1. Закон Ома.
 2. Закони Кірхгофа.
 3. Закон Джоуля-Ленца.
 4. Закон Ампера.
 5. Закон Кулона.
 6. Опір провідника при постійній температурі.
 7. Залежність опору провідника від температури.
 8. Метод еквівалентного опору.
 9. Метод контурних струмів.
 10. Індуктивний опір котушки.
 11. Ємнісний опір конденсатора.
 12. Повний опір та провідність електричного кола змінного струму.
 13. Побудова векторних діаграм в колах змінного струму.
 14. Потужності в колах змінного струму.
 15. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
 16. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
 17. Вимірювальні прилади електричних величин.
 18. Основні магнітні величини. Закон електромагнітної індукції.
 19. Магнітні матеріали та їх властивості.
 20. Призначення і будова трансформатора.
 21. ККД та втрати потужності в трансформаторі.
 22. Призначення і будова асинхронного двигуна.
 23. Принцип обертання асинхронного двигуна. 
 24. Призначення і будова машини постійного струму.
 25. Основні рівняння машини постійного струму в генераторному та рухомому режимі.

Програма для проведення додаткового вступного іспиту

Ступінь бакалавра

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «Електромеханіка»

 1. Електричне поле.
 2. Електричний заряд.
 3. Електричний струм.
 4. Електрична напруга.
 5. Електрорушійна сила.
 6. Електричний опір.
 7. Електрична потужність.
 8. Індуктивність. Котушки індуктивності.
 9. Електрична ємність. Конденсатори.
 10. Послідовне з’єднання електроприймачів.
 11. Паралельне з’єднання електроприймачів.
 12. Змішане з’єднання електроприймачів.
 13. Закон Ома.
 14. Закон Джоуля-Ленца.
 15. Закон Ампера.
 16. Закон Кулона.
 17. Провідники.
 18. Напівпровідники.
 19. Діелектрики.
 20. Залежність опору провідника від температури.
 21. Основні магнітні величини.
 22. Закон електромагнітної індукції.
 23. Магнітні матеріали та їх властивості.
 24. Основні електровимірювальні прилади.
 25. Електричний інструмент.