни (жиророзчинні та водорозчинні).

9. Вуглеводи (моно-, ди- та полісахариди).

10. Глюкоза. Формула. Застосування.

11. Білки.Їх значення. Будова.

12. Амінокислоти (замінні, незамінні, приклади).

13. Органічні кислоти. Приклади. Застосування.

14. Мінеральні речовини. Макро- та мікроелементи. Їх роль у клітинах.

15. Антибіотики. Пеніцилін.

 

Програма для проведення додаткових вступних іспитів

Ступінь бакалавра

Спеціальність  162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія»

 

1. Біотехнологічні процеси у харчовій промисловості.

2. Мікроорганізми - біологічні агенти у біотехнологіях.

3. Поняття про поживні середовища для мікроорганізмів.

4. Прокаріоти та еукаріоти. Основні відмінності.

5. Генетично-модифікована сировина та її необхідність.

6. Основні органели еукаріотичної клітини.

7. Значення мікроорганізмів у виробництві пива та вина.

8. Вітаміни (жиророзчинні та водорозчинні).

9. Вуглеводи (моно-, ди- та полісахариди).

10. Білки. Їх значення. Будова.

11. Амінокислоти (замінні, незамінні).

12. Мінеральні речовини. Макро- та мікроелементи. Їх роль у клітинах.