Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

13 липня 2020 року

*19 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ

за державним замовленням – 6 липня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – 19 липня 2020 року

о 18.00 годині
04 серпня 2020 року

* 11 вересня

2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині
22 липня 2020 року

о 18.00 годині
11 серпня 2020 року

16 вересня 2020 року

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1

16 липня – 18 липня

2020 року

5 серпня – 7 серпня

14 вересня – 15 вересня

2020 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів

за державним замовленням – 7-12 липня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – 20-22 липня 2020 року

5 серпня – 8 серпня

14 вересня – 16 вересня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням2

не пізніше 12.00
27 липня 2020 року

не пізніше
14 серпня 2020 року

18 вересня 2020 року

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

- на місця за державним замовленням

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 

 

до 18.00 години
31 липня 2020 року

 

не пізніше
06 серпня 2020 року

 

 

 

_

 

не пізніше
18 серпня 2020 року

21 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

01 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 07 серпня 2020 року

за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше

20 серпня 2020 року

30 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 08 серпня

2020 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра ; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ

з іноземної мови

06 травня – 03 червня

2020 року

06 травня – 03 червня

2020 року

Складання додаткових фахових вступних іспитів

06 травня – 29 травня

2020 року

06 травня – 29 травня

2020 року

Строки прийому заяв та документівна основі вступних іспитів*

17 червня – 25 червня 2020 року 

17 червня – 25 червня 2020 року 

Основна сесія ЄВІ

1 липня

2020 року

1 липня

2020 року

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*

1 липня

2020 року

1 липня

2020 року

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

5 липня – 22 липня

* 19 серпня – 18 вересня

Д.н.: 12 – 22 листопада

2020 року

5 липня – 22 липня

* 19 серпня – 18 вересня

Д.н.: 12 – 22 листопада

2020 року

Проведення фахових та додаткових фахових** вступних іспитів

1 етап: 14 – 16 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 25 – 28 серпня

4 етап: 21– 24 вересня

Д.н.: 23 – 26 листопада

2020 року

1 етап: 14 – 16 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 25 – 28 серпня

4 етап: 21– 24 вересня

Д.н.: 23 – 26 листопада

2020 року

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше

5 серпня 2020 року

5 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

до 18-00 10 серпня

2020 року

до 18-00 10 серпня

2020 року

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

 12-00 11 серпня

2020 року

 12-00 11 серпня

2020 року