Програма для проведення вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

1. Дайте визначення ринку та його  функціям.

2. Перерахуйте моделі ринку.

3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.

4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.

5. Опишіть економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

6. Перелічіть макроекономічні показники в системі національних рахунків.

7. Що таке товарний ринок?

8. Що означає та як використовується економічна динаміка в аналізі економічних показників?

9. Дайте визначення світовому господарству.

10. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.

11. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.

12. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

13. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.

14. Які чинники ринку досконалої конкуренції?

15. Опишіть монопольний ринок.

16. Охарактеризувати споживні властивості товарів (на прикладі певної групи товарів).

17. Що таке маркування? Основні носії маркування.

18. Що таке олігополія?

19. Опишіть характеристики монополістичної конкуренції.

20. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?

21. Дайте визначення підприємства.

22. Перелічіть можливі стратегічні цілі розвитку підприємства та економічні передумови їх реалізації.

23. Охарактеризуйте  процес планування виробничої діяльності підприємства. Назвіть його цілі.

24. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?

25. Види і функції штрихового кодування товарів.

26. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

27. Види прибутку. Податок на прибуток та методика його розрахунку.

28. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

 

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво у сфері виробництва, торгівлі та послуг»

 

1. Дайте визначення ринку та його  функціям.

2. Перерахуйте моделі ринку.

3. Покажіть зв'язок між рівнем конкуренції та ціноутворенням.

4. Дайте визначення підприємства як товаровиробника.

5. Що таке товарний ринок?

6. Дайте визначення світовому господарству.

7. Опишіть системне забезпечення інформаційних процесів.

8. Назвіть напрями застосування Інтернету в економіці.

9. Перелічіть програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

10. Опишіть взаємовідносини між попитом та пропозицією.

11. Які чинники ринку досконалої конкуренції?

12. Опишіть монопольний ринок.

13. Охарактеризувати споживні властивості товарів (на прикладі певної групи товарів).

14. Види прибутку. Податок на прибуток та методика його розрахунку.

15. Ціна продукції: поняття, види та її функції.

16. Що таке маркування? Основні носії маркування.

17. Назвіть головну мету існування підприємства та здійснення ним виробничо-комерційної діяльності?

18. Дайте визначення підприємства.

19. Як і навіщо плануються доходи та прибуток підприємств?