Код

Назва

Денна

Заочна

071

Облік і оподаткування

5

0

071

на основі ОКР Молодший спеціаліст

5

0

073

Менеджмент

3

0

073

на основі ОКР Молодший спеціаліст

3

0

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

0

076

на основі ОКР Молодший спеціаліст

5

0

101

Екологія

5

0

101

на основі ОКР Молодший спеціаліст

5

0

122

Комп’ютерні науки

20

0

122

на основі ОКР Молодший спеціаліст

20

0

123

Комп’ютерна інженерія

25

0

123

на основі ОКР Молодший спеціаліст

25

0

131

Прикладна механіка

10

0

131

на основі ОКР Молодший спеціаліст

10

0

133

Галузеве машинобудування

5

0

133

на основі ОКР Молодший спеціаліст

5

0

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10

0

141

на основі ОКР Молодший спеціаліст

10

0

142

Енергетичне машинобудування

10

0

142

на основі ОКР Молодший спеціаліст

10

0

144

Теплоенергетика

4

0

144

на основі ОКР Молодший спеціаліст

4

0

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10

0

151

на основі ОКР Молодший спеціаліст

10

0

181

Харчові технології

12

5

181

на основі ПЗСО

2

0

181

на основі ОКР Молодший спеціаліст

10

5

 

Всього

124

5

 

на основі ПЗСО

2

0

 

на основі ОКР Молодший спеціаліст

122

5