1. Програма для проведення вступних іспитів

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та

  електромеханіка»

  Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним

  керуванням»

   

  1. Індуктивний опір котушки.
  2. Ємнісний опір конденсатора.
  3. Електрична напруга та електрорушійна сила.
  4. Закон Ома.
  5. Закони Кірхгофа.
  6. Закон Джоуля-Ленца.
  7. Закон Ампера.
  8. Закон Кулона.
  9. Залежність електричного опору провідника від температури.
  10. Властивості провідників, напівпровідників і діелектриків.
  11. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання електроприймачів.
  12. Повний опір та провідність електричного кола змінного струму.
  13. Метод еквівалентного опору.
  14. Метод контурних струмів.
  15. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
  16. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
  17. Побудова векторних діаграм в колах змінного струму.
  18. Потужності в колах змінного струму.
  19. Призначення і побудова трансформатора.
  20. ККД та втрати потужності в трансформаторі.
  21. Призначення, побудова і принцип дії асинхронного двигуна.
  22. Призначення, побудова і принцип дії двигуна постійного струму.
  23. Вимірювальні прилади електричних величин.
  24. Основні магнітні величини. Закон електромагнітної індукції.
  25. Магнітні матеріали та їх властивості.

   

  Програма для проведення додаткового вступного іспиту

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Освітня програма «Електромеханічні системи з інтелектуальним

  керуванням»

   

  1. Електричне поле.
  2. Електричний заряд.
  3. Електричний струм.
  4. Електрична напруга.
  5. Електрорушійна сила.
  6. Електричний опір.
  7. Електрична потужність в колах змінного струму.
  8. Індуктивний опір. Котушки індуктивності.
  9. Ємнісний опір. Конденсатори.
  10. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання електроприймачів.
  11. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
  12. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
  13. Залежність опору провідника від температури.
  14. Закон Ома.
  15. Закон Джоуля-Ленца.
  16. Закон Ампера.
  17. Закон Кулона.
  18. Закони Кірхгофа.
  19. Закон електромагнітної індукції.
  20. Властивості провідників, напівпровідників і діелектриків.
  21. Основні магнітні величини, співвідношення між ними.
  22. Магнітні матеріали та їх властивості. Криві намагнічування.
  23. Основні електровимірювальні прилади, системи та класи точності.
  24. Призначення, побудова і принцип дії асинхронного двигуна.
  25. Призначення, побудова і принцип дії двигуна постійного струму.
  26. Призначення, побудова і принцип дії трансформатора.

   

   

   

  Програма для проведення вступних іспитів

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та

  електромеханіка»

  Освітня програма «Електромеханіка»

   

  1. Закон Ома.
  2. Закони Кірхгофа.
  3. Закон Джоуля-Ленца.
  4. Закон Ампера.
  5. Закон Кулона.
  6. Електрична напруга і електрорушійна сила.
  7. Залежність опору провідника від температури.
  8. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання електроприймачів.
  9. Провідники, напівпровідники і діелектрики.
  10. Метод еквівалентного опору.
  11. Метод контурних струмів.
  12. Індуктивний опір котушки.
  13. Ємнісний опір конденсатора.
  14. Повний опір та провідність електричного кола змінного струму.
  15. Побудова векторних діаграм в колах змінного струму.
  16. Потужності в колах змінного струму.
  17. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
  18. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
  19. Вимірювальні прилади електричних величин.
  20. Основні магнітні величини. Закон електромагнітної індукції.
  21. Магнітні матеріали та їх властивості.
  22. Призначення і побудова трансформатора.
  23. ККД та втрати потужності в трансформаторі.
  24. Призначення, побудова і принцип дії асинхронного двигуна.
  25. Призначення, побудова і принцип дії двигуна постійного струму.

  Програма для проведення додаткового вступного іспиту

  Ступінь бакалавра

  Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Освітня програма «Електромеханіка»

   

  1. Електричне поле.
  2. Електричний заряд.
  3. Електричний струм.
  4. Електрична напруга.
  5. Електрорушійна сила.
  6. Електричний опір.
  7. Електрична потужність в колах змінного струму.
  8. Індуктивність. Котушки індуктивності.
  9. Електрична ємність. Конденсатори.
  10. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання електроприймачів.
  11. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «зіркою».
  12. Трифазне коло при з’єднанні споживачів «трикутником».
  13. Залежність опору провідника від температури.
  14. Закон Ома.
  15. Закон Джоуля-Ленца.
  16. Закон Ампера.
  17. Закон Кулона.
  18. Закони Кірхгофа.
  19. Провідники, напівпровідники і діелектрики.
  20. Основні магнітні величини.
  21. Закон електромагнітної індукції.
  22. Магнітні матеріали та їх властивості.
  23. Основні електровимірювальні прилади.
  24. Призначення, побудова і принцип дії асинхронного двигуна.
  25. Призначення, побудова і принцип дії двигуна постійного струму.
  26. Призначення, побудова і принцип дії трансформатора.